Ostatnio komentowane:
Czucia skórne

Atoli spostrzeżenia nowsze z dziedziny neuropatologii i doświadczenia na zwierzętach pogląd ten znacznie zmodyfikowały. Przekonano się n. p., że pęczki piramidowe u niższych ssaków są bardzo słabo rozwinięte, a u wyższych — jak n. p. u psów nie stanowiîl one jedynej drogi dla podniet ruchowych. Albowiem po przecięciu pęczków piramidowych na brzusznej powierzchni rdzenia przedłużonego […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Czasowy przebieg procesów psycho-fizycznych

W badaniu procesów psy chicznych po większej części jesteśmy ograniczeni do obserwacyi introspektywnych, podmiotowych. Bardzo szczupłe są metody badania przedmiotowego tych zjawisk a do nieh należy w pierwszym rzędzie określenie ich czasowego przebiegu, czyli mierzenie t. zw. czasu świądomęj re ȚĘeyi. Czas świadomej reakcył jestto czas, który upływa od chwili zadziałania podniety na jeden z ezueiowych aparatów obwodowych aż do chwili, w której badana osoba odpowiada na podnietę umówionym znakiem. Cały proces, który się tu odbywa, składa si? właściwie 1) z drażnienia zakończeń nerwowych (przemiana podniety fizycznej w odpowiedni stan fizyologiczny) i przeniegienin tego stanu na nerw dożrodkowy; 2) z przewodzenia dośrodkowego w nerwie obwodowym i 3) z przewodzenia w układzie nerwowym Środkowym; 4) z przeniesienia na ośrodek psyehiezny i pobudzenie tego 04rodka. ; 5) z przeniesienia stanu czynnego na inne ośrodki, w których następuje percepcya, ewentualnie i apercepcya i powstanie impulsu do ruchu. Czasokres ten to najdłu;sza część czasu Świadomej reakeyi 6) z podrażnieniźi ośrodków psychomotorycznych; 7) z przeniesienia impulsu odśrodkowego w układzie nerwowym Środkowym ; 8) z przewodzenia w nerwie obwodowym; 9) z przeniesienia stanu Czynnego na zakończenia nerwowe i wyładowania czynności mięśnia. Badamy czas reakeyi w ten sposób, że w chwili zjawienia się podniety, n. p. dźwięku dzwonka, światła lampy, uderzenia prądu elektrycznego na skórę, zamyka się prąd do sygnału elektrycznego, który znaczy tę chwilę na szybko obracającym się walcu okopconym, a badana osoba skoro podnietę uczuje, uderza w klucz elektryczny, który prąd idący do sygnału przerywa. Jeszcze dokładniej notuje ten czas chronoskop Hippa (ryc. 115). Jestto bardzo dokładny zegar, tysiączne części sekundy a tak urządzony, że ruch jego wskazówek odbywa się tylko przez tak długi czas, dopóki przez przewody, znajdujące się w aparacie elektromagnesu,nie, które powstaje z czuć czyli wrażeń świaglomyeh. Czucie powstaje wskutek zadziałania podniety ma pewne ezęšci kory mózgowej drogą zmysłów i ich odpowiednich nerwów. Z ezueia powstają wyobrażenia wtedy, gdy one kilkakrotnie i dość często są korze wywoływane i tam pozostawiają stały ślad (działanie nasțępowe,— Eindruck). Działanie to powoduje powstanie obrazu pamięciowego, który jest tem wyraźniejszy, im częściej był wywoływany. Nagromadzenie wielkiej liczby takich obražów pamięciowych tworzy część tego, co nazywamy doświadczęn i em. Wyobrażenie jęstto wywołanie obrazu pamięciowego przez jakąś podnietę. Podnieta ta może być wynikiem podrażnienia narządu zmysłowego, skąd po nerwie dośrodkowym dochodzi do ośrodka zmysłowego, mogą jednak przy dalszym rozwoju czynności psyehieznyeh wyobrażenia nawzajem działać na siebie jako impuls i jedne drugie wywoływać. W ten sposób powstaję proces, który nazywamy myśl en i em. Prawdopodobnie impulsy owe wzajemnie rozchodzą się po niezliczonych włóknach kojarzennych w najrozmaitszych kierunkach, od jednego ośrodka kory mózgowej do innych i powodują w ten sposób Isgjarzenie myśli, Niewątpliwie przy tem rozchodzeniu się stanów czynnych występują także równocześnie i procesy hamowania tak, że te stany czynne przechodzą tylkn przez ograniczoną liczbę szlaków do odpowiednich ośrodków, a nie rozszerzają się w nieładzie po wszystkich ośrodkach. Gdyby tego ograniezenia nie było, nie byłoby możności logicznego myślenia. Nie jest wykluczone, że pewne objawy chorób umysłowych, jak myśli polegają właśnie na niedostatecznem hamowaniu stanów czynnych w zakresie dróg asocyacyjnych. Przerwanie tych dróg upośledza w wyższym stopniu zdolność myślenia, Suma wszystkich obrazów pamięciowych i yypbrażeń nagromadzonych „przez doświadczenie tworzy treść naszej pamięci. [patrz też: meydycna estetyczna, zielona kawa, nietrzymanie moczu ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Drogi ruchowe

Również wiadomą jest rzeczą, że tak dr ogi ruchowe, jak i drogi czuciowe w przebiegu swoim od mózgu ku obwodowi ule gają skrzy żowani u. Widzieliśmy bowiem, że po zniszczeniu pewnych części kory mózgowej lub dróg białej substancyi mózgu występuje porażenie ruchów i utrata czucia po przeciwległej stronie ciała, a drażni,’țę okolicę  kory mózgowej, otrzymuje […]

Choroba nie wybiera

Najbardziej dotkliwym tematem jest dla nas choroba małych dzieci, które dopiero, co niewinnie stąpają po świecie, a co za tym idzie muszą borykać się z tyloma przeciwnościami losu. Dla rodziców sytuacja, w jakich choruje ich pociecha, jest najtrudniejszą, z jaką tylko mogli się zmagać. Ponieważ jak doskonale wiadomo, dziecko w zależności od wieku, w jakim […]

Problemy z bezpłodnością

W ostatnim czasie w naszym kraju rodzi się coraz mniej dzieci. Przyczyn jest kilka. Po pierwsze niektórzy decydują się bardzo późno na dziecko. Bowiem najpierw ważna jest kariera zawodowa, trzeba mieć odpowiednie mieszkanie. Jednak, jeśli czegoś bardzo się chce to może być później problem. Bowiem im się jest starszym tym mogą być większe problemy. Jeśli […]

DevURL
Partnerzy serwisu: