Ostatnio komentowane:
Tylny ośrodek kojarzenia

Jeżeli podnieta dosięgnie ośrodków motorycznych i wywoła w nich stan czynny, wtedy wyrazi się on we formie impulsu Odśrodkowego, jako wyładowanie najczęściej w postaci ruchu dowolnego. Na to wyładowanie ma wpływ stan, w jakim się znajdują w danej chwili wszystkie ośrodki kory mózgowej; toteż ruch dowolny jest co do istoty swojej o wiele bardziej skomplikowany […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Czasowy przebieg procesów psycho-fizycznych

W badaniu procesów psy chicznych po większej części jesteśmy ograniczeni do obserwacyi introspektywnych, podmiotowych. Bardzo szczupłe są metody badania przedmiotowego tych zjawisk a do nieh należy w pierwszym rzędzie określenie ich czasowego przebiegu, czyli mierzenie t. zw. czasu świądomęj re ȚĘeyi. Czas świadomej reakcył jestto czas, który upływa od chwili zadziałania podniety na jeden z ezueiowych aparatów obwodowych aż do chwili, w której badana osoba odpowiada na podnietę umówionym znakiem. Cały proces, który się tu odbywa, składa si? właściwie 1) z drażnienia zakończeń nerwowych (przemiana podniety fizycznej w odpowiedni stan fizyologiczny) i przeniegienin tego stanu na nerw dożrodkowy; 2) z przewodzenia dośrodkowego w nerwie obwodowym i 3) z przewodzenia w układzie nerwowym Środkowym; 4) z przeniesienia na ośrodek psyehiezny i pobudzenie tego 04rodka. ; 5) z przeniesienia stanu czynnego na inne ośrodki, w których następuje percepcya, ewentualnie i apercepcya i powstanie impulsu do ruchu. Czasokres ten to najdłu;sza część czasu Świadomej reakeyi 6) z podrażnieniźi ośrodków psychomotorycznych; 7) z przeniesienia impulsu odśrodkowego w układzie nerwowym Środkowym ; 8) z przewodzenia w nerwie obwodowym; 9) z przeniesienia stanu Czynnego na zakończenia nerwowe i wyładowania czynności mięśnia. Badamy czas reakeyi w ten sposób, że w chwili zjawienia się podniety, n. p. dźwięku dzwonka, światła lampy, uderzenia prądu elektrycznego na skórę, zamyka się prąd do sygnału elektrycznego, który znaczy tę chwilę na szybko obracającym się walcu okopconym, a badana osoba skoro podnietę uczuje, uderza w klucz elektryczny, który prąd idący do sygnału przerywa. Jeszcze dokładniej notuje ten czas chronoskop Hippa (ryc. 115). Jestto bardzo dokładny zegar, tysiączne części sekundy a tak urządzony, że ruch jego wskazówek odbywa się tylko przez tak długi czas, dopóki przez przewody, znajdujące się w aparacie elektromagnesu,nie, które powstaje z czuć czyli wrażeń świaglomyeh. Czucie powstaje wskutek zadziałania podniety ma pewne ezęšci kory mózgowej drogą zmysłów i ich odpowiednich nerwów. Z ezueia powstają wyobrażenia wtedy, gdy one kilkakrotnie i dość często są korze wywoływane i tam pozostawiają stały ślad (działanie nasțępowe,— Eindruck). Działanie to powoduje powstanie obrazu pamięciowego, który jest tem wyraźniejszy, im częściej był wywoływany. Nagromadzenie wielkiej liczby takich obražów pamięciowych tworzy część tego, co nazywamy doświadczęn i em. Wyobrażenie jęstto wywołanie obrazu pamięciowego przez jakąś podnietę. Podnieta ta może być wynikiem podrażnienia narządu zmysłowego, skąd po nerwie dośrodkowym dochodzi do ośrodka zmysłowego, mogą jednak przy dalszym rozwoju czynności psyehieznyeh wyobrażenia nawzajem działać na siebie jako impuls i jedne drugie wywoływać. W ten sposób powstaję proces, który nazywamy myśl en i em. Prawdopodobnie impulsy owe wzajemnie rozchodzą się po niezliczonych włóknach kojarzennych w najrozmaitszych kierunkach, od jednego ośrodka kory mózgowej do innych i powodują w ten sposób Isgjarzenie myśli, Niewątpliwie przy tem rozchodzeniu się stanów czynnych występują także równocześnie i procesy hamowania tak, że te stany czynne przechodzą tylkn przez ograniczoną liczbę szlaków do odpowiednich ośrodków, a nie rozszerzają się w nieładzie po wszystkich ośrodkach. Gdyby tego ograniezenia nie było, nie byłoby możności logicznego myślenia. Nie jest wykluczone, że pewne objawy chorób umysłowych, jak myśli polegają właśnie na niedostatecznem hamowaniu stanów czynnych w zakresie dróg asocyacyjnych. Przerwanie tych dróg upośledza w wyższym stopniu zdolność myślenia, Suma wszystkich obrazów pamięciowych i yypbrażeń nagromadzonych „przez doświadczenie tworzy treść naszej pamięci. [patrz też: meydycna estetyczna, zielona kawa, nietrzymanie moczu ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Osrodki psychosensoryczne

U małp i najprawdopodobniej też u człowieka są ośrodki psychosensoryczne czucia dotyku, bólu i temperatury oddzielone od ośrodków ruchowych; zajmują mianowicie bardziej tylny zarównież nie jest w stanie schodzić po schodach, po drabince i t. d., co pies prawidłowy czyni z łatwością. Gdy dostanie kość do ogryzania, przytrzymuje ją kończyną zdrową, a gdy go zmusimy […]

Złamania kończyn

Praktycznie każdy, chociaż raz w życiu miał coś złamanego. Wiek nie wybiera. Może to być dziecko, osoba w średnim wieku, czy starsza. Złamać nogę czy rękę można w różny sposób. Największy odsetek złamań odnotowuje się w okresie zimowym, gdzie są śliskie chodniki, ulice i inne powierzchnie na dworze. Dlatego warto zima mieć antypoślizgowe buty, aby […]

Transplantologia

To, co kiedyś było niemożliwe, obecnie dzięki nauce jest. Tak jest z medycyna. Dzięki temu, że robi się corocznie wiele badań, to coraz więcej chorób jest odpowiednio leczonych. Naukowcy często poświęcają swoje życie, aby odkryć szczepionkę, bądź lek na określoną chorobę. Ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z takiego faktu, że kiedyś umierano na zwykłą […]

DevURL
Partnerzy serwisu: