Ostatnio komentowane:
Zdrowe serce

Wiele ludzi ignoruje ryzyko choroby serca. Życie w ciągłym biegu, nadmiar stresu oraz niewłaściwe odżywianie są pierwszym krokiem w stronę choroby serca. Wiele dolegliwości typu skok ciśnienia, ból w mostku czy nerwica bagatelizujemy, aż do momentu pierwszego poważnego incydentu związanego z naszym sercem. Jest to zazwyczaj stan przedzawałowy lub nadciśnienie, które nie pozwala nam normalnie […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Objawy po narkozie

Z takiemi ostrożnościami przeprowadzone badania, w których wycinano części okolicy psychomotorycznej, stwierdziły przedewszystkiem rezultaty osiągnięte metodą drażnienia eo do rozmieszczenia i Ścisłego umiejscowienia ośrodków psychomotorycznych, a zatem przekonały, że rzeczywiście z ośrodków tych wychodzą impulsy do ruchów do odpowiednich grup mięśniowych przeciwleglej połowy ciała. Ale oprócz tego pozwoliły nam objawy występująee po takiej ekstyrpacyi bliżej poznać, jakiego rodzaju są te ruchy, które od tych ośrodków zależą i jakiego rodzaju właśnie jest związek między najwyższymi ośrodkami a ruchami ciała.  Jeżeli się okolicępșyehomołoryezną jednejTŔlĘylț„ y to bezpośrednio po obudzeniu się z narkozy okazuje zwierzę objawy porażenia l)olowieznegqflhemipleqiai po stronie przeciwległej. Porażenie to jednak nie jest zupełne; jestto raczej niedowład, któremu towarzyszą zmiany czucia, o których później będzie mowa. Objawy te z początku bardzo wyraźne, coraz bardziej słabną, po kilku dniach prawie znikają a tylko przez dokładną i osobno do tego skierowansv obserwacyę udaje się nam odróżnić zwierzę tak operowane od prawidłowego. Chód, bieg, skakanie takiego zwierzęcia nie przedstawia nic nieprawidłowego, staje na tylnych lapach zupełnie dobrze, jeżeli umie „służyć”, to tylko w pierwszym czasie znać, że przednia łapa zwisa, ale i to po pewnym czasie się wyrównywa. Zupełnie jednak zmienia się obraz, gdy zmusimy zwierzę do wykonywania ruchów niezwyczajnych, do których potrzeba już pewnej precyzyi. I tak gdy zwierzę, u którego operacya odbyła się n. p. po stronie prawej, chodzi po wąskiej desce, lub na brzegu stołu, łatwo kończyny lewe wysuwają się za brzeg i pies spada; konano się (Sherrington), że drażnienie każdego takiego ośrodka równocześnie gdy wprawia ruch odpowiednią grupę mięśni, hamuje stan napięcia (tonus) ich antagonistów. Jeżeli prąd użyty do drażnienia okolicy psychomotorycznej jest za silny lub pobudliwo” kory podwyższona, to drażnienie wtedy powoduje rozszerzenie się podniety na resztę kory mózgowej i wtedy ruchy nie ograniczają się tylko do odpowiedniej grupy mięśni, lecz obejmują coraz większą liczbę grup, końetl wszystkie mięśnie ciała. Występują kloniczne lub toniczne drgawki ogólne, które nazywamy drgawkami epileptycznemi.  Pewnego rodzaju lokaliztłeyg ruchową poznano też i u ptaków. Drażnił}c rÓŻne ezešei kory mózgowej otrzymuje sie oddzielne ruchy szczęki, języka, kończyn; rozmieszczenie jest podobne jak u królika. Ruchy Odbywtlią si? i tu przedewszystkiem w przeciwległej połowie ciała, a dopiero pod wpływem silniejszych podniet występuj,’} i po stronie drażnienia.W końcu zauwaŻeni’a godnemi Są doświadczenia Baglioniego, w których drażnienie kory mózgowej odbywa si? zapomoe:!. podniet chemicznych. Jeżeli na Okolieę psychomotoryczn{} kory mózgowej psa lub małpy połoŻymy drobny pł’dteczek bibuły napojonej roztworem strychniny, to po upływie kilku minut wystęłoują kloniczne ruchy mięśni ograniczone ściśle do kończyny lub części kończyny, której sferę psychomotoryezn:} drażnimy. Ruchy te ustają-, gdy daną część kory wytniemy, eo dowodzi oczywiście, Że strychnina tu drażni same ośrodki nerwowe a nie przez wnikniecie głębokie po przez korę mÓzgową do warstwy włókien leżących w białej substaneyi. [przypisy: spalacze tłuszczu, adopcja prenatalna, poduszki ortopedyczne ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Witaminy, mikroelementy i makroelementy

Często dyskutujemy na temat witamin, a nie zawsze wiemy, jak cenną rolę ogrywają w naszym organizmie. Witaminy nie potrafią się same wytworzyć w naszym organizmie. Aby ich mieć pod dostatkiem, powinniśmy spożywać produkty spożywcze bogate właśnie w witaminy. Witaminy stosujmy i leczniczo i profilaktycznie tylko w uzasadnionych przypadkach. Najlepiej spożywać je rano podczas śniadania. Jak […]

Ośrodki sensoryczne

Jeszcze bardziej widocznem to się staje, gdy oceniamy wrażenie wzrokowe wywołane przez przedmiot jakiś, którego wyobrażenie powstaje z większego szeregu wrażeń nietyłko wzrokowych ale i innych. Wyobrażenie pomarańč ezy składa się nietyłko z wrażeń wzrokowych, i to różnorodnych, (kształt, wielkość, barwa, bryłowatość) ,ale i dotykowych, węchowych i smakowych, z których każde też jeszcze jest złożone. […]

Zjawisko zwyrodnienia następowego

Zjawisko zwyrodnienia następowego dało się też wyzyskać i w badaniach doświadczalnych w ten sposób, że wycina się pewne części mózgu lub przecina się pewne drogi nerwowe łączące mózg z rdzeniem albo wreszcie nacina się częściowo sam rdzeń pacierzowy i bada się następnie przebieg zwyrodnienia w rdzeniu. Badaniom tym przyszła w pomoc i metoda Nissla, polegająca […]

DevURL
Partnerzy serwisu: