Ostatnio komentowane:
Tyłomzgowie

W skład tyłomózgowia wchodzi most Varola, móżdżek i rdzeń przedłużony. Na przekroju poprzecznym mostu widzimy szlaki włókien nerwowych o przebiegu podłużnym, inne o przebiegu poprzecznym, oraz liczne nagromadzenia szarej substancyi. Powstanie mostu możemy sobie wyobrazić w ten sposól), Że stronie grzbietnej i bocznej od piramid potworzyły si? zwoje komórek nerwowych, do których dochodzt} włókna nerwowe […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Doświadczenie Stensona

Za przewodzeniem czucia dotyku i bólu także i przez szarą substancyę przemawia też i wynik doświadczenia Stensona, które znosi oba rodzaje czucia, a w którem zmiany odżywcze spowodowane ustaniem krążenia dotyczą tylko komórek nerwowych, podcząs gdy biała substancya pozostaje nietkniętą,  Czucie  Drogi nerwowe czucia ciepłoty mają u człowieka przebieg analogiczny z przebie giem dróg czucia bólu tak, że po zniszczeniu wymienionych wyżej dróg nerwowych występuje utrata czucia ciepła i zimna równocześnie z utratą czucia bólu. Te drogi zatem także wcho(Izą do tylnych rogów szarej substancyi, stąd dostają się do przeeiwległego sznura bocznego, w którym wstępują ku górze. Czu cie mięśni owe. Obserwacye kliniczne przemawiają  za tem, że gi czucia głębokiego czyli mięśniowego (czucie położenia, ruchów, siły) przebiegają przedewszystkiem w szn ur ach tylny Ch. Są cierpienia rdzenia (wiąd rdzenia czyli tabes), w których zniszczeniu ulegają sznury tylne, a w których mimo zachowania czucia dotyku występuje upośledzenie czucia położenia końezyn i bezład ruchów. Objawy te przemawiają właśnie za zniesieniem ezueia głębokiego. Obok sznurÓw tylnych niewątpliwie ęczek móżdžkoțvo-rdzeniôwy i wiązka Go wersa biorą ważny udział w przewodzeniu czucia mięśniowego. Drogi te — jak wiemy — kończą się w móżdżku; o ile zatem w wykonywaniu ruchów dowolnych potrzeba kontroli tych ruchów za pośrednictwem Świadomych wrażeń czucia. mięŚniowego, muszą stany czynne z móżdżku przejść zapomocą poznanych wyżej połączeń do kory mózgowej. Drogi ezueia mięśniowego przebiegają w rdzeniu nie skrzyżowane, a te, które wchodzą do móżdżku, pozostają również po tej samej stronie. Dopiero w dalszym przebiegu ku mózgowi przeehodzą na stronę przeeiwleglăț. Rdzeń pacierzowy jako narząd ośrodkowy. Czynność rdzenia pacierzowego nie ogranicza się tylko do przewodzema podniet do mózgu i z mózgu; rdzeń także bardzo ważne zadauțę jako narząd centraln.y, posiadaj s amodziel n ość. Wskazuje już to budowa anatomiczna, przedewszystkiem obecność szarej substangyi, której składniki wszakże zawsze występują tamrŔTzłe odbywa się Śyynność t. zw. ośrodkowa, dalej, że rdzeń pacierzowy nie cieńczeje tak jak pień nerwu obwodowego w miarę jak oddaje gałązki, lecz zachowuje prawie jednaką grubość do końca, a w części szyjnej i lędźwiowej posiada nawet znaczne zgrubienia. Coraz cieńszemi ku dołowi stają się tylko te części sznurów białej substancyi, które poznaliśmy jako drogi mózgowe. Więcej jeszcze Iliż rozważania anatomiczne dowodzą liczne objawy otrzymane w badaniach fizyologicznych, że rola rdzenia pacierzoweggM4ko n avządu ośrodkowego jest znaczna. Przedewszystkiem zaś okazuje zwierzę po odeięgiu rdzenia od mózgu wybitne zjawiska odruchowe. Ośrodki odruch owe r aueniA. ogólnej fizyologii układu nerwowego zajmowaliśmy się zjawiskami odruchowemł, jako podstawowemi czynnościami tego układu. Tu pozostaje nam omówić te odruchy, których siedzibą jest rdzeń kręgowy, Po przecięciu rdzenia kręgowego pod przedłużonym można u żaby przez drażnienie skóry otyzymać regularne i skojarzone odruchy obronne, które tak mało różnią się od ruchów dowolnych, że niektÓrzy autorowie (Pfliiger) skłonni byli przyjmować istnienie w rdzeniu przejawów psychieznych. Pod obne odruchy możemy wywołać także u zwierząt ssących po przecięciu rdzenia pacierzowegc) w końcžynacb, których nerwy odchodzą poniżej miejsca przecięcia. Odruchy te w ogólnoŚci przedstawiają się jako ruchy zborne i noszą cechy ruchów niewątpliwie celowych. [hasła pokrewne: stomatolog rzeszów, oczyszczanie organizmu, ultrasonografy ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Transplantologia

To, co kiedyś było niemożliwe, obecnie dzięki nauce jest. Tak jest z medycyna. Dzięki temu, że robi się corocznie wiele badań, to coraz więcej chorób jest odpowiednio leczonych. Naukowcy często poświęcają swoje życie, aby odkryć szczepionkę, bądź lek na określoną chorobę. Ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z takiego faktu, że kiedyś umierano na zwykłą […]

Czynności odruchowe

U zwierząt wyższych droga przez korę mózgową z ich rozwojem staje się coraz bardzieł używaną, zmuw,enie jej się zwiększa, czynności odruchowe wykonywane przez ośrodki niższe przechodzą na plan drugi. Co więcej, odpowiednie pole wzrokowe dzieli się na części, które odpowiadają różnym częściom siatkówki. Zarówno badania anatomiczne i doświadczalne, jak i kliniczne spostrzeżenia wskazujtE, że ośrodek […]

Złamania kończyn

Praktycznie każdy, chociaż raz w życiu miał coś złamanego. Wiek nie wybiera. Może to być dziecko, osoba w średnim wieku, czy starsza. Złamać nogę czy rękę można w różny sposób. Największy odsetek złamań odnotowuje się w okresie zimowym, gdzie są śliskie chodniki, ulice i inne powierzchnie na dworze. Dlatego warto zima mieć antypoślizgowe buty, aby […]

DevURL
Partnerzy serwisu: