Ostatnio komentowane:
Witaminy, mikroelementy i makroelementy

Często dyskutujemy na temat witamin, a nie zawsze wiemy, jak cenną rolę ogrywają w naszym organizmie. Witaminy nie potrafią się same wytworzyć w naszym organizmie. Aby ich mieć pod dostatkiem, powinniśmy spożywać produkty spożywcze bogate właśnie w witaminy. Witaminy stosujmy i leczniczo i profilaktycznie tylko w uzasadnionych przypadkach. Najlepiej spożywać je rano podczas śniadania. Jak […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Ośrodki mowy

Przede wszystkiem stwierdzono jako fakt niewątpliwy, że eśrodki mowy znajdują się tylko w jednej półkuli i to niemal u wszystkich ludzi w pólkuli le w ej, Jest w ogóle rzee,zą stwierdzoną, że półkula lewa pod względem ośrodków psychomotorycznych jest lepiej wykształeona niż prawa, co jest w związku z praworęcznością. Ze zaś artykulacya mowy należy do najbardziej precyzyjnych ruchów, jakie człowiek wykonywa, nie dziw, że połączeniu z psychomotoryeznymi ośrodkami i ośrodek mowy znajduje się w półkuli lewej, Na 100 przypadków afaz y i czyli utraty mowy (w skutek krwotoku mózgowego) w 97 przypadkach ognisko chorobowe umieszozone było w lewej pólku li. 30/0 badanych, u których ognisko znajdowało się w półkuli prawej, byli to mańkuci, u których zatem i ośrodki psychomotoryczne prawej półkuli były bardziej wyksztalcone. Niewątpliwie posiada człowiek zarówno w jednej jak i drugiej półkuli ośrodki zdolne do wykształcenia się jako ośrodki mowy, od pierwszej młodości jednak kształci się przeważnie jeden t. j. lewy i ten biorąc coraz bardziej górę nad drugim, ostatecznie sam jeden spełnia tym ośrodkom funkcyę. Znany jest taki przypadek, w którym dziecko wskutek krwotoku w lewej półkuli ślimaka, wchodzą do tylnego ciała czworaczegovktóȚę się z ciałkiem skroniowego, a mianowicie obydwóch zakrętóy_Đppyecgeh, leżągych w głębi rowka Sylwiuszą. We wszystkich dotąd klinicznie znanych przypadkach zupełnej głuchoty, spowodowanej obustronnem uszkodzeniem kory mózgowej, sekcya wykazała, że te zakręty poprzeczne płatu skroniowego były po obydwu strozniszczone, a także przypadki głuchoty jednostronnej były wyzniszczeniem tych zakrętów lub ich dróg nerwowych po jestronie. Podobnie jak ślepota wywcAana zniszczeniem dróg ko.Ŕrzennyeh, tak i głuchota, która w ten sam sposób powstaje, nie jest zupełna; jestto głuchota duchowa. Objawia się ona w ten spo- Ulu ć/ , że osobnik sam słyszy wprawdzie, ale nie rozeznaje tego, co nie odróżnia głosu ludzkiego od turkotu wozu, dźwięku dzwonka i t. d. Ośrodki smaku i powonienia. Zmysły smaku i powonienia są sobą w ścisłym związku, ich sfera w korze mózgowej jest też, częściowo przynajmniej, wspólną. Bliższe umiejscowienie ośrodków tych dwóch gatunków wrażeń opiera się głównie na badaniach anatomicznych z powodu znacznych trudności, na jakie napotyka badanie doświadczalne i nie wielkiej liczby obserwacyi kliniczktóreby mogły nam dać jakieś pod tym względem wskazówki. Zmysł powonienia jest u wielkiej liczby gatunków zwierząt silnie rozwinięty, u nieh też i ta C,zęść mózgu, do której wchodzą włókna nerwu węchowego t. j. płat olfacbardziej  U człÔwieka zmysł ten nieznajest wykształcony Na podstawie badań anatomicznych należy przyjąć, że u człoośrodek powonienia . zajmuje tylny brzeg podstawy płatu czoi podstawową część zakrętu sklepiennego (gyru.g fornicałus) hak (uncus) i sąsiedni:} część płatu skroniowego. Ośrodek smaku znajduje się prawdopodobnie w korze zahipokampa i klina, częściowo pokrywając się z sferą powo (ryc. 114). Ośrodek mowy. Na szczegółowe rozpatrzenie zasługuje udział kora mÓzgowa bierze w czynn ości mowy ludzkiej. Może chodzić po ulicy, omijać przeszkody, ale nie pozna znajomych, nie rozezna twarzy najbliższych członków swojej rodziny. Liczne tego rodzaju spostrzeżenia zanotowała obserwacya kliniczna. [przypisy: olej słonecznikowy, olejek ze słodkich migdałów, gabinet dentystyczny warszawa ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Tylny ośrodek kojarzenia

Jeżeli podnieta dosięgnie ośrodków motorycznych i wywoła w nich stan czynny, wtedy wyrazi się on we formie impulsu Odśrodkowego, jako wyładowanie najczęściej w postaci ruchu dowolnego. Na to wyładowanie ma wpływ stan, w jakim się znajdują w danej chwili wszystkie ośrodki kory mózgowej; toteż ruch dowolny jest co do istoty swojej o wiele bardziej skomplikowany […]

Rdzeń przedłużony

Korzonki nerwowe. Każdy nerw rdzepięyygąceyna siwd w oma korzonka ruiUprzednim i tylnym (ryc. 12!). Korzonek przedni (6) wychodzi w postaci kilku wiązek z przednio-bocznej części rdzenia; kovzonek tylny (1) wychodzi jako wiązka z tylnej części rdzenia, przylegającej do tylnego rogu szarej substancyi. Oba zaś przedniej części półkuli móżdżku daje objayy analogiczne w przedniej kończynie.Widzieliśmy wyżej, […]

Sposoby leczenia

Sposobów leczenia, różnego rodzaju dolegliwości w naszym kraju jest wiele. Co za tym idzie każdy z nas ma możliwości dopasowania do siebie najbardziej akceptowalnych metod. Jednakże wiele z nich opiera się na lekach, naświetlaniach, operacjach itd. Rzadko, kto decyduje się na niekonwencjonalne sposoby leczenia. Ponieważ nie wierzy w ich skuteczność. Są jednak wyjątki, które podejmowały […]

DevURL
Partnerzy serwisu: