Ostatnio komentowane:
Zdrowe serce

Wiele ludzi ignoruje ryzyko choroby serca. Życie w ciągłym biegu, nadmiar stresu oraz niewłaściwe odżywianie są pierwszym krokiem w stronę choroby serca. Wiele dolegliwości typu skok ciśnienia, ból w mostku czy nerwica bagatelizujemy, aż do momentu pierwszego poważnego incydentu związanego z naszym sercem. Jest to zazwyczaj stan przedzawałowy lub nadciśnienie, które nie pozwala nam normalnie […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Lokalizacya czynności kory mózgowej

Ciekawe doświadczenia na szczeniętach wykonał Dani lewsky. Nakładał on na czaszki młodych szczeniąt odpowiednie hełmy metalowe, które wstrzymywały rozrost czaszki a więc i mózgu i zauważył, że zwierzęta w następstwie tego były upośledzone pod względem psychicznym. Małp nawet niższych nie udało się dotąd utrzymać dłuższy czas przy życiu po wycięciu obu półkul mózgowych. W nielicznych udałych doświadczeniach Karpl usa i Krei dla małpy w ten sposób operowane żyły zaledwie kilka dni, w czasie których okazywały objawy ciężkiego schorzenia a brak było jakiejkolwiek reakcyi, z których możnaby wnosić o powstawaniu stanów psychicznych. Na podniety wzrokowe, nawet najsilniejsze, nie reagowały wcale ruchami kończyn, lecz ruchami oczu, zwężeniem źrenie. Podniety słuchowe wywoływały odruchowe nastawianie uszu, ruchy głowy, oczu i kończyn. Szereg spostrzeżeń, których dostarcza nam ciągle patol ogia Iu dz ka, potwierdza najzupełniej to zapatrywanie, że półkule mózgu są siedzibą władz umysłowych u niemal wszystprzejawy życia są w wysokim stopniu zależne od wrażeń świadonycb i ujawniają się w impulsach dowolnych. Nieznaczne nieraz zajęcie chorobowe półkul mózgowych, a szczególnie kory mózgowej prowadzi już nietyłko do utraty świadomości, ale pociąga za sobą także uniemożebnienie wielu objawów ruchowych, które u zwierząt są wyrazem czynności odruchowych. Upośledzony rozwój półkul mózgowych jest przyczyną idyotyzmu, uniemożebnia rozwinięcie się należyte władz umysłowych, a schorzenie półkul mózgowych u człojuż rozwiniętego, zależnie od stopnia zmiany chorobowej, zmniejsza lub niweczy władze psychiczne. Poznawszy, że kora mózgowa jest siedżibą_ezynnošci świadomych i przejawów.sychicznyeh, zadać sobie musimy pytanie, czy pod tym względem wszystkie ezęšei kory mózgowej są równodzielności, po jakimś ezasie samo bierze ziarno i wodę, jednakowoż długi czas jeszcze, najczęściej do końca życia okazuje wyraźną utratę wszelkich kojarzeń psychicznych, brak pamięei, niemożność nabycia jakichkolwiek nowych ruchów. Ogromnt} zdobyczą dla badań czynności mózgu było, kiedy po wielu daremnyeh usiłowaniach udało się wreszcie Goltzowi pomyślnie operować psa w ten sposób, t. j. wyeiąć mu obie półkule mózgu i zachować go przy życiu przez półtora roku. Vies ten był cieleśnie zupełnie zdrów, a okazywał cały szereg zboczeń, które wskazywały  poprostu, że zwierzę zupełnie zidyoeialo. Nie był w stanie przyjmowaĆ ani pożywienia ani wody w sposób prawidłowy. Musiało mu się za każdym razem zanurzać pysk do naczynia z mięsem lub wodą i dopiero wtedy jadł i pil. W klatce leżał zazwyczaj bez ruehu, a tylko kiedy był głodny, okazywał niepokój. Gdy go zmuszano do biegania po pokoju omijał przeszkody, odbierał zatem wrażenia wzrokowe, oddziaływał także na podniety słuchowe. [podobne: przedłużanie rzęs, odwodnienie, psycholog warszawa ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Opinia na temat medycyny

Często spotykamy się z opinią, w jakiej dowiadujemy się, że kiedyś takich chorób, jaki dziś nie było. Jednakże osoby wypowiadające te słowa nie do końca są świadomi tego, o czym mówią. Ponieważ jak doskonale wiadomo kiedyś medycyna, nie była na tyle rozbudowanym obszarem. Skupiała się tylko na widocznych objawach, na odczuwalnym bólu, jak również i […]

Ośrodki sensoryczne

Jeszcze bardziej widocznem to się staje, gdy oceniamy wrażenie wzrokowe wywołane przez przedmiot jakiś, którego wyobrażenie powstaje z większego szeregu wrażeń nietyłko wzrokowych ale i innych. Wyobrażenie pomarańč ezy składa się nietyłko z wrażeń wzrokowych, i to różnorodnych, (kształt, wielkość, barwa, bryłowatość) ,ale i dotykowych, węchowych i smakowych, z których każde też jeszcze jest złożone. […]

Rdzeń pacierzowy

W labiryncie sie urządzenia, które uważamy za aparat oȚ)wodowy zmysłu statycznego, informującego nas o położeniy ciała względem poziomu. W rzeczywistości wpływ podniet dochoclzących z labiryntu do móżdżku musi być bardzo znaczny, co wynika już z tego, że zniszczenie labiryntu pociąga za sobą objawy bardzo podobne do objawów wywołanych uszkodzeniami móżdżku. Ze rażnienie n erwÓw dośrodkowych […]

DevURL
Partnerzy serwisu: