Ostatnio komentowane:
Substancya szara

Szara substaneya rdzenia pacierzowego może być uważana jako gruby sznur utworzony przez szereg parzystych zwojów nerwowych, z których każdy zaopatruje odcinek ciała. To prawidłowe ułożenie zmodyfikowane zostało późniejszym okresie rozwoju odcinków przez przyrost nowych komórek ponuędzy odcinkami. Znaczne rozszerzenie szarej substancyi znajdujemy w dwóch miejscach rdzenia pacierzowego t. j. w_ggrubieniu szyjneny z którego wychodzi ot […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Ośrodki mowy

Przede wszystkiem stwierdzono jako fakt niewątpliwy, że eśrodki mowy znajdują się tylko w jednej półkuli i to niemal u wszystkich ludzi w pólkuli le w ej, Jest w ogóle rzee,zą stwierdzoną, że półkula lewa pod względem ośrodków psychomotorycznych jest lepiej wykształeona niż prawa, co jest w związku z praworęcznością. Ze zaś artykulacya mowy należy do najbardziej precyzyjnych ruchów, jakie człowiek wykonywa, nie dziw, że połączeniu z psychomotoryeznymi ośrodkami i ośrodek mowy znajduje się w półkuli lewej, Na 100 przypadków afaz y i czyli utraty mowy (w skutek krwotoku mózgowego) w 97 przypadkach ognisko chorobowe umieszozone było w lewej pólku li. 30/0 badanych, u których ognisko znajdowało się w półkuli prawej, byli to mańkuci, u których zatem i ośrodki psychomotoryczne prawej półkuli były bardziej wyksztalcone. Niewątpliwie posiada człowiek zarówno w jednej jak i drugiej półkuli ośrodki zdolne do wykształcenia się jako ośrodki mowy, od pierwszej młodości jednak kształci się przeważnie jeden t. j. lewy i ten biorąc coraz bardziej górę nad drugim, ostatecznie sam jeden spełnia tym ośrodkom funkcyę. Znany jest taki przypadek, w którym dziecko wskutek krwotoku w lewej półkuli ślimaka, wchodzą do tylnego ciała czworaczegovktóȚę się z ciałkiem skroniowego, a mianowicie obydwóch zakrętóy_Đppyecgeh, leżągych w głębi rowka Sylwiuszą. We wszystkich dotąd klinicznie znanych przypadkach zupełnej głuchoty, spowodowanej obustronnem uszkodzeniem kory mózgowej, sekcya wykazała, że te zakręty poprzeczne płatu skroniowego były po obydwu strozniszczone, a także przypadki głuchoty jednostronnej były wyzniszczeniem tych zakrętów lub ich dróg nerwowych po jestronie. Podobnie jak ślepota wywcAana zniszczeniem dróg ko.Ŕrzennyeh, tak i głuchota, która w ten sam sposób powstaje, nie jest zupełna; jestto głuchota duchowa. Objawia się ona w ten spo- Ulu ć/ , że osobnik sam słyszy wprawdzie, ale nie rozeznaje tego, co nie odróżnia głosu ludzkiego od turkotu wozu, dźwięku dzwonka i t. d. Ośrodki smaku i powonienia. Zmysły smaku i powonienia są sobą w ścisłym związku, ich sfera w korze mózgowej jest też, częściowo przynajmniej, wspólną. Bliższe umiejscowienie ośrodków tych dwóch gatunków wrażeń opiera się głównie na badaniach anatomicznych z powodu znacznych trudności, na jakie napotyka badanie doświadczalne i nie wielkiej liczby obserwacyi kliniczktóreby mogły nam dać jakieś pod tym względem wskazówki. Zmysł powonienia jest u wielkiej liczby gatunków zwierząt silnie rozwinięty, u nieh też i ta C,zęść mózgu, do której wchodzą włókna nerwu węchowego t. j. płat olfacbardziej  U człÔwieka zmysł ten nieznajest wykształcony Na podstawie badań anatomicznych należy przyjąć, że u człoośrodek powonienia . zajmuje tylny brzeg podstawy płatu czoi podstawową część zakrętu sklepiennego (gyru.g fornicałus) hak (uncus) i sąsiedni:} część płatu skroniowego. Ośrodek smaku znajduje się prawdopodobnie w korze zahipokampa i klina, częściowo pokrywając się z sferą powo (ryc. 114). Ośrodek mowy. Na szczegółowe rozpatrzenie zasługuje udział kora mÓzgowa bierze w czynn ości mowy ludzkiej. Może chodzić po ulicy, omijać przeszkody, ale nie pozna znajomych, nie rozezna twarzy najbliższych członków swojej rodziny. Liczne tego rodzaju spostrzeżenia zanotowała obserwacya kliniczna. [przypisy: olej słonecznikowy, olejek ze słodkich migdałów, gabinet dentystyczny warszawa ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Odruchy rdzeniowe

Odruchy rdzeniowe podzielić możemy ze względu na narząd wykonawczy na takie, w których występuje czynność mięśni szkieletu i takie, w których narządem wykonawczym są mięŠnie gładkie lub gruczoły. Pierwsze nazywamy odruchami animalnymi, drucrłe. wegetacyjnymi; te zaś zależnie od tego, czy wchodzą w czynność mięśnie gładkie, czy gruczoły, nazywamy odruchami trzewiowymi lub wy n 1 czy […]

Wyniki metody ekstyrpacyi

Celem uzupełnienia wyników badania otrzymanych metodą drażnienia, a więcej jeszcze celem oznaczenia umiejscowienia czynności czuciowych w korze mózgowej, przę dsięwzięli liczni badacze doświadczenia z wycinaniem częśeł Metodą ekstyrpacyi można bowiem oznaczyć niețylko lokaale i czuciowtwjgkkolwiek ma ona pewne niedogodności które sprawiają, że co do dokładności lokalizaeyi, stoi ona Î50za metodą drażnienia. Wycięcie bowiem nawet ograniczonej […]

Problemy z bezpłodnością

W ostatnim czasie w naszym kraju rodzi się coraz mniej dzieci. Przyczyn jest kilka. Po pierwsze niektórzy decydują się bardzo późno na dziecko. Bowiem najpierw ważna jest kariera zawodowa, trzeba mieć odpowiednie mieszkanie. Jednak, jeśli czegoś bardzo się chce to może być później problem. Bowiem im się jest starszym tym mogą być większe problemy. Jeśli […]

DevURL
Partnerzy serwisu: