Ostatnio komentowane:
Wzgórek wzrokowy (Thalamus obticus)

Odro soezewkowate (N. lenticularis), między torebką wewnętrzno i zewnętrzn•ą podzielone jest przez guhstnneye białą na trzy warstwy szarej substancyi. Dwie wewnętrzne tworzą globus paltidîl$, zewnętrzna Ełgżnen. Komórki nerwowe wewnętrznej warstwy wehodzs} także w zwivek z gałązkami oboeznemi włókien projekcyjnych torebki wewnętrznej. Wzgó rek wzrokowy (thalamus opticus) otrzymuje włÓkna: 1) z kory mÓzgowej; przeehodz} one przez […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Czynności odruchowe

U zwierząt wyższych droga przez korę mózgową z ich rozwojem staje się coraz bardzieł używaną, zmuw,enie jej się zwiększa, czynności odruchowe wykonywane przez ośrodki niższe przechodzą na plan drugi. Co więcej, odpowiednie pole wzrokowe dzieli się na części, które odpowiadają różnym częściom siatkówki. Zarówno badania anatomiczne i doświadczalne, jak i kliniczne spostrzeżenia wskazujtE, że ośrodek wzroku znajduje șie w plaeie potylicznym. Co do bliższego umiejscowienia tego ośrodka zdania się jeszcze rozbiegają. Na podstawie wyników doświadczeń na psach, którym M unk wycinał gały płat potyliczny lub jego części, uważał on powierzchnię wypukłą płatu potylicznego za ośrodek wzrokowy, przytem skonstatował zgodnie z wynikami badania anatomicznego, że J?łat potyliczny jednej półkuli otrzymuje wrażenia wzrokowe z obydwóch siatkówek. Mianowieie płat potyliczny prawy łączy się z włóknami neŕWî1 wzrokpvvego, pochodząF człowieka 21 320 n. p. oprzemy ją na grzbiecie stopy lub umieścimy ją tak, by zwisala z brzegu stołu, pies tego ułożenia przez długi czas nie zmienia, podczas gdy zdrowy pies nie pozwala na zmianę ustawienia prawidłowego, a gdy przytrzymamy łapę w takiem ustawieniu, w tej chwili ją poprawi, skoro ją tylko puścimy. Kończyny przeeiwległe półkuli uszkodzonej wyślizgują się podczas biegama, a gdy zwierzę ustawimy na desce lub na brzegu stołu, często pierwszy krok, który robi, wychodzi za brzeg i zwierzę Itpada; choremi kończynami potyka się o różne przedmioty i t. p. Wszystkie te objawy obserwowane nietyłko u psa, ale także u zwierząt niższych (królika, świnki morskiej) a o wiele wyraźniej jeszcze u małp, wskazują, że zwierzę ozbawione straciło w odpowłe lej kończynie czucie mię’ n 10 we czucie położenła 1 ru chu i dlatego nie oryentuje się co do położeniașygich końgąyu.Obok zmian czucia mięśniowego występuje u zwierząt, którym wycięto okolicę psychomotoryczną, także i upośledzenie czucia skórn ego, i to zarówno te mQțyatury i czwg.ia bólu. Z początku czucie skórne jest zupełnie zniesione: ucisk skóry wywołuje tylko odruch, zwierzę jednak nie zwraca wcale głowy w stronę podniety, nie stara się Od niej uwolnić. Pies prawidłowy, któremu zapomoeą małych szczypczyków chwycimy fałd skóry, zwraca się tej chwili ku miejscu podniety, kąsa, stara się pyskiem zdjąć szczypce. Pies, któremu wycięto okolieę psychomotoryczną, w takich samych warunkach zgina tylko kończynę we wszystkich stawach, w razie silnego ucisku zgina i drugŁ kończynę, wykonywa szereg ruchów, biega niespokojnie ale nie okazuje niezem, jakoby ezul ucisk, a szczególnie jakoby go mógł zlokalizować, t. j. miał świadomość tego, które miejsce skóry jest drażnione. Podobnie i czucie bolu i zmysł temperatury (Beck i Bikeles) są wyraźnie upośledzone, a po rozległych ekstyrpacyach zniesione.  Doświadczenia powyższe okazały, że ośrodki psych soryezne w korze móągąyej psa zajmują.țę.ame miejs ca co o środki psych om Yțygyggne, rozłożone wnie po obu stronach rowka kręcie esowatym țylnym, i przednim. [przypisy: spalacze tłuszczu, adopcja prenatalna, poduszki ortopedyczne ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Zdrowy tryb życia

Duży postęp technologiczny, bardzo niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. Słuchając opowieści starszych pokoleń można usłyszeć, że dawniej ludzie nie mieli takiego komfortu jak obecnie. Kiedyś nie było kolei, autobusów, samochodów. Ludzie praktycznie wszędzie poruszali się pieszo. Rarytasem był koń oraz odpowiedni wóz. Do szkół chodzono pieszo, większość osób pracowało na polu. Obecnie jest to nie […]

Lokalizacya czynności kory mózgowej

Ciekawe doświadczenia na szczeniętach wykonał Dani lewsky. Nakładał on na czaszki młodych szczeniąt odpowiednie hełmy metalowe, które wstrzymywały rozrost czaszki a więc i mózgu i zauważył, że zwierzęta w następstwie tego były upośledzone pod względem psychicznym. Małp nawet niższych nie udało się dotąd utrzymać dłuższy czas przy życiu po wycięciu obu półkul mózgowych. W nielicznych […]

Ośrodki sensoryczne

Jeszcze bardziej widocznem to się staje, gdy oceniamy wrażenie wzrokowe wywołane przez przedmiot jakiś, którego wyobrażenie powstaje z większego szeregu wrażeń nietyłko wzrokowych ale i innych. Wyobrażenie pomarańč ezy składa się nietyłko z wrażeń wzrokowych, i to różnorodnych, (kształt, wielkość, barwa, bryłowatość) ,ale i dotykowych, węchowych i smakowych, z których każde też jeszcze jest złożone. […]

DevURL
Partnerzy serwisu: