Ostatnio komentowane:
Doświadczenie Stensona

Za przewodzeniem czucia dotyku i bólu także i przez szarą substancyę przemawia też i wynik doświadczenia Stensona, które znosi oba rodzaje czucia, a w którem zmiany odżywcze spowodowane ustaniem krążenia dotyczą tylko komórek nerwowych, podcząs gdy biała substancya pozostaje nietkniętą,  Czucie  Drogi nerwowe czucia ciepłoty mają u człowieka przebieg analogiczny z przebie giem dróg czucia […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Czucia skórne

Atoli spostrzeżenia nowsze z dziedziny neuropatologii i doświadczenia na zwierzętach pogląd ten znacznie zmodyfikowały. Przekonano się n. p., że pęczki piramidowe u niższych ssaków są bardzo słabo rozwinięte, a u wyższych — jak n. p. u psów nie stanowiîl one jedynej drogi dla podniet ruchowych. Albowiem po przecięciu pęczków piramidowych na brzusznej powierzchni rdzenia przedłużonego nie występuje trwałe porażenie ruchów, a przez drażnienie okolicy psychomotorycznej kory mózgowej można mimo przecięcia tych pęczków otrzymać ruchy kończyn (jakkolwiek musimy wtedy używać prądów o wiele silniejszych niż u zwierząt prawidłowych), Mimo to jednak skonstatowano z wszelką pewnoŚcią, że drażnienie pęczków _l)iramidowych w rdzeniu przedłużonym yyyołuje ruchy przeciwległych kończyn a przecięcie całej połowy rdzenia z zachvwaniem$ylko bocznego pęczka piramidowego wystarczą, aby drażnienie kory mózgowej dawało odpowiednie rugbyWszystkie te doświadczenia przemawiają za tem, że dro gi piramidowe z naczenie przeważające w przewodzeniu _podniet do ruchów dowolnych, że jednakże obok nich istniefrț i inne dĘggiț które utrzymują związek pomiędzy korą rdzenia pacierzowegę, Jako takie drogi uważamy szlaki drugorzędne, złożone z kilku neuronów a przebiegające rdzeniu również w sznurach bocznych jako t. zw. wiązka M ona kowa (Tractlt.s rubyo-spinalis). Są to szlaki łączące komórki ruchowe przednich rogów rdzenia z jądrem ezerwonern, które znowu połączone jest z wzgórkiem wzrokowym a przezeń z odpowiednią częścit{ kory mózgowej (str. 354), Przecięcie samej wiązki Monakowa także nie znosi zdolności przewodzenia stanów czynnych z kory mózgowej do przednich korzonków; wtedy oczywiście zadanie to spełniaŔ drogi piramidowe. Po pvzecięciu zaś obu tych szlaków, a zatem po przecięciu całego sznura bocznego, nie można już otrzymać ruchów przez drażnienie kory mózgowej strony przeciwległej.  U człowieka drogi piramidowe są anatomicznie o wiele silniej rozwinięte niż iractus rubro-spinalis, podczas gdy u miŻszyeh ssaków, u których rozwźj kory mózgowej w stosunku do zwojów podkorowych jest nieznaczny, stosunek obydwóch wymienionych szlaków jegł odwrotny. To też i ezynnośeiowo drogi piramidowe u człowieka przewagę nad szlakami rubro-spinalnymi tak, Że zniszczenie dróg. pyemidoyyeh txwałe peraŻenie Inb niedowyad mięśni. Obok sznurÓw bocznych znaczenie dla przewodzenia podniet do ruchów dowolnych także i sznury przednie i to w sznurach tych przebîeg{liące nieskrzyŻowane drogi piramidowe przednie, (z których cześć przed samem zakończeniem w otoczeniu komórek ruchowych ulega skrzyżowaniu, gdy reszta pozostaje już do końca po tej samej stronie). Rola ich jest jednak w ogóle mnła i wobec znaczenia potężnych szlaków zawartych w bocznych sznurach ustępuje plan drugi.  Drogi czuciowe. Przebieg dróg dośrodkowych w rdzeniu mniej jest znany niż dróg ruchowych. W nauce o zmysłach dowiemy się że czucie skórne rozdziela się na czucie dotyku, czucie temperatury_ i czucie bólu, że nadto posiadamy t. zw. czugîe.ięśniowe czyli głębokie, które Ajomaga nam w regulacyi ruchów. Tym różnym rodzajom czucia odpowiadają też najprawdopodobniej oddzielne zakońezenia nerwowe i osobne włókna nerwowe. Już poznanie tego faktu pozwala przypuścić, że i w rdzeniu pacierzowym przewodzenie tych różnych kategoryi czuć odbywa się po oddzielnych drogach, W rzeczywistości też doświadczenia na zwierzętach, a więcej jeszcze spostrzeżenia z dziedziny patologii, potwierdziły w zupełności to zapatrywanie, jakkolwiek co do właściwego umiejscowienia różnych tych dróg wiadomości nasze nie są we wszystkich szczegółach pewne. [hasła pokrewne: stomatolog rzeszów, oczyszczanie organizmu, ultrasonografy ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Żmudne leczenie w Afryce

Mogłoby się wydawać, że służba zdrowia w naszym kraju kuleje. Jednak nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak w innych krajach ludzie chorują i nie mają dostępu do podstawowej opieki medycznej. Dlatego wiele osób wyjeżdża na misje do krajów afrykańskich, aby choć minimalnie pomóc. Dla nas jest to nie do pomyślenia. Jednak ludzie żyjący […]

Ziołolecznictwo

Wbrew pozorom, że zioła odchodzą do lamusa, to ponad połowa populacji na świecie uznaje stosowanie ziół za swój podstawowy sposób leczenia. Po zioła sięgamy ochoczo. Z roku na rok coraz więcej osób przekonuje się do leczenia naturalnością. Znudziła nam się chemia i farmaceutyki, które niszczą nasz organizm. Z jednej strony leczą nasze schorzenie, z drugiej […]

Zjawisko zwyrodnienia następowego

Zjawisko zwyrodnienia następowego dało się też wyzyskać i w badaniach doświadczalnych w ten sposób, że wycina się pewne części mózgu lub przecina się pewne drogi nerwowe łączące mózg z rdzeniem albo wreszcie nacina się częściowo sam rdzeń pacierzowy i bada się następnie przebieg zwyrodnienia w rdzeniu. Badaniom tym przyszła w pomoc i metoda Nissla, polegająca […]

DevURL
Partnerzy serwisu: