Ostatnio komentowane:
Wirus HIV

Niejednokrotnie można usłyszeć o wirusie HIV. Do dziś nie znalezione odpowiedniej szczepionki, czy też całkowitego wyliczenia z tej dolegliwości. W naszym kraju najczęściej nosicielami wirusa HIV są narkomani oraz osoby zarażone od innej. Sposoby zarażania mogą odbyć się poprzez stosunek seksualny, używanie tych samych narzędzi chirurgicznych, w gabinecie dentystycznym, używanie tych samych strzykawek czy żyletek. […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Kora mózgowa

Z badań anatomicznych Pleehsiga wynika, Że u płodu i dziecka wystepowanîe myeliny w korze mÓzgowej odbywa si? w pewnym stałym porządku. W danej chwili rozwoju dziecka  na półkulach pewne ezęŔei kory mózgowej z już zakończonym procesem myelinizaeyi, podczas gdy w innych proces ten si? jeszcze nie rozpoeął, a w Innych znowu jest ten proces mniej lub posunięty. Odbywa si? to z taką regularnośei’+, Że u osobników tego samego wieku dane pola rozrÓŻnieowane są jednakowo eo do położenia i rozleglogei. Tych Pól myelogenetyeznyeh jest według Fleehsiga RG, R dzieli je Fleehsig na 3 grupy. Pierwszł grupę (Nr. 1—12) stanowiw pola, które czasie urodzenia dziesą. już myelinowemi, ss.} to te pola, które łąez4 si? głównie z ośrodkami 1)0dkorowymi zapomoeą włókien projekcyjny eh. Pola te są identyczne z polarni psychosensoryeznemi i motoryeznerni. Drugą grupę tworzą Ola p 0Średnie (Nr. 13—28) (intermedynlne), w których myelinimeya rozpoczyna się w pierwszym miesivtu urodzeniu, trzeeiȚ zaś pola graniczne (termina In e), w których zaczyna si? myelina wytwarzać dopiero po upływie I-go miesiąca Życia. Pola te różnią. się miedzy pod względem zawartości włókien projekcyjnych i koj arzennyeh. Pierwsza grupa zawiera najwieeej włókien łn•qiekeyjnyeh, w T)olaeh drugiej i trzeciej sty One bardzo nieliczne, natomiast one b:urdzo liczne włókna agoeyaeyjne, w które szczególnie pola graniezne (terminalne) bardzo bogate. Stanowią. one punkta węzłowe, w których schodzź} się systemy asocyaeyjne. Nie udało się natomiast wykazać takich systemÓw włókien asocyaeyjnych, którehy łtțezyły dwa pola prymordyalne (pierwszej grupy) a wiec takie, w których sie ožrodki sensoryczne. To nam już wskazuje, ze ježeli ma powstać połączenie dwóch wraŻeń zmysłowy’h rÓŽnego rodząju w jedno wyobrażenie, niewȚt101iwie przychodzi do skutku w tych właśnie ośrodkach asoeyaeyjnyebr. Tak więc mowa ludzka jest produktem czynności kilku ośrodków, a niektórzy badacze przyjmują, że nad tymi wyliczonymi ośrodkami panuie jeszeze osobny ośrodek, w którym zbierają się wrażenia ze wszystkich ośrodków sensorycznych i łączą się w jedno wyobrażenie słowa i z którym też połtUžzone są ośrodki motoryezne (artykulaeyi i pisania). Rzecz oczywista, że wyobrażenie słów abstrakcyjnych oraz powstawanie i wymawianie związku kompletu słów układających się w zdania, Okresy i d. wymaga daleko bardziej skomplikowanyeh procesów, których badanie przekracza ramy tego działu fi zyologii. Dlaczego właśnie ośrodek mowy Wyksztalea się tylko w jednej półkuli, podezas gdy inne ezynnośei kory mózgowej są rozdzielone na obie, tlómaezymy sobie w ten sposób : mięśnie, które biorą udział w artykulacyi mowy, t. j. mięśnie warg, języka, podmebienia, krtani i t. d. działają równocześnie obustronnie, ruchy ty mi mięśniami wykonywane podczas mówienia są nadzwyczaj precyzyjne i wymagają też impulsów bardzo dokładnych, regulacyi precyzyjnej co do kolei, siły, przebiegu i t. d. Rzecz oczywista, że impulsy te o wiele dokładniej przychodzić mogą z jednego ośrodka, niż gdyby były wypływem działania dwóch ośrodków, których zgodna czynność musiałaby zależeć od połączeń włókien nerwowych spoidła. A skoro motoryczny ośrodek mowy znajduje się w jednej półkuli, to także łatwiej przyjdzie do skutku współdziałanie tego ośrodka z ośrodkami sensorycznymi tej samej półkuli, niż z podwójnymi ośrodkami obu półkul. [patrz też: olej konopny, olejek tamanu, dieta i zdrowie ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Wyniki metody ekstyrpacyi

Celem uzupełnienia wyników badania otrzymanych metodą drażnienia, a więcej jeszcze celem oznaczenia umiejscowienia czynności czuciowych w korze mózgowej, przę dsięwzięli liczni badacze doświadczenia z wycinaniem częśeł Metodą ekstyrpacyi można bowiem oznaczyć niețylko lokaale i czuciowtwjgkkolwiek ma ona pewne niedogodności które sprawiają, że co do dokładności lokalizaeyi, stoi ona Î50za metodą drażnienia. Wycięcie bowiem nawet ograniczonej […]

Rady na migrenę

Wielu ludzi boryka się z bólem głowy, który pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie. Ból głowy może być różny. Jednym z najczęściej dotykających jest ból migrenowy głowy, który nie należy do tych przyjemnych bólów. Zwykle migrenie towarzyszy bardzo silny ból. Jest to ból pulsujący. Pojawiają się nudności, wymioty oraz nadwrażliwość na światło. Wielu chorych odczuwa […]

Ukąszenia, użądlenie

Człowiek ukąszony przez zwierzę powinien skonsultować się z lekarzem, bowiem może się to wiązać z wieloma niebezpiecznymi dla zdrowia a nawet życia konsekwencjami. Podstawowa wiedza na temat następstw takich wypadków powinna być znana każdemu z nas. Warto również zapoznać się z wiedzą na temat pierwszej pomocy. Kiedy już zostaniemy ukąszeni przez zwierzę należy się zastanowić […]

DevURL
Partnerzy serwisu: