Ostatnio komentowane:
Choroby układu krwiotwórczego

Układ krwiotwórczy obejmuje tkanki i narządy biorące udział w tworzeniu krwi, a przede wszystkim w jej składników komórkowych. Obejmują szpik kostny, węzły chłonne i inne ogniska tkanki limfatycznej. Wśród chorób układu krwiotwórczego wyróżnić możemy niedoczynność. Jest to stan, w którym występuje zmniejszenie wskaźnika hematokrytowego, liczby czerwonych krwinek i hemoglobiny. Niedokrwistość daje takie objawy jak bladość […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Ciałka czworacze (Corpora quadrigeminaj)

z zmysłem wzroku i słuchu i pośredniczą_y ruchach wy w oływ an yeh wrażeni ami wzr oko w e ryg. Mianowicie przednia para wzgórków zawiera ośrodki ruchowe dla mię śni gałki ocznej i mięśni wewnętrznych oka (tęczówki i ciałka rzęskowego). Drażnienie przednich wzgórków powoduje ruchy Źrenicy, oczopląs czyli drżenie gałek ocznych (nystagmus), podnoszenie powiek górnych i ruchy głowy. Tylne ciałka czworacze p_ołĄgzone z nerwem s kuch o w y m boczną). za pośrednictwem_yewnętrz-_ nego ciałka kolankowatego się z korą płatu skro niow e go, a więc ośrodkiem słuchu. Zgodnie z tem niektóre spostrzeżenia kliniczne wskazujzł, że przez tylne wzgórki przechodzą podniety słuchowe. Ich całkowite wycięcie u psów powoduje objawy znacznego upośledzenia słuchu. a nadto ustaje szczekanie. Ze zaś podczas drażnienia tych wzgórków zwierzęta (psy, małpy) wydają glos, należy przypuścić, że te ośrodki pśredniczą w unerwieniu narządÓw głosy, Reszta masy substancyi szarej środomózgowia, która zapomocą rozmaitych szlaków nerwowych połączona jest ze wszystkiemi niesić, że w środomózgowiu i międzymózgowiu znajdują. się ośrodlsi, które zawiadują zwykłymi ruchami lokomocyjnymi. Ruchy te możemy uważać za odruchowe. Nadto zawiadują ośrodki tej części mózgu ruchami oczu, które również w związku z lokomocyĐ: umożebniają nam oryentowanie się w przestrzeni. Znaczenie tych części mózgu jako aparatu dla wyższych odruchów objawia w tem, że mają one połączenie z nerwami wyższych zmyz nerwem wzrokowym i słuchowym (także węchowym. niższych (ryb, żab a nawet ptaków) te połączenia z nerzmysłowymi wystarczają do utrzymania wszelkich reakcyi podniety zmysłowe nawet po odcięciu półkul mózgowych. Ośrodki zawarte w zwyjyghT0dkorowygQh wpływają na ośrodki odruchowe rdzenia przedłużonego i pacierzowego, już to torując, hamując ich czynności. Są one ośrodkami odruchowymi rzędu. Co do czynności właściwej pojedynczych części międzymózgowia i Środomózgowia, to opieramy się głównie na badaniu przebiegu włókien nerwowych, łączących te zwoje z wyższemi i niższemi częściami układu nerwowego, albowiem ani doświadczenie na zwierzętach ani spostvzeżenia na ludziach po częściowem zniszczeniu zwojów podkorowych nie dało zgodnych i zadowalających rezultatów. Połączenie wzgórka wzrokowe. z nerwem wzrokowym i z sferą wzrokową płaty.oțylicznego wskazuje na. to, że ośrodki tego zwoju mają geisły związek z aktem świadomeggvyidzenia. Jaki _je nak jest ten związek i jaka jest czynność tych ośrodków przy nienaruszonej korze mÓzgowej, nie udało się dotąd poznać. Funkcya wzgórka wzrokowego musi jednak być ogromnie ważna, albowiem do niego dochodzą wszystkie drogi dośrodkowe rdzenia pacierzowego jako dalsze przedłużenie korzonków tylnych, jak również liczne włókna dośrodkowe nerwów mózgowych. Z międzymÓzgowia znowu włókna dośrodkowe zdążają do różnych okolic {kory mózgowej, skąd wracają tu potężne wiązki włókien odśrodkowych a stąd znowu idą odśrodkowe nerwy ku rdzeniowi pacierzowemu i włókna ku szarej substancyi wzgórków czworaczych i rdzenia przedłużonego. Możemy zatem wzgórek wzrokowy uważać za duży ośrodek lub które włączone są międąy nerwami obwodowymi ważnemi częściami kory mózgowej. [hasła pokrewne: rutinoscorbin forum, gabinet ginekologiczny, naturalne suplementy diety ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Tylny ośrodek kojarzenia

Jeżeli podnieta dosięgnie ośrodków motorycznych i wywoła w nich stan czynny, wtedy wyrazi się on we formie impulsu Odśrodkowego, jako wyładowanie najczęściej w postaci ruchu dowolnego. Na to wyładowanie ma wpływ stan, w jakim się znajdują w danej chwili wszystkie ośrodki kory mózgowej; toteż ruch dowolny jest co do istoty swojej o wiele bardziej skomplikowany […]

Wyniki metody ekstyrpacyi

Celem uzupełnienia wyników badania otrzymanych metodą drażnienia, a więcej jeszcze celem oznaczenia umiejscowienia czynności czuciowych w korze mózgowej, przę dsięwzięli liczni badacze doświadczenia z wycinaniem częśeł Metodą ekstyrpacyi można bowiem oznaczyć niețylko lokaale i czuciowtwjgkkolwiek ma ona pewne niedogodności które sprawiają, że co do dokładności lokalizaeyi, stoi ona Î50za metodą drażnienia. Wycięcie bowiem nawet ograniczonej […]

Transplantologia

To, co kiedyś było niemożliwe, obecnie dzięki nauce jest. Tak jest z medycyna. Dzięki temu, że robi się corocznie wiele badań, to coraz więcej chorób jest odpowiednio leczonych. Naukowcy często poświęcają swoje życie, aby odkryć szczepionkę, bądź lek na określoną chorobę. Ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z takiego faktu, że kiedyś umierano na zwykłą […]

DevURL
Partnerzy serwisu: