Ostatnio komentowane:
Choroby układu oddechowego

Niezbędną do życia wymianę gazową umożliwia nam układ oddechowy. Choroby układu oddechowego są różne, warto jednak poznać te groźniejsze dla zdrowia i życia. Zapalenie opłucnej jest stanem zapalnym błony, która pokrywa oddzielnie każde płuco. Przyczynami pojawienie się zapalenia opłucnej są zakażenia bakteryjne lub wirusowe, drażnienie mechaniczne takie jak złamane żebro czy nowotwór. Charakterystycznymi objawami zapalenia […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Badania anatomiczne

Kora mózgowa  półkule mózgu tworzy nieregularną powierzchni? utworzoną przez liczno z a kręty (Oyrî), które oddzielone są od siebie r owkami (sulci). Kształt powierzchni Półkul jest mniej więcej w każdym mózgu ludzkim jednaki. Zakręty te i rowki rnoŻemy sobie wyobraziĆ jako powstałe przez nader znaczne pofałdowanie kory, która właśnie dzięki temu waniu ma wielką. powierzchnie. Podobnie i obfieie unaczyniona opona miękka, wnikajt}c razem z korą w głî}b rowków, ma powierzchnię znacznie powiększoną. Przebieg rowków i zakrętów na powierzehni wypukłej i medyalnej półkul mózgowych. Korn mózgowa składa się w znacznej ezeŔei z licznych włókien utworzonych przez neuroglię, tworz}cą szkielet, w którego oczkach umieszczone są komórki nerwowe oraz ich niezm iernie liczne wypustki. Już przy słabem powi ?kszeniu požnaÓ, Że komórki nerwowe ułoŻone są w stwy, które przebiegakj}} równolegle do powierzehni kory, a w których układajo się b}dŹ luźniej, bądź gęściej (ryc. 104). Budowa kory mówowej Badajt}c uwarstwowienie kory w rozmaitych (schematycznie . Siga opiera się na tem, że włókna nerwowe białej substancyi mózgu otrzymują osłonkę rdzenną nie wszystkie rÓwnoezeŚnie, lecz w różnyeh okresach żyeia płodowego i pierwszego czasu po urodzeniu. Rozwój tych włókien rdzennych odbywa się w pewnej stałej kolei w ten sposób, że włókna nerwowe należące do jednego i tego samego systemu stają się rdzennemi mniej więcej w tym samym czasłe.Wynik naszych doświadczeń na zwierzętach potwierdza i pomnaża natura, Țvykonywująe niejako analogiczne doświadczenia na ludziach. Zdarza się mianowicie dość Często, że wsku tek zmian eh or obowyeh w naezyniaeh krwionośnych mózgu, albo też pod wpływem innych procesów łntologieznyeh u le gają zniszcz eniu pewne ezęŔei mózgu. Obserwujemy wtedy za życia, podobnie jak po ekstyrpaeyi ezę4ei mózgu u zwierząt, szereg objawów, z których część, jak tam, wywołaną jest przez ubytek substaneyi mózgowej i te objawy pozostają stałymi. Porównu.jąe utratę funkeyi obserwowaną za życia z nmiejșeoyăeruepuęgniSkôlńszczenia mózgu, znalezionego przy sekeyi, tej podstawie wnioskować o czynności różnych ezęšei mózgu.Analogię do doświadczeń wykonanych metodą drażnienia tworzą przypadki ehorobowe, w których n. p. nowotwór, wychodzący z opon mózgu lub samej substaneyi mózgu, wywiera ucisk mechaniczny na korę mózgową i drażni w ten sposób ośrodki w niej zawarte, a przez to powoduje kurcze ograniczone do jednej kończyny lub ogólne drgawki, rozpoczynające się od tej kończyny. O wynikach sztucznego drażnienia kory mózgowej człowieka przy sposobności operacyi na mózgu mowa będzie niżej.Wszystkie opisane sposoby badania lokalizacyi nawzajem się uzupełniają, każda z nich przedstawia pewne niedomagania, nasuwa pewne wątpliwości, które usunąć można przez zastosowanie innych. Toteż na podstawie wyników tych badań rozważanych z ogromną ostrożnością i krytycyzmem nauka o lokalizaeyi funkcyi kory mózgrowej rozwinęła się znacznie, a nadto przysłużyła się ogromnie ludzkości dzięki temu, że poznanie umiejscowienia czynności różtrody punktowanej, gdy drugą szerszą przykłada się do obojętnego miejsca na powierzchni eiala. Rzecz oczywista, że metodą posługiwać się możemy tylko w celuyyszukania tych ośrpdkóvkory mózgowe’ które zawiadują ruchami. Wnioskowanie zaś z wyników adania tą metodą opiera się na tern, Że, skoro drażnienie danej okolicy kory mÓzgowej powoduje ruchy m. P. tej lub owej kończyny, w miejscu tem znajdują się ośrodki, od których zwyczajnie wychodzi impuls do ruchu daną kończyną. [podobne: odżywka do włosów, dieta i odchudzanie, Oliwka w żelu Johnson ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Schorzenia móżdżka

Charakterystycznymi objawami, które u ezlo wieka występu.W_ w przebiegu schorzeń móżdżku, są za wroty głowy i bezład móżdżko wy, j. chód chwiejny, zygzakowaty, silna abdukcya, wyrzucenie kończyn poza zamierzony ruch i t. d. Objawów wybitnych zaburzenia czucia stawowego i mięśniowego podobnych do opisanych wyżej u zwierząt nie stwierdzono. Zauważyć jednak należy, Że znane są przypadki, […]

Obszary kory mózgowej

W nowszych czasach stosowano i inne sposoby wyłączenia pewnych obszarów kory mózgowej, mające tę zaletę, że to wyłączenie mogło być tylko czasowe. Tu należy stosowanie na korę, mózgu rozczynu kokainy, lub miejscowe oziębienie kory (Tre ndel en b urg). Kokainizowanie lub oziębianie kory znosi jej czynIlość na czas działania kokainy względnie trwania oziębienia a nie […]

Czynności ośrodków mowy

Ułatwimy sobie zrozumienie ezynnoŚei ośrodków mowy, jeżeli się zastanowimy, w jaki sposób dziecko uczy się mówić. Z poeątku uczy się ono tylko rozumieć mowę swego otoczenia a dopiero stopniowo zaczyna także samo mówić. Przeważnie dzieeko już w drugiej połowie I roku życia rozumie niektóre słowa, gdyż zwraca głowę lub wyciąga ręce w kierunku przedmiotów, których […]

DevURL
Partnerzy serwisu: