Ostatnio komentowane:
Tyłomzgowie

W skład tyłomózgowia wchodzi most Varola, móżdżek i rdzeń przedłużony. Na przekroju poprzecznym mostu widzimy szlaki włókien nerwowych o przebiegu podłużnym, inne o przebiegu poprzecznym, oraz liczne nagromadzenia szarej substancyi. Powstanie mostu możemy sobie wyobrazić w ten sposól), Że stronie grzbietnej i bocznej od piramid potworzyły si? zwoje komórek nerwowych, do których dochodzt} włókna nerwowe […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Móżdżek

Zwolna objawy te ustępują, a po miesiącach pozostają z nich zaledwie ślady. \ Wycięcie całego m óż d žku powoduje podobne objawy podrażnienia jak opisane, tylko jeszcze silniejsze oraz bardzo wybitne objawy ubytku funkcyi, które Lu ci ani obserwował u psów i małp (obserwacye niektóre trwały przeszło dwa lata). Z początku zwierzę tak operowane nie może chodzić ani nawet stać, przy każdej próbie wstawania upada. Po jakimś czasie stopniowo zaczyna wstawać i chodzić, chód jednak jest chwiejny, niepewny, zygzakowaty, zupełnie przypominający chód pijanego. Ruchy są bezładne, objawiają się podczas ciała zebatego (corpuș degtatum), które leży y głębi półkul. Komórki tego ciała zębatego, które też otrzymują gałyki oboczne włókien, przeehodžąeyeh przez szypułkę móżdżkow:} niższą (peduncutus cerebelli inf,) same wysyłąją ntłstępuwłókna odśrodkowe; a) włókna do j+dra Deitersa tej gmmej strony, a za pośrednictwem tego jądra wchodzą związek z jȚdrami III, IV i VI nerwu, a także z szlakami przedsionkowo-rdzeniowymi; b) włókna do jąder mostu pogrednictwem szypułki mGdŻkowej (pedunc. •cerebelli med.); c) włókna do grodomózgowia przeciwległej strony i mostu za pośrednictwem szypułki móżdżkowej wyższej (pedunc, cerebelli sup.). Za pośrednictwem tych włókien wchodzi móżdżek w związek ze wzgórkiem wzrokowym, z jż}drem nerwu okoruchowego i z czerwonem (nucleus ruber). Kora móżdżku składa się z trzech warstw (ryc. 117): 1) zewnetrzna warstwa molek w skład której wchodz{} prócz komórek gleju nieregu arne gwieździste komórki nerwowe, których wypustki do następującej warstwy i dają gałyzki oboczne do komórek urkinj ego. W warstwie tej znajdui+ się też i dendryty komÓrek Purkinjego, jakotež komÓrek trzeciej warstwy. 2) Drygą warstwę tworzą flaszkowate komórki _gurki nj ego. Komórki te ułożone są obok siebie a ich bardzo liczne dendryty rozrmeszezone w zewnętrznej warstwie mÓŽdŻku. Wypustki zaś osiowe zdążajș poprzez trzecią warstwę do białej substaneyi móżdżku, przez którą przewodzș podniety odkomórkowe. Naokoło komórek Purkinj e go znajduje się gęsta siatka, utworzona przez dendryty komÓrek gwieździstych drugiej warstwy i gałąžok ôboeznyeh włókien przyehodąeyeh z białej subgtaneyi. 3) Trzecia mal częściami mózgu, ma też niewątpliwie doniosłe znaczenie w funkcyi układu nerwowego; znaczenia tego jednak dotąd nie zdołano jeszcze wykryć. Znajdująca się na podsĐyÎYA@gu przysadka mó(glołdula pinealis) nie należą właściwie do układu nerwowygo•, czynność pierwszej omóîŕioną Jest w rozdziale o wydzielăńiu wewnętrznem, czynność zaś szyszynki polega, jak się zdaje na tern, że reguluje dopływ i odpływ cieczy mózgo-rdzeniowej przez wodociąg Sylwiusza (aquaeductus Silviî). [hasła pokrewne: rutinoscorbin forum, gabinet ginekologiczny, naturalne suplementy diety ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Kolory dla lekarzy i służby zdrowia

Podobnie jak w każdym innym kraju tak sami i w naszym kraju – w Polsce poszczególne służby mundurowe mają swoje ubrania, swoją kolorystykę, która pozwala na ich odróżnienie. Co jest szczególnie ważne chociażby w momencie wystąpienia jakichś większych problemów na terenie danego miasta czy Państwa. Obywatele mogą, bowiem w prosty i wygodny sposób odróżnić służby, […]

Drogi dośrodkowe

Drogi dośrodkowe, yyghodząee z jednej półkuli mózgtvvzeehodzą po większej części przez T’lowę rdzenia tej samej strony, a się dopiero na tej wysokości rdzenia, gdzie go op Nby_przejśó do tyłyych korzonkÓw. ldtžc za włóknami czuciowemi w kierunku dośrodkowym t. j. kierunku, w którym przewodzą podnietę, powiemy, że włókna n er wów dośro d k owych, wchodzące […]

Substancya szara

Szara substaneya rdzenia pacierzowego może być uważana jako gruby sznur utworzony przez szereg parzystych zwojów nerwowych, z których każdy zaopatruje odcinek ciała. To prawidłowe ułożenie zmodyfikowane zostało późniejszym okresie rozwoju odcinków przez przyrost nowych komórek ponuędzy odcinkami. Znaczne rozszerzenie szarej substancyi znajdujemy w dwóch miejscach rdzenia pacierzowego t. j. w_ggrubieniu szyjneny z którego wychodzi ot […]

DevURL
Partnerzy serwisu: