Ostatnio komentowane:
Złamania kończyn

Praktycznie każdy, chociaż raz w życiu miał coś złamanego. Wiek nie wybiera. Może to być dziecko, osoba w średnim wieku, czy starsza. Złamać nogę czy rękę można w różny sposób. Największy odsetek złamań odnotowuje się w okresie zimowym, gdzie są śliskie chodniki, ulice i inne powierzchnie na dworze. Dlatego warto zima mieć antypoślizgowe buty, aby […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Kora mózgowa

uż to samo przemawia za tem, Że kora mózgowa sama stanowi punkt zaczepienia podniety/ Drugi dowód mamy w trwwniu czasu nego podrażnienia. Jeżeli mianowicie oznaczymy czas, który upływa od chwili zadraznienia aż do ehwili 4iawienia się ruchu, to przekonamy się, Że przy drażnieniu kory mózgowej czas ten wynosi Średnio 0-065 sek., przy drażnieniu zaś białej substaneyi sek. RóŽnica wiec wynosząca 0’02 sek. l)oehodzi niewi}łpliwie z 01)Óźnienia, spowodowanego rozwijaniem się stanu Czynnego w ośrodk ach nerwowych. Badania Fritseha i Hitziga, dokonane na psach (i niższych małpach) zostały znacznie rozszerzone przez doświadgzenia wykonane zarówno na niższych ssakach, jak z drugiej strony na małpach wyższych (Sherrington, Grunbaum) a obecnie jesteśmy w posiadaniu bardzo obfitego materyalu doświadczalnego na ludziach. Sławny Chirurg angielski Horsley był pierwszy, który po otwarciu czaszki w celach leczniczych przez drażnienie różnych punktów Okoliey psycho-motorycznej przekonał się o istnieniu wybitnej ana310 gólnie z wzgórkami wzrokowymi (thalami opđÎęÎ); są to po większej ezeŠei włókna dośrodkowe (corticopetates). Włókna odśrodkowe (cortieof_yw.ales) są o wiele dłuższe i przebiegtțj:} aż do Środomózgowia i do rdzenia pacierzowego. Te ostatnie przechodzą przez torebkę wewnetrznî} między wzgórkiem wzrokoył•m a fr4drem soczewkowatem (nueteug lenticularis) ryc. 107. Poniżej jeszcze tworzą one_LQ pedunculi; jedne z nich kończą si? w szarej substancyi mostu V•arolu, inne biebezpośrednio do rdzenia pacierzowego, tworząc szlaki piramidowe i kończąe się w szarej substaneyi rdzenia. Włókna te są wypustkami osiowemi  miejscach mózgu, zauwaŻamy istotne między niemi różnice. Przedewszystkiem występują różnice w iloŔei warstw: kora mózgowa tylnego zakrętu Środkoyego (gyrug centr. ośm warstw, kora tylnego płatu 9 warstw a w zakrecie Ilippokampa (ggrus hippocażnwi’ wa.rstwy przechodzą, prawie bezładnie jedna w przednim zakręcie centralnym (gyr. centr. ant.) brab t. zw. warstwy ziarnistgj a natomiast występują. du;e komórki piramidąwg, podczas gdy tylny zakręt komórek piramidoyygVy_ggyigȚȚ.yay styg ziarnist•ą. Zmienni} także jest gruboŠĆ pojedynczych warstw. I tak warstwa olbrzymich komórek piramidowych jest w płacie czołowym i ciemieniowym najgrnbsą z wszystkich warstw kory. Posťać i rodzaj komórek rÓŻne: w zakrecie hipokampa przeważają komórki piramidowe, w przednim zwoju centralIłym Olbrzymie piramidowe, w płacie skroniowym (ośrodek słuchu) komórki wrzecionowate a w płacie potylicznym (ośrodek wzroku) komórki gwiazdziste nyeh części mózgu w licznych przypadkach cierpień go ważnego narządu dokładne oznaczenie na _pgastawłe objawów gdzie siedziba choroby, a w ten sposób i nieraz usunięcie jej Już z tego praktycznego wskazania nauka o lokalizaeyi nabrała tak wielkiego znaczenia. Wyniki doświadczeń na zwłerzętach i spostrzeżeń na człowieku pouczyły nas, że korę mózgową podzielić mna na dwa róine, pod względem ezvnności pola gzylî sfery: 1. sferę ruchową czyli p Sychom otoryczną i 2. czuciową czyli psychos en s ory czn ą. Czynność pierwszej polega na wysyłaniw’wiadomych podniet ruchowych do mięśni, druga jest miejsceru, gdzie powstają wrażenia Świadome _yywolan€VT0dražnieniem zmysłów. [podobne: odżywka do włosów, dieta i odchudzanie, Oliwka w żelu Johnson ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Tylny ośrodek kojarzenia

Jeżeli podnieta dosięgnie ośrodków motorycznych i wywoła w nich stan czynny, wtedy wyrazi się on we formie impulsu Odśrodkowego, jako wyładowanie najczęściej w postaci ruchu dowolnego. Na to wyładowanie ma wpływ stan, w jakim się znajdują w danej chwili wszystkie ośrodki kory mózgowej; toteż ruch dowolny jest co do istoty swojej o wiele bardziej skomplikowany […]

Obszary kory mózgowej

W nowszych czasach stosowano i inne sposoby wyłączenia pewnych obszarów kory mózgowej, mające tę zaletę, że to wyłączenie mogło być tylko czasowe. Tu należy stosowanie na korę, mózgu rozczynu kokainy, lub miejscowe oziębienie kory (Tre ndel en b urg). Kokainizowanie lub oziębianie kory znosi jej czynIlość na czas działania kokainy względnie trwania oziębienia a nie […]

Doświadczenie Stensona

Za przewodzeniem czucia dotyku i bólu także i przez szarą substancyę przemawia też i wynik doświadczenia Stensona, które znosi oba rodzaje czucia, a w którem zmiany odżywcze spowodowane ustaniem krążenia dotyczą tylko komórek nerwowych, podcząs gdy biała substancya pozostaje nietkniętą,  Czucie  Drogi nerwowe czucia ciepłoty mają u człowieka przebieg analogiczny z przebie giem dróg czucia […]

DevURL
Partnerzy serwisu: