Ostatnio komentowane:
Medycyna naturalna

Medycyna naturalna, wbrew pozorom wcale nie odchodzi w zapomnienie. Wiele osób poszukuje wokół siebie czegoś, co mogliby wykorzystać w leczeniu chorób. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się lecznicze błota i sole czy też zwykłe artykuły spożywcze. Dlaczego więc tak łatwo odchodzimy od naturalnych metod leczenia i sięgamy po farmaceutyki, w których tyle chemii? Być może z lenistwa, […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Badanie czucia

Ponieważ badanie czucia u zwierząt napotyka na znaczne trudności wobec braku takiego wskaźnika, jaki daje nam badanie czucia u człowieka, który może nam zdawać sprawę ze swoich podmiotowych wrażeń, przeto starano się stosować jeszcze rÓżne inne metody, któreby mogły dać nam wyobrażenie o stanaeh wywołanyeh u zwierzęcia wskutek działania stosowanej przez nas podniety. Do takich sposobów należy:  Metoda badania prądów eqynnośeiow_yu wprowadzona przez Becka; polega ona na spostrzeżeniu, że stanom czynnym ośrodków nerwowych towarzyszą, podobnie jak stanowi ezynnemu nerwów obwodowych, zmiany elektryczne. Jeżeli Więc połączymy z czułym galwanometrem dwa punkty kory mózgowej, to gdy jeden z nieh wejdzie w stan czynny, galwanometr wykaże wystąpienie odpowiedniej zmiany elektrycznej. W ten sposób łącząc kolejno z galwanometrem różne okolice kory mózgowej i drażniąc różne nerwy dośrodkowe lub namdy zmysłowe (zwpomoeą odpowiednich podniet n. p. świetlnych, słuchowych), można pyzez obserwowanie wychyleń galwanometru oznaczyć, w których miejscach znajdują się odpowiednie ośrodki czuciowe. Bardzo dobrą jest także metoda tresury podana przez Kalischera. Polega ta metoda na tern, że przez tresowanie doprowadza się zwierzę do tego, że przyjmuje pokarm równoczesnem działaniu jakiejś podniety zewnętrznej. Jeżeli np. przez czas jakiś przy podawaniu psu mięsa wywołuje się równocześnie jakieś wrażenie dźwiękowe (zagra się jakiś ton itp.), to po pewnym czasie tak się wytresuje, że podawanego mu mięsa nie będzie wcale chwytał, gdy równocześnie taka sama podnieta działać nie będzie, (gdy więc zwierzę nie usłyszy takiego samego tonu), Podobnie wytresować można zwierzę do pewnych wrażeń wzrokowych lub dotykowych. Jeżeli więc u tak wytresowanego psa wytniemy odpowieduie części kory mózgowej, to łatwo będzie przez obserwacyę się przeFizyologia człowieka. Wiadomości nasze o lokalizacyi kory mózgowej opierają się na następujących metodach doświadczalnych. Metoda eks tyrpa cyi polega na tem, że usuwamy pewne ograniczone części kory mózgowej i obserwujemy następnie, jakie zmiany w funkcyi okazuje zwierzę po operaeyi. Następuje mianowicie po wycięciu części kory mózgowej utrata funkcyi w pewnej części eiahl n. p. porażenie ruchów lub utrata czucia. Rozumujemy wtedy, że skoro po wycięciu danej części kory mózgowej ustała czynność pewnego narządu, to właśnie tą czynnością zawiadywaó musiała owa obecnie wycięta część kory mózgowej. Po takiej operacyi występują „jednak dwojakiego rodzaju objawy; jedne rzeczywiście następstwem utraty danych części mózgu i te pozostają stale, o ile inne części układu nerwowego środkowego nie spełniają tej funkcyi razem z ośrodkami kory mózgowej lub nie są w stanie tych ośrodków zastąpić. Inne zaś objawy są czasowe i ustępują w krótki czas po operacyi. Są one bowiem następstwem współcierpienia sąsiednich części kory mózgowej, wywołanego przez zmiany krążenia, zmiany ciśnienia i t. d. [podobne: odżywka do włosów, dieta i odchudzanie, Oliwka w żelu Johnson ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Rozpoznania przebiegu włókien nerwowych w układzie nerwowym centralnym

Nieco później włókno osiowe także się przerywa tak, Że nie tworzy ju; eiągłogei fizyologîeznej we włóknie nerwowem. Temu towaryyyy powiększenie i byjanie osłonki Schwmmn. W dalszym grudki myeIfifillegają resorbeyi i znikają, a w jakie dwadzieścia kilka dni po przeeięeiu pierwotna struktura włókna nerwowego zypełnie zagika i wa zawierający jądra i proțąl)lazmg. Jeżeli nie przyjdzie do […]

Pola kory mózgowej

Pola kory mózgowej, z których wychodzą włókna wieńcowe i w których znajduŔ się z. ośrodki psychosensoryczne i psychomotoryczne, zajmują na półkuli mózgowej człowieka mniej więcej jedną trzecią część całej powierzchni, Między temi polami znajdują się rozlegle miejsca, które nie mają bezpośredniego związku z włóknami nerwowemi dośrodkowemi ani tei nie wychodzą z nich podniety ruchowe; toteż […]

Ośrodek wzroku

Ośrodek wzroku jest w ścisłem l)olączeniu z ośrodkami motorycznymi, ktore zawiadują. ruchami oka. Drażnienie płatu potylicznego wywołuje sprzężony ruch obu oczu ku stronie półkuli drażnionej, skręcenie głowy w tę samą stronę, a zależnie od miejsca drażnionego zwrócenie obu oczu ku górze lub ku dołowi. Efekt ten otrzymujemy przez drażnienie ośrodka wzroku nawet i po wycięciu […]

DevURL
Partnerzy serwisu: