Ostatnio komentowane:
Włókna czuciowe

Pozorny z prȚya Bella stanowi zjawisko t. zw. czucia zwrot, kțore juz Magendie sam był _skonstatownł. Jeżeli mianowicie drażnimy przedni korzonek u zwierzęcia ciepło-krwistego n, p, psa, to często zwierzę reaguje na tę podniet? objawami holu. Zjawisko to nie pochodzi jednak stąd, Że j włókna dośrodkowe wchodzą przez przednie korzenie do rdzenia, albowiem jeżeli przetniemy […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Osrodki psychosensoryczne

U małp i najprawdopodobniej też u człowieka są ośrodki psychosensoryczne czucia dotyku, bólu i temperatury oddzielone od ośrodków ruchowych; zajmują mianowicie bardziej tylny zarównież nie jest w stanie schodzić po schodach, po drabince i t. d., co pies prawidłowy czyni z łatwością. Gdy dostanie kość do ogryzania, przytrzymuje ją kończyną zdrową, a gdy go zmusimy do uży cia chorej, to ruchy jej są niezgrabne i nie prowadzą do celu. Ale i te wszystkie zaburzenia coraz bardziej się zmniejszają a w dwa lub trzy miesiące po operaeyi znikają zupełnie. Widzimy z tego że ośrodki psychomotoryczne kory mózgowej zawiaduŔ ruchami zamierzoyłyyyz_myęgygyłyymi, pądczay_gdy rue y ogólne shlżące do lokomocy_i, mają swoje ośrodki gdzie indzłej , młanowieie niższych częściach układu nerwowego. Nawet dowolne, zamierzone ruchy może zwierzę mimo braku tych ośrod’ków wykonywaŕ•, jednak regulaeya dokładna tych ruchów jest znaczn ie upośledzoną. Zaburzenia w ruchach wskutek wycięcia okolicy psychomotorycz nej niższych małp lub pod wpływem miejscowego jej oziębienia metodą Trendelenburga są znaczniejsze, u nieh bowiem zdolność wykonywania ruchów izolowanych i kontrolowania swych ruchów ogÓlnych jest więcej rozwiniętą, a tem samem więcej złLleżną od kory mózgowej. Małpa taka po wycięciu okolicy psychomotorycznej odpowiadającej jednej kończyme, nie jest w stanie używać tej kończyny do chwytania pożywienia, do chwytania pvzedmiotu podanego, do szukania pasorzytÓw w sierści i t. d. Natomiast używa dobrze tej kończyny ruchach wspólnych z innemi kończynami przy bieganiu, wspinaniu się i t. d. Ale i u tych zwierząt objawy pora żenia po pewnym (dłuższym) czasie ustępują. Nieliczne doświadezenia na najwyższych małpach (na szympansie), którym Wycięto wyłącznie tylko ośrodek psychomotoryczny, staraŔe się nie naruszyć sfery czucia dotyku, przekonały również, że objawy porażenia wywołane operaeyą także ustępują, jakkolwiek po dłuższym jeszcze czasie.  Natomiast są objawy utraty funkcyi u człowieka po chorobowem zniszczeniu ośrodków pșychornotorycznych o wiele stalsze i trwalsze. I u człowieka jednak porażenie kończyny, której psychomotoryczna uległa zniszczeniu, nie jest zupełne. Z poezątku wprawdzie utrata ruchów dowolnych jest całkowita, ale wnet poezynają wracać stopniowo grubsze ruchy w wyższych stawach, (w barkowym i łokciowym, Względnie biodrowym i kolanowym) i wraca zdolność wykonywania t. zw. ruchów ogólnych (stanie, chodzenie). I te ruchy jednak nie odbywają Się z taką dokładnością, jak człowieka zdrowego, a pozostaje zupełna niemożno” ogólne zaburzenia krążeniu cieczy mózgo-rdzeniowej, które znów wpływa niejednakowo na funkcyę różnych ośrodków kory mózgowej, a przez to zaciera obraz wywołany samą ekstyrpacyą. Te wszystkie okoliczności powiększają i mnożą objawy utraty funkcyi. Ponieważ jednak po pewnym czasie te towarzyszące zmiany ustępuoą, ustają też i owe dodatkowe objawy a pozostają tylko te które rzeczywiście są następstwem wycięcia danej części kory mózgowej. Ale i w osądzeniu przemijających objawów musimy być ostrożni, albowiem w układzie nerwowym centralnym urządzenia, które zdolne są przywrócić utracone funkeye, lub skompenzowaÓ je, co już widać z tego, że jedne i te same grupy mięśni można pobudzić przez drażnienie kilku okolic kory mózgowej. [przypisy: spalacze tłuszczu, adopcja prenatalna, poduszki ortopedyczne ]

 

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Dobry wzrok ważny dla zdrowia

W dzisiejszych czasach praktycznie każdy ma komputer w domu. Co poniektórzy spędzają przed nim całe godziny? Również w pracy wielu ludzi pracuje przy komputerze. Zatem może to być szkodliwe dla zdrowia. Bowiem nie tylko dużo się siedzi, nie ma aktywności fizycznej, to, co gorsze pogarsza się wzrok. Niejednokrotnie można się spotkać z tym, że ktoś […]

Czasowy przebieg procesów psycho-fizycznych

W badaniu procesów psy chicznych po większej części jesteśmy ograniczeni do obserwacyi introspektywnych, podmiotowych. Bardzo szczupłe są metody badania przedmiotowego tych zjawisk a do nieh należy w pierwszym rzędzie określenie ich czasowego przebiegu, czyli mierzenie t. zw. czasu świądomęj re ȚĘeyi. Czas świadomej reakcył jestto czas, który upływa od chwili zadziałania podniety na jeden z […]

Kora mózgowa

Z badań anatomicznych Pleehsiga wynika, Że u płodu i dziecka wystepowanîe myeliny w korze mÓzgowej odbywa si? w pewnym stałym porządku. W danej chwili rozwoju dziecka  na półkulach pewne ezęŔei kory mózgowej z już zakończonym procesem myelinizaeyi, podczas gdy w innych proces ten si? jeszcze nie rozpoeął, a w Innych znowu jest ten proces mniej […]

DevURL
Partnerzy serwisu: