Ostatnio komentowane:
Zatrucia

Najczęściej spotykanymi zatruciami są niewątpliwie zatrucia pokarmowe. Jednym z bardzo niebezpiecznych zatruć pokarmowych jest zatrucie jadem kiełbasianym. Jad kiełbasiany jest toksyną, która wytwarza się w warunkach beztlenowych. Jest to jedna z najsilniejszych toksyn. Do zatrucia dochodzi na skutek spożycia zepsutych konserw, domowych przetworów mięsnych. Pierwsze objawy pojawiają się już po 12. godzinach. Objawami są zawroty […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Ośrodki psychomotoryczne. Wyniki metody drażnienia.

U małpy zajmuje okolica psychomotcvy•yeząA. ya powierze ni wypukłej półkuli z akręt grodkowv przedni (,gqrus centralis anterior), jako tęż.QȚzytykajtŁetł do niego część dwóch Przechodzi nadto na strongwrzyśgpglkoyą (medyalną), zajmująo ezęśó zaĘrętu samym obszarze, przedstawiającym całą okolicę psychomotoryezną, pojedyncze części zawiadują ruchami oddzielnych grup mięśni. y Najniżej umieszczone są ośrodki mięśni twavzy, języka i krtani. Ośrodki te tworzą obszar dosyć znaezny. Powyżej znajduje się ośrodek mięśni karku, jeszcze wyżej ośrodek kończyny przedniej, dalej mięśni tułowia, a najbardziej ku górze umieszczony jest ośrodek kończyny tylnej, który obejmuje także i medyalną powierzchnię kory mózgowej, gdzie usadowione są ośrodki ruchowe stopy i palców. W zakresie każdego z wymienionych obszarów znajdują się jeszcze mniejsze pola lub punkty, których drażnienie powoduje ruchy drobniejszych jeszcze grup mięśni jak n. p. mięśni barku, łokcia, ręki, palców i to palców pojedynczych i t. d, O położeniu i rozmieszczeniu okolicy psychomotorycznej u małp człekopodobnych pouczają nas badania Horsleya i Beevora orazî Sherringtona i Grlinbauma na mózgu orangutana, goryla i szym pansa, które z tego względu są bardzo ważne, że wykazują wyraźny postęp w rozwoju kory mózgowej i rozdziału jej czynności już od małp niższych do wyższych (ryc. 109, str. 314). Ogólny podział okolicy psychomotorycznej jest u tych zwierząt taki, jak u mniejszych małp; różnica polega tylko w ścisłości rozgraniczenia pól lokalizacyi. U małp niższych nie ma ostrych granic między sferami motorycznemi różnych grup mięśniowych, lecz sfery te przechodzą częściowo jedne na drugie, małp zaś najwyższych pola zaopatrvjące główniejsze części ciała (kończyny, tułów i t. d.) od siebie oddzielone powierzchniami niepobudliwemi. A nawet w zakresie k ażdego takiego większego pola, p. odpowiadającego logii pod tym względem między korą mózgową człowieka a wyższych małp. A od tego czasu chirurdzy i neurolodzy znajdują się często w tem położeniu, że mogą wyniki tych badań nietyłko potwierdzić, ale jak wspomniano, zużytkować je także do celów rozpoznawczych i leczniczych. Wszystkie te badania doprowadziły nas do ogólnego wniosku, mającego niepoślednie znaczenie, że im bardziej rozwinięte jest zwierzę pod względem intellektualnym, tem większą jest rozmaitość ruchów, które można otłzymać przez ściśle umiejscowione drażnienie kory mózgowej, tem ostrzejsza jest lokalizacya czynności kory mózgowej, to znaczy tem pewniej oddzielić się dadzą od siebie osobn unkta zawiadujące specyalnymi ruchami. Najdokładniejszych wej kory mózgowțj dostarc:ąla nam metoda drażnieniN, Już doświadczenia Fri tscha i Hitziga wykazały, że drażnienie tylnych okolic kory mózgowej nie daje żadnych ruchów. Jeżeli natomiast drażnimy przednią część kory mózgowej, to zjyyiają. się ruehy. po p r z stronie c i ula. A jeżeli zastosowana podnieta nie jest zbyt silna, to ruchy występują w ściśle ograniezonych grupach mięśni. Spostrzeżenia te wymagały pvzedewszystkiem rozstrzygnięcia pytania, ezy kora ryózgowa j?Ët rzeggywiście pobudlŔțA t. zn., czy zastosowana celem jej drażnienia A)0dnieta w istocie drażni same ośrodki czy też nie działa przez to, że wnika głębiej i pobudzw .pod gnajclująee się włókna nerwowe w biamózgu (gentryąl sęnuępa/g), Liczne doświadczenia, wyonane w celu rozstrzygnięcia tego pytania dowiodły niezbicie, że kora mózgowa jesV mobudliyą, że zatem wnioski wysnute z wynikrów drażnienia kory mózgowej o lokalizaeyi jej czynności są słuszne. [przypisy: zielona kawa, podpaski czy tampony, badanie emg warszawa ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Móżdżek

Zwolna objawy te ustępują, a po miesiącach pozostają z nich zaledwie ślady. \ Wycięcie całego m óż d žku powoduje podobne objawy podrażnienia jak opisane, tylko jeszcze silniejsze oraz bardzo wybitne objawy ubytku funkcyi, które Lu ci ani obserwował u psów i małp (obserwacye niektóre trwały przeszło dwa lata). Z początku zwierzę tak operowane nie […]

Choroby onkologiczne

W naszym kraju bardzo dużo osób ma problemy ze zdrowiem. Nie tylko osoby starsze, ale coraz częściej chorują dzieci osoby w młodym wieku. Nie od dziś wiadomo, że obecnie wiele osób ma powikłania onkologiczne. W mediach można sporo usłyszeć, że rak wcześnie wykryty może być całkowicie wyleczony. Jednak wiele osób lekceważy bóle. Tak nie powinno […]

Wyniki metody ekstyrpacyi

Celem uzupełnienia wyników badania otrzymanych metodą drażnienia, a więcej jeszcze celem oznaczenia umiejscowienia czynności czuciowych w korze mózgowej, przę dsięwzięli liczni badacze doświadczenia z wycinaniem częśeł Metodą ekstyrpacyi można bowiem oznaczyć niețylko lokaale i czuciowtwjgkkolwiek ma ona pewne niedogodności które sprawiają, że co do dokładności lokalizaeyi, stoi ona Î50za metodą drażnienia. Wycięcie bowiem nawet ograniczonej […]

DevURL
Partnerzy serwisu: