Ostatnio komentowane:
Drogi dośrodkowe

Drogi dośrodkowe, yyghodząee z jednej półkuli mózgtvvzeehodzą po większej części przez T’lowę rdzenia tej samej strony, a się dopiero na tej wysokości rdzenia, gdzie go op Nby_przejśó do tyłyych korzonkÓw. ldtžc za włóknami czuciowemi w kierunku dośrodkowym t. j. kierunku, w którym przewodzą podnietę, powiemy, że włókna n er wów dośro d k owych, wchodzące […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Móżdżek

Zwolna objawy te ustępują, a po miesiącach pozostają z nich zaledwie ślady. \ Wycięcie całego m óż d žku powoduje podobne objawy podrażnienia jak opisane, tylko jeszcze silniejsze oraz bardzo wybitne objawy ubytku funkcyi, które Lu ci ani obserwował u psów i małp (obserwacye niektóre trwały przeszło dwa lata). Z początku zwierzę tak operowane nie może chodzić ani nawet stać, przy każdej próbie wstawania upada. Po jakimś czasie stopniowo zaczyna wstawać i chodzić, chód jednak jest chwiejny, niepewny, zygzakowaty, zupełnie przypominający chód pijanego. Ruchy są bezładne, objawiają się podczas ciała zebatego (corpuș degtatum), które leży y głębi półkul. Komórki tego ciała zębatego, które też otrzymują gałyki oboczne włókien, przeehodžąeyeh przez szypułkę móżdżkow:} niższą (peduncutus cerebelli inf,) same wysyłąją ntłstępuwłókna odśrodkowe; a) włókna do j+dra Deitersa tej gmmej strony, a za pośrednictwem tego jądra wchodzą związek z jȚdrami III, IV i VI nerwu, a także z szlakami przedsionkowo-rdzeniowymi; b) włókna do jąder mostu pogrednictwem szypułki mGdŻkowej (pedunc. •cerebelli med.); c) włókna do grodomózgowia przeciwległej strony i mostu za pośrednictwem szypułki móżdżkowej wyższej (pedunc, cerebelli sup.). Za pośrednictwem tych włókien wchodzi móżdżek w związek ze wzgórkiem wzrokowym, z jż}drem nerwu okoruchowego i z czerwonem (nucleus ruber). Kora móżdżku składa się z trzech warstw (ryc. 117): 1) zewnetrzna warstwa molek w skład której wchodz{} prócz komórek gleju nieregu arne gwieździste komórki nerwowe, których wypustki do następującej warstwy i dają gałyzki oboczne do komórek urkinj ego. W warstwie tej znajdui+ się też i dendryty komÓrek Purkinjego, jakotež komÓrek trzeciej warstwy. 2) Drygą warstwę tworzą flaszkowate komórki _gurki nj ego. Komórki te ułożone są obok siebie a ich bardzo liczne dendryty rozrmeszezone w zewnętrznej warstwie mÓŽdŻku. Wypustki zaś osiowe zdążajș poprzez trzecią warstwę do białej substaneyi móżdżku, przez którą przewodzș podniety odkomórkowe. Naokoło komórek Purkinj e go znajduje się gęsta siatka, utworzona przez dendryty komÓrek gwieździstych drugiej warstwy i gałąžok ôboeznyeh włókien przyehodąeyeh z białej subgtaneyi. 3) Trzecia mal częściami mózgu, ma też niewątpliwie doniosłe znaczenie w funkcyi układu nerwowego; znaczenia tego jednak dotąd nie zdołano jeszcze wykryć. Znajdująca się na podsĐyÎYA@gu przysadka mó(glołdula pinealis) nie należą właściwie do układu nerwowygo•, czynność pierwszej omóîŕioną Jest w rozdziale o wydzielăńiu wewnętrznem, czynność zaś szyszynki polega, jak się zdaje na tern, że reguluje dopływ i odpływ cieczy mózgo-rdzeniowej przez wodociąg Sylwiusza (aquaeductus Silviî). [hasła pokrewne: rutinoscorbin forum, gabinet ginekologiczny, naturalne suplementy diety ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Transplantologia

To, co kiedyś było niemożliwe, obecnie dzięki nauce jest. Tak jest z medycyna. Dzięki temu, że robi się corocznie wiele badań, to coraz więcej chorób jest odpowiednio leczonych. Naukowcy często poświęcają swoje życie, aby odkryć szczepionkę, bądź lek na określoną chorobę. Ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z takiego faktu, że kiedyś umierano na zwykłą […]

Ośrodki sensoryczne

Jeszcze bardziej widocznem to się staje, gdy oceniamy wrażenie wzrokowe wywołane przez przedmiot jakiś, którego wyobrażenie powstaje z większego szeregu wrażeń nietyłko wzrokowych ale i innych. Wyobrażenie pomarańč ezy składa się nietyłko z wrażeń wzrokowych, i to różnorodnych, (kształt, wielkość, barwa, bryłowatość) ,ale i dotykowych, węchowych i smakowych, z których każde też jeszcze jest złożone. […]

Badanie czucia

Ponieważ badanie czucia u zwierząt napotyka na znaczne trudności wobec braku takiego wskaźnika, jaki daje nam badanie czucia u człowieka, który może nam zdawać sprawę ze swoich podmiotowych wrażeń, przeto starano się stosować jeszcze rÓżne inne metody, któreby mogły dać nam wyobrażenie o stanaeh wywołanyeh u zwierzęcia wskutek działania stosowanej przez nas podniety. Do takich […]

DevURL
Partnerzy serwisu: