Ostatnio komentowane:
Odruchy skórne i głębokie

Odruchy miejscowe powstają n ajczę4ciej pod wpływem podniet słabych. Gdy siła podniety wzrasta, obejmuje ruch odruchowycoraz większe grupy mięśni, przedewszystkiem tejsamej strony ciała, a później i strony przeciwległej. Po przecięciu n. p. rdzenia pacierzowego zwierząt ssących w części szyjnej drażnienie kończyny przedniej powoduje najpierw odruch drażnionej kończyny, potem kończyny tylnej tej samej strony i ogona; […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Ośrodek wzroku

Ośrodek wzroku jest w ścisłem l)olączeniu z ośrodkami motorycznymi, ktore zawiadują. ruchami oka. Drażnienie płatu potylicznego wywołuje sprzężony ruch obu oczu ku stronie półkuli drażnionej, skręcenie głowy w tę samą stronę, a zależnie od miejsca drażnionego zwrócenie obu oczu ku górze lub ku dołowi. Efekt ten otrzymujemy przez drażnienie ośrodka wzroku nawet i po wycięciu ośrodków psychomotorycznych oka, które znajdują się w placie czołowym. Wskazuje to, że ośrodek wzrokowy wywiera wpływ na ruchy oczu do pewnego stopnia samoistnie, a to za pośrednietwem ośrodków ruchowych, zawartych w zwojach podkorowych. W końcu można przez drażnienie płatu potylicznego wyyolaë także ruchy źrenicy (najczęściej rozszerzenie). Ośrodek SIUChU. Ośrodek słuchu z n Țjduje.ię według łggdyych zapatrywań przeważnej części fizyologów i netu•opatolopłacie skroniowym, Pierwsze doświadczenia na psach wykazały, że wycięcie obu płatów skroniowych pociąga za sobą zupełną głuchotę, a wycięcie tego płatu w jednej półkuli głuchotę po stronie przeciwległej, Drażnienie płatu skroniowego wywołuje ruchy małżowiny usznej, zapewne jako wynik powstałych wrażeń słuchowych. Nie brak jednak doświadczeń, w których mimo wycięcia płatów skroniowych psy oddziaływały na podniety słuchowe, a nawet tresowane poprzednio psy wykonywały wydawane im rozkazy tak, jak przed operacyą z tą tylko różnicą, że podnieta potrzebna do wywołania reakeyi musiała obecnie być silniejszą. Podobny rezultat dały analogiczne doświadczenia wykonane na małpach. Z tego wynikałoby, że ośrodek słuchu znajduje snę nietyłko w płacie skroniowym, lecz także i w innej nieznanej dotąd części kory mózgowej, choć drogi nerwowe prowadzące z nerwu słuchowego są w tym płacie najbardziej skoncentrowane. Spostrzeżeniy kliniczne stwierdzone żadnej że ośrodek słuchu znajduje się. u człowieka właśnie y TA a ęie s 113). Z badań anatomiczwemi wywołane, nie może •też zauważyć braku takich stanóy, niedostaje mu_poprostu tego narządy, którym by ten brak mógł poznać, Zresztą ślepota wywołana zniszczeniem ośrodka wzrokowego różna jest zupełnie od Ślepoty spowodowanej chorobą oka lub nerwu wzrokowego. Zniszczenie ośrodków wzrokowych sprowadza absolutnej ślepety. Człowiek taki Właściwie widzi, ale niefrst w stanie poznać tego, eo widzi. Stźłn t{iki szczególnie powstaje wtedy, gdy zniszczeniu ulegnie nie garn ośrodek wzrokowy, lecz włókna nerwowe, łączące go z innemi częściami kory mózgowej, Ăv których mieszczą się inne ośrodki sensoryczne, ośrodki, które umożebniają zużytkowanie otrzymanych wrażeń. Wrażenia, które odbieramy zapomocą zmysłów, nie są nigdy tak proste, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Weźmy n. p. tak prostą podnietę, jaką jest iskra, która znajdzie się w naszem polu widzeniu. Otwymamy w tym razie nietyłko wrażenie wywołane samym punktem świecącym, ale rozróżnimy też jego barwę, ocenimy jego odległość od oka, położenie jego w przestrzeni i t. p. Oczywiście ta różnorodność skladowych części, z której składa się powstałe tu wyobrażenie, każe nam pyzyjąć współudział kilku ośrodków. [więcej w: domowe sposoby na trądzik, żywność, gabinet lekarski ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Zdarzenia na rynku

Zdarzenia, jakie występowały na naszym rynku, doprowadziły do sytuacji, w jakich to, nie do końca wierzymy wiedzy, jak również i kompetencji lekarzy. Co za tym idzie z pokolenia na pokolenie, co raz to bardziej zniechęcamy się do korzystania z usług powyższego obszaru. Ponieważ wychodzimy z założenia, że mogą oni pogorszyć stan, w jakim się znajdujemy. […]

Badanie czucia

Ponieważ badanie czucia u zwierząt napotyka na znaczne trudności wobec braku takiego wskaźnika, jaki daje nam badanie czucia u człowieka, który może nam zdawać sprawę ze swoich podmiotowych wrażeń, przeto starano się stosować jeszcze rÓżne inne metody, któreby mogły dać nam wyobrażenie o stanaeh wywołanyeh u zwierzęcia wskutek działania stosowanej przez nas podniety. Do takich […]

Transplantologia

To, co kiedyś było niemożliwe, obecnie dzięki nauce jest. Tak jest z medycyna. Dzięki temu, że robi się corocznie wiele badań, to coraz więcej chorób jest odpowiednio leczonych. Naukowcy często poświęcają swoje życie, aby odkryć szczepionkę, bądź lek na określoną chorobę. Ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z takiego faktu, że kiedyś umierano na zwykłą […]

DevURL
Partnerzy serwisu: