Ostatnio komentowane:
Wizyta u ginekologa

Mimo tego, ze medycyna prężnie przesuwa się do przodu, to i tak wiele kobiet unika podstawowych badań. Niejednokrotnie można spytać przypadkowa kobietę, kiedy była ostatnio u ginekologa to odpowiada, że jak rodziła dziecko, a to było dwudziesta lat temu. Także nie należy brać przykładu z takich osób tylko należy przynajmniej raz do roku udać się […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Drogi ruchowe

Również wiadomą jest rzeczą, że tak dr ogi ruchowe, jak i drogi czuciowe w przebiegu swoim od mózgu ku obwodowi ule gają skrzy żowani u. Widzieliśmy bowiem, że po zniszczeniu pewnych części kory mózgowej lub dróg białej substancyi mózgu występuje porażenie ruchów i utrata czucia po przeciwległej stronie ciała, a drażni,’țę okolicę  kory mózgowej, otrzymuje się ruchy również po przeciwległej stronie ciała.Zadaniem badań fizyologicznyeh i anatomicznych było przedewszystkiem stwierdzić, w którem miejscu swego przebiegu następuje to skrzyżowanie. Jeżeli przetniemy jedną tylko połowę rdzenia, prawą lub lewą, czyli wykonamy t. zw. hemisekcyę rdzeIlia, to nastąpi porażenie lub bardzo znaczne osłabienie r u c h Ów we wszystkich tych mięśniach, których nerwy opuszczają rdzeń poniżej miejsca Iłszkodzenia, jednak tylko po stronie prze ci ę ci a; ruchy dowolne po stronie przeciwległej nie będą upośledzone, Natomiast wystąpi po stronie prz e eiwle glej utrata lub znaczne upośledzeni e czucia. Po stronie operagyi czucie nie jest upośledzone, lecz owszem nawet przez kilka tygodni obserwować można po tej stronie Trzeczulicv (lęgpergesthe.@g), s ągególnie zwiększenie czucia bolu (hyperalgesią). Cały ten kompleks objawów obserwowany po połowiczem przecięciu rdzenia tak u człowieka, jak i u zwierząt (psa, królika), znany jest jako objaw hemisekcyi rdzenia Brown-Sóquarda, i dowodzi, że włókna nerwowe, które przewodzą podniety do ruchów dowoluych, przebiegaj4 w rdzeniu pacierzowym przeważnie po tej samej stronie, po której wychodzą odpowiednie pnie nerwów, a skrzyżowaniu już uległy wyżej, drogi zaś czuciowe krzyżują się w rdzeniu tuż ppzed wyjściem z niego i wejściem w skład korzonków. Za tem też przemawiają i takie doświadczenia, w których na pewnej długości przecinano rdzeń podłużnie w linii środkowej, dzieląc go w ten sposób na dwie symetryczne oddzielone od siebie części. Przekrój taki przerywa oczywiście spoidła między obiema połowami rdzenia i, jak się okazało, nie upośledza prawie wcale ruchów dowolnych, natomiast upośledza ezucie po ubu stronach ciała. Zaburzenia wywołane przez hemisekcyę rdzenia nie są jednak trwałe. Najpierw ustępują. objawy (po stronie przecięcia), którą uważać należy za następstwo podrażnienia urazowego pewnych części rdzenia. Z kolei zmniejszają się i stopniowo znikaŔ objawy utraty względnie upośledzenia czucia (po stronie przeciwległej przecięciu); najdłużej zaś utrzymuje się porażenie ruchów, które jednak także, acz powoli, znacznie się poprawia, a czasem zupełnie ustępuje. Na podstawie opisanych powyżej doświadczeń i spostrzeżeń możemy określić skrzyżowanie się dróg nerwowych w ten sposób: Drogi nerwowe dla ruchów dowolnych krzy_r żują sigmvo naj większej części wysoko w I)iramidaeh. Jednakże część tych włókien (szczególnie u człowieka) przebiega w rdzeniu pacierzowym po tej samej stronie co w mózgu, a krzyżuje się dopiero w rdzeniu pacierzowym na wysokości odpowiedniego korzonka ruchowego. Wszystkie te włókna w każdym razie wchodzą do szarej substancyi, gdzie w przednich jej rogach przenoszą podnietę na nowe neurony, rozpoczynające się od komórek ruchowych, które dają początek włóknom przednich korzonków. [patrz też: Oliwka dla dzieci Johnson, olejowanie włosów, oliwka w żelu johnsons baby ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Lokalizacya czynności kory mózgowej

Ciekawe doświadczenia na szczeniętach wykonał Dani lewsky. Nakładał on na czaszki młodych szczeniąt odpowiednie hełmy metalowe, które wstrzymywały rozrost czaszki a więc i mózgu i zauważył, że zwierzęta w następstwie tego były upośledzone pod względem psychicznym. Małp nawet niższych nie udało się dotąd utrzymać dłuższy czas przy życiu po wycięciu obu półkul mózgowych. W nielicznych […]

Czucia skórne

Atoli spostrzeżenia nowsze z dziedziny neuropatologii i doświadczenia na zwierzętach pogląd ten znacznie zmodyfikowały. Przekonano się n. p., że pęczki piramidowe u niższych ssaków są bardzo słabo rozwinięte, a u wyższych — jak n. p. u psów nie stanowiîl one jedynej drogi dla podniet ruchowych. Albowiem po przecięciu pęczków piramidowych na brzusznej powierzchni rdzenia przedłużonego […]

Osrodki psychosensoryczne

U małp i najprawdopodobniej też u człowieka są ośrodki psychosensoryczne czucia dotyku, bólu i temperatury oddzielone od ośrodków ruchowych; zajmują mianowicie bardziej tylny zarównież nie jest w stanie schodzić po schodach, po drabince i t. d., co pies prawidłowy czyni z łatwością. Gdy dostanie kość do ogryzania, przytrzymuje ją kończyną zdrową, a gdy go zmusimy […]

DevURL
Partnerzy serwisu: