Ostatnio komentowane:
Ziołolecznictwo

Wbrew pozorom, że zioła odchodzą do lamusa, to ponad połowa populacji na świecie uznaje stosowanie ziół za swój podstawowy sposób leczenia. Po zioła sięgamy ochoczo. Z roku na rok coraz więcej osób przekonuje się do leczenia naturalnością. Znudziła nam się chemia i farmaceutyki, które niszczą nasz organizm. Z jednej strony leczą nasze schorzenie, z drugiej […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Drogi dośrodkowe

Drogi dośrodkowe, yyghodząee z jednej półkuli mózgtvvzeehodzą po większej części przez T’lowę rdzenia tej samej strony, a się dopiero na tej wysokości rdzenia, gdzie go op Nby_przejśó do tyłyych korzonkÓw. ldtžc za włóknami czuciowemi w kierunku dośrodkowym t. j. kierunku, w którym przewodzą podnietę, powiemy, że włókna n er wów dośro d k owych, wchodzące do rdzenia przez korzenie tylne, od razu linię środkową rdzenia i dążą ku mózgowi przez przeciwległą połowę rdzenia paci erzowego. Jednakże i tu część włókien dośrodkowyeh przebiega przez rdzeń nieskrzyżowana i ulega dopiero skvzyżowaniu w środomózgowiu. Za tem przemawia ta. okoliczność, że znieczulenie wywołane przez hemisekeyę, po pewnym czasie ustaje; podnieta wtedy przechodzi pwzez pozostałe włókna, które krzyżują się wyżej i dlatego pozostały nienaruszone. O przebiegu dróg dośrodkowych i odśrodkowych w rdzeniu. Nie dość jednak określić miejsce, w którem ulegają skrzyżowaniu włókna nerwowe, łączące mózg z obwodem, zadźmiem naszem musi być jeszcze dokładne określenie, jakiemi szlakami przebiegają one w rdzeniu kręgowym i to, jaki jest przebieg w substancyi białej i w szarej włókien dośrodkowych, a jaki w odśrodkowych. Już poznanie, Że nerwy czuciowe i ruchowe rdzeń pacierzowy przez osobne korzonki, zmuszało do badania, czy już w samym rdzeniu pacierzowym drogi ruehowe i czuciowe oddzielnie Od siebie. W dalszym ciągu jeszcze bardziej szczegółowo badać zaczęto, ezy osobne istnieją drogi w rdzeniu dla różnego rodzaju czuć (dotyku, holu, temperatury) i dla nerwów odśrodkowych rÓŻnego rodzaju (ruchowe, wydzielnicze) lub nemrÓw rozmaitych obszarów ciała. Badania te nie Są dotąd jeszcze ukończone i tylko nieznaczną część tych kwestyi moŻna uwaŻaĆ za rozstrzygniętą. Metody badania, które doprowadziły do poznania tych szlaków, względnie które jeszcze przyczynić się mogą do uzupełnienia naszych wiadomości, Są bądź to morfologiczne, bądź też doświadczalne, bądź wreszcie opierają się na spostrzeżeniach klinicznych w połączeniu z badaniem anatomo-patologieznem. Odkrycie Flechsiga, że ȚOZWÓj osłonek rdzenpygh w włóknach nerwowych układu środkowego następuje w ten sposób, iż czynnościowo należące do siebie układy włókien otrzymuj} równoczeŚnie myelinę, przyczyniło się znacznie do zróżnicowania szlaków nerwowyeh w rdzeniu kręgowym. Znakomity środek badania morfologicznego w tej mierze stanowi jednak przedewszystkiem śledzenie przebiegu zwyrodnienia następowego. Anatomiczne bapreparatów rdzenia ludzkiego, który za życia był siedzibą procesów chorobowych, pouczyło, że zależnie od umiejscowienia danej zmiany chorobowej, obserwuje się zwyrodnienie bądź wstępujące, bądź zstępujące a obejmujące pewne tylko sznury rdzenia. A ponieważ zwyrodnienie takie obejmuje według prawa Wallera tylko te odcinki włókien nerwowych, które odcięte zostały od swej komórki nerwowej, przeto dokładne śledzenie przebiegu tych zwyrodnień pozwala niejednokrotnie wysnuwać zupełnie pewne wnioski co do pocątku i zakończenia niektórych włókien lub eałych wiązek włókien nerwowych, jakoteż co do ich przebiegu dośrodkowego i odśrodkowego. [patrz też: Oliwka dla dzieci Johnson, olejowanie włosów, oliwka w żelu johnsons baby ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Ośrodek wzroku

Ośrodek wzroku jest w ścisłem l)olączeniu z ośrodkami motorycznymi, ktore zawiadują. ruchami oka. Drażnienie płatu potylicznego wywołuje sprzężony ruch obu oczu ku stronie półkuli drażnionej, skręcenie głowy w tę samą stronę, a zależnie od miejsca drażnionego zwrócenie obu oczu ku górze lub ku dołowi. Efekt ten otrzymujemy przez drażnienie ośrodka wzroku nawet i po wycięciu […]

Ziołolecznictwo

Wbrew pozorom, że zioła odchodzą do lamusa, to ponad połowa populacji na świecie uznaje stosowanie ziół za swój podstawowy sposób leczenia. Po zioła sięgamy ochoczo. Z roku na rok coraz więcej osób przekonuje się do leczenia naturalnością. Znudziła nam się chemia i farmaceutyki, które niszczą nasz organizm. Z jednej strony leczą nasze schorzenie, z drugiej […]

Choroba nie wybiera

Najbardziej dotkliwym tematem jest dla nas choroba małych dzieci, które dopiero, co niewinnie stąpają po świecie, a co za tym idzie muszą borykać się z tyloma przeciwnościami losu. Dla rodziców sytuacja, w jakich choruje ich pociecha, jest najtrudniejszą, z jaką tylko mogli się zmagać. Ponieważ jak doskonale wiadomo, dziecko w zależności od wieku, w jakim […]

DevURL
Partnerzy serwisu: