Ostatnio komentowane:
Ośrodki psychomotoryczne. Wyniki metody drażnienia.

U małpy zajmuje okolica psychomotcvy•yeząA. ya powierze ni wypukłej półkuli z akręt grodkowv przedni (,gqrus centralis anterior), jako tęż.QȚzytykajtŁetł do niego część dwóch Przechodzi nadto na strongwrzyśgpglkoyą (medyalną), zajmująo ezęśó zaĘrętu samym obszarze, przedstawiającym całą okolicę psychomotoryezną, pojedyncze części zawiadują ruchami oddzielnych grup mięśni. y Najniżej umieszczone są ośrodki mięśni twavzy, języka i krtani. Ośrodki […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Kora mózgowa

uż to samo przemawia za tem, Że kora mózgowa sama stanowi punkt zaczepienia podniety/ Drugi dowód mamy w trwwniu czasu nego podrażnienia. Jeżeli mianowicie oznaczymy czas, który upływa od chwili zadraznienia aż do ehwili 4iawienia się ruchu, to przekonamy się, Że przy drażnieniu kory mózgowej czas ten wynosi Średnio 0-065 sek., przy drażnieniu zaś białej substaneyi sek. RóŽnica wiec wynosząca 0’02 sek. l)oehodzi niewi}łpliwie z 01)Óźnienia, spowodowanego rozwijaniem się stanu Czynnego w ośrodk ach nerwowych. Badania Fritseha i Hitziga, dokonane na psach (i niższych małpach) zostały znacznie rozszerzone przez doświadgzenia wykonane zarówno na niższych ssakach, jak z drugiej strony na małpach wyższych (Sherrington, Grunbaum) a obecnie jesteśmy w posiadaniu bardzo obfitego materyalu doświadczalnego na ludziach. Sławny Chirurg angielski Horsley był pierwszy, który po otwarciu czaszki w celach leczniczych przez drażnienie różnych punktów Okoliey psycho-motorycznej przekonał się o istnieniu wybitnej ana310 gólnie z wzgórkami wzrokowymi (thalami opđÎęÎ); są to po większej ezeŠei włókna dośrodkowe (corticopetates). Włókna odśrodkowe (cortieof_yw.ales) są o wiele dłuższe i przebiegtțj:} aż do Środomózgowia i do rdzenia pacierzowego. Te ostatnie przechodzą przez torebkę wewnetrznî} między wzgórkiem wzrokoył•m a fr4drem soczewkowatem (nueteug lenticularis) ryc. 107. Poniżej jeszcze tworzą one_LQ pedunculi; jedne z nich kończą si? w szarej substancyi mostu V•arolu, inne biebezpośrednio do rdzenia pacierzowego, tworząc szlaki piramidowe i kończąe się w szarej substaneyi rdzenia. Włókna te są wypustkami osiowemi  miejscach mózgu, zauwaŻamy istotne między niemi różnice. Przedewszystkiem występują różnice w iloŔei warstw: kora mózgowa tylnego zakrętu Środkoyego (gyrug centr. ośm warstw, kora tylnego płatu 9 warstw a w zakrecie Ilippokampa (ggrus hippocażnwi’ wa.rstwy przechodzą, prawie bezładnie jedna w przednim zakręcie centralnym (gyr. centr. ant.) brab t. zw. warstwy ziarnistgj a natomiast występują. du;e komórki piramidąwg, podczas gdy tylny zakręt komórek piramidoyygVy_ggyigȚȚ.yay styg ziarnist•ą. Zmienni} także jest gruboŠĆ pojedynczych warstw. I tak warstwa olbrzymich komórek piramidowych jest w płacie czołowym i ciemieniowym najgrnbsą z wszystkich warstw kory. Posťać i rodzaj komórek rÓŻne: w zakrecie hipokampa przeważają komórki piramidowe, w przednim zwoju centralIłym Olbrzymie piramidowe, w płacie skroniowym (ośrodek słuchu) komórki wrzecionowate a w płacie potylicznym (ośrodek wzroku) komórki gwiazdziste nyeh części mózgu w licznych przypadkach cierpień go ważnego narządu dokładne oznaczenie na _pgastawłe objawów gdzie siedziba choroby, a w ten sposób i nieraz usunięcie jej Już z tego praktycznego wskazania nauka o lokalizaeyi nabrała tak wielkiego znaczenia. Wyniki doświadczeń na zwłerzętach i spostrzeżeń na człowieku pouczyły nas, że korę mózgową podzielić mna na dwa róine, pod względem ezvnności pola gzylî sfery: 1. sferę ruchową czyli p Sychom otoryczną i 2. czuciową czyli psychos en s ory czn ą. Czynność pierwszej polega na wysyłaniw’wiadomych podniet ruchowych do mięśni, druga jest miejsceru, gdzie powstają wrażenia Świadome _yywolan€VT0dražnieniem zmysłów. [podobne: odżywka do włosów, dieta i odchudzanie, Oliwka w żelu Johnson ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Utrata wzroku

Człowiek dotknięty tego rodzaju upośledzeniem lub utratą wzroku często nie zdaje sobie wcale z tego sprawy, że jest ślepy, nie zauważa, że nie widzi tego, co znajduje się po jednej stronie jego pola widzenia, Jestto rzecz zrozumiała. Człowiek, który stracił wzrok wskutek zmian chorobowych oka, czuje brak podniet, które przedtem dochodziły do ośrodka wzrokowego w […]

Wirus HIV

Niejednokrotnie można usłyszeć o wirusie HIV. Do dziś nie znalezione odpowiedniej szczepionki, czy też całkowitego wyliczenia z tej dolegliwości. W naszym kraju najczęściej nosicielami wirusa HIV są narkomani oraz osoby zarażone od innej. Sposoby zarażania mogą odbyć się poprzez stosunek seksualny, używanie tych samych narzędzi chirurgicznych, w gabinecie dentystycznym, używanie tych samych strzykawek czy żyletek. […]

Złamania kończyn

Praktycznie każdy, chociaż raz w życiu miał coś złamanego. Wiek nie wybiera. Może to być dziecko, osoba w średnim wieku, czy starsza. Złamać nogę czy rękę można w różny sposób. Największy odsetek złamań odnotowuje się w okresie zimowym, gdzie są śliskie chodniki, ulice i inne powierzchnie na dworze. Dlatego warto zima mieć antypoślizgowe buty, aby […]

DevURL
Partnerzy serwisu: