Ostatnio komentowane:
Epidemie chorób

Historia nie tylko naszego kraju, ale również i świata jest niestety bardzo „bogato wyposażona” we wszelkiego rodzaju tragiczne wydarzenia. Wystarczy chociażby wspomnieć o takich tragicznych losach jak wojny światowe, zamachy terrorystyczne czy też znane z historii Polski najazdy innych plemion i narodów. A to jeszcze nie wszystko. Bo oprócz tego należy również wspomnieć o różnych […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Czucia skórne

Atoli spostrzeżenia nowsze z dziedziny neuropatologii i doświadczenia na zwierzętach pogląd ten znacznie zmodyfikowały. Przekonano się n. p., że pęczki piramidowe u niższych ssaków są bardzo słabo rozwinięte, a u wyższych — jak n. p. u psów nie stanowiîl one jedynej drogi dla podniet ruchowych. Albowiem po przecięciu pęczków piramidowych na brzusznej powierzchni rdzenia przedłużonego nie występuje trwałe porażenie ruchów, a przez drażnienie okolicy psychomotorycznej kory mózgowej można mimo przecięcia tych pęczków otrzymać ruchy kończyn (jakkolwiek musimy wtedy używać prądów o wiele silniejszych niż u zwierząt prawidłowych), Mimo to jednak skonstatowano z wszelką pewnoŚcią, że drażnienie pęczków _l)iramidowych w rdzeniu przedłużonym yyyołuje ruchy przeciwległych kończyn a przecięcie całej połowy rdzenia z zachvwaniem$ylko bocznego pęczka piramidowego wystarczą, aby drażnienie kory mózgowej dawało odpowiednie rugbyWszystkie te doświadczenia przemawiają za tem, że dro gi piramidowe z naczenie przeważające w przewodzeniu _podniet do ruchów dowolnych, że jednakże obok nich istniefrț i inne dĘggiț które utrzymują związek pomiędzy korą rdzenia pacierzowegę, Jako takie drogi uważamy szlaki drugorzędne, złożone z kilku neuronów a przebiegające rdzeniu również w sznurach bocznych jako t. zw. wiązka M ona kowa (Tractlt.s rubyo-spinalis). Są to szlaki łączące komórki ruchowe przednich rogów rdzenia z jądrem ezerwonern, które znowu połączone jest z wzgórkiem wzrokowym a przezeń z odpowiednią częścit{ kory mózgowej (str. 354), Przecięcie samej wiązki Monakowa także nie znosi zdolności przewodzenia stanów czynnych z kory mózgowej do przednich korzonków; wtedy oczywiście zadanie to spełniaŔ drogi piramidowe. Po pvzecięciu zaś obu tych szlaków, a zatem po przecięciu całego sznura bocznego, nie można już otrzymać ruchów przez drażnienie kory mózgowej strony przeciwległej.  U człowieka drogi piramidowe są anatomicznie o wiele silniej rozwinięte niż iractus rubro-spinalis, podczas gdy u miŻszyeh ssaków, u których rozwźj kory mózgowej w stosunku do zwojów podkorowych jest nieznaczny, stosunek obydwóch wymienionych szlaków jegł odwrotny. To też i ezynnośeiowo drogi piramidowe u człowieka przewagę nad szlakami rubro-spinalnymi tak, Że zniszczenie dróg. pyemidoyyeh txwałe peraŻenie Inb niedowyad mięśni. Obok sznurÓw bocznych znaczenie dla przewodzenia podniet do ruchów dowolnych także i sznury przednie i to w sznurach tych przebîeg{liące nieskrzyŻowane drogi piramidowe przednie, (z których cześć przed samem zakończeniem w otoczeniu komórek ruchowych ulega skrzyżowaniu, gdy reszta pozostaje już do końca po tej samej stronie). Rola ich jest jednak w ogóle mnła i wobec znaczenia potężnych szlaków zawartych w bocznych sznurach ustępuje plan drugi.  Drogi czuciowe. Przebieg dróg dośrodkowych w rdzeniu mniej jest znany niż dróg ruchowych. W nauce o zmysłach dowiemy się że czucie skórne rozdziela się na czucie dotyku, czucie temperatury_ i czucie bólu, że nadto posiadamy t. zw. czugîe.ięśniowe czyli głębokie, które Ajomaga nam w regulacyi ruchów. Tym różnym rodzajom czucia odpowiadają też najprawdopodobniej oddzielne zakońezenia nerwowe i osobne włókna nerwowe. Już poznanie tego faktu pozwala przypuścić, że i w rdzeniu pacierzowym przewodzenie tych różnych kategoryi czuć odbywa się po oddzielnych drogach, W rzeczywistości też doświadczenia na zwierzętach, a więcej jeszcze spostrzeżenia z dziedziny patologii, potwierdziły w zupełności to zapatrywanie, jakkolwiek co do właściwego umiejscowienia różnych tych dróg wiadomości nasze nie są we wszystkich szczegółach pewne. [hasła pokrewne: stomatolog rzeszów, oczyszczanie organizmu, ultrasonografy ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Transplantologia

To, co kiedyś było niemożliwe, obecnie dzięki nauce jest. Tak jest z medycyna. Dzięki temu, że robi się corocznie wiele badań, to coraz więcej chorób jest odpowiednio leczonych. Naukowcy często poświęcają swoje życie, aby odkryć szczepionkę, bądź lek na określoną chorobę. Ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z takiego faktu, że kiedyś umierano na zwykłą […]

Pola kory mózgowej

Pola kory mózgowej, z których wychodzą włókna wieńcowe i w których znajduŔ się z. ośrodki psychosensoryczne i psychomotoryczne, zajmują na półkuli mózgowej człowieka mniej więcej jedną trzecią część całej powierzchni, Między temi polami znajdują się rozlegle miejsca, które nie mają bezpośredniego związku z włóknami nerwowemi dośrodkowemi ani tei nie wychodzą z nich podniety ruchowe; toteż […]

Rdzeń przedłużony

Korzonki nerwowe. Każdy nerw rdzepięyygąceyna siwd w oma korzonka ruiUprzednim i tylnym (ryc. 12!). Korzonek przedni (6) wychodzi w postaci kilku wiązek z przednio-bocznej części rdzenia; kovzonek tylny (1) wychodzi jako wiązka z tylnej części rdzenia, przylegającej do tylnego rogu szarej substancyi. Oba zaś przedniej części półkuli móżdżku daje objayy analogiczne w przedniej kończynie.Widzieliśmy wyżej, […]

DevURL
Partnerzy serwisu: