Ostatnio komentowane:
Wizyta u ginekologa

Mimo tego, ze medycyna prężnie przesuwa się do przodu, to i tak wiele kobiet unika podstawowych badań. Niejednokrotnie można spytać przypadkowa kobietę, kiedy była ostatnio u ginekologa to odpowiada, że jak rodziła dziecko, a to było dwudziesta lat temu. Także nie należy brać przykładu z takich osób tylko należy przynajmniej raz do roku udać się […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Badanie czucia

Ponieważ badanie czucia u zwierząt napotyka na znaczne trudności wobec braku takiego wskaźnika, jaki daje nam badanie czucia u człowieka, który może nam zdawać sprawę ze swoich podmiotowych wrażeń, przeto starano się stosować jeszcze rÓżne inne metody, któreby mogły dać nam wyobrażenie o stanaeh wywołanyeh u zwierzęcia wskutek działania stosowanej przez nas podniety. Do takich sposobów należy:  Metoda badania prądów eqynnośeiow_yu wprowadzona przez Becka; polega ona na spostrzeżeniu, że stanom czynnym ośrodków nerwowych towarzyszą, podobnie jak stanowi ezynnemu nerwów obwodowych, zmiany elektryczne. Jeżeli Więc połączymy z czułym galwanometrem dwa punkty kory mózgowej, to gdy jeden z nieh wejdzie w stan czynny, galwanometr wykaże wystąpienie odpowiedniej zmiany elektrycznej. W ten sposób łącząc kolejno z galwanometrem różne okolice kory mózgowej i drażniąc różne nerwy dośrodkowe lub namdy zmysłowe (zwpomoeą odpowiednich podniet n. p. świetlnych, słuchowych), można pyzez obserwowanie wychyleń galwanometru oznaczyć, w których miejscach znajdują się odpowiednie ośrodki czuciowe. Bardzo dobrą jest także metoda tresury podana przez Kalischera. Polega ta metoda na tern, że przez tresowanie doprowadza się zwierzę do tego, że przyjmuje pokarm równoczesnem działaniu jakiejś podniety zewnętrznej. Jeżeli np. przez czas jakiś przy podawaniu psu mięsa wywołuje się równocześnie jakieś wrażenie dźwiękowe (zagra się jakiś ton itp.), to po pewnym czasie tak się wytresuje, że podawanego mu mięsa nie będzie wcale chwytał, gdy równocześnie taka sama podnieta działać nie będzie, (gdy więc zwierzę nie usłyszy takiego samego tonu), Podobnie wytresować można zwierzę do pewnych wrażeń wzrokowych lub dotykowych. Jeżeli więc u tak wytresowanego psa wytniemy odpowieduie części kory mózgowej, to łatwo będzie przez obserwacyę się przeFizyologia człowieka. Wiadomości nasze o lokalizacyi kory mózgowej opierają się na następujących metodach doświadczalnych. Metoda eks tyrpa cyi polega na tem, że usuwamy pewne ograniczone części kory mózgowej i obserwujemy następnie, jakie zmiany w funkcyi okazuje zwierzę po operaeyi. Następuje mianowicie po wycięciu części kory mózgowej utrata funkcyi w pewnej części eiahl n. p. porażenie ruchów lub utrata czucia. Rozumujemy wtedy, że skoro po wycięciu danej części kory mózgowej ustała czynność pewnego narządu, to właśnie tą czynnością zawiadywaó musiała owa obecnie wycięta część kory mózgowej. Po takiej operacyi występują „jednak dwojakiego rodzaju objawy; jedne rzeczywiście następstwem utraty danych części mózgu i te pozostają stale, o ile inne części układu nerwowego środkowego nie spełniają tej funkcyi razem z ośrodkami kory mózgowej lub nie są w stanie tych ośrodków zastąpić. Inne zaś objawy są czasowe i ustępują w krótki czas po operacyi. Są one bowiem następstwem współcierpienia sąsiednich części kory mózgowej, wywołanego przez zmiany krążenia, zmiany ciśnienia i t. d. [podobne: odżywka do włosów, dieta i odchudzanie, Oliwka w żelu Johnson ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Objawy po narkozie

Z takiemi ostrożnościami przeprowadzone badania, w których wycinano części okolicy psychomotorycznej, stwierdziły przedewszystkiem rezultaty osiągnięte metodą drażnienia eo do rozmieszczenia i Ścisłego umiejscowienia ośrodków psychomotorycznych, a zatem przekonały, że rzeczywiście z ośrodków tych wychodzą impulsy do ruchów do odpowiednich grup mięśniowych przeciwleglej połowy ciała. Ale oprócz tego pozwoliły nam objawy występująee po takiej ekstyrpacyi bliżej […]

Odruchy skórne i głębokie

Odruchy miejscowe powstają n ajczę4ciej pod wpływem podniet słabych. Gdy siła podniety wzrasta, obejmuje ruch odruchowycoraz większe grupy mięśni, przedewszystkiem tejsamej strony ciała, a później i strony przeciwległej. Po przecięciu n. p. rdzenia pacierzowego zwierząt ssących w części szyjnej drażnienie kończyny przedniej powoduje najpierw odruch drażnionej kończyny, potem kończyny tylnej tej samej strony i ogona; […]

Trądzik i jego leczenie

Mogłoby się wydawać, że dolegliwości chorobowe występują tylko u starszych osób. Nie ma bardziej błędnego stwierdzenia. Nastolatki w okresie dojrzewania mają do czynienia z uciążliwym trądzikiem. Jest to pewny rodzaj choroby skóry. Trądzik młodzieńczy najczęściej pojawia się na twarzy. Co gorsza wygląda to bardzo nieprzyjemnie i to tego krosty mogą boleć? W dużym stopniu powstawanie […]

DevURL
Partnerzy serwisu: