Ostatnio komentowane:
Grzybice

Grzybice są schorzeniem, które dotyka różne partie ciała. Jedną z najczęściej dotykających grzybic jest niewątpliwie grzybica stóp, z którą boryka się coraz więcej osób. Ten rodzaj grzybicy pojawia się najczęściej u osób mających osłabiony układ immunologiczny. Do infekcji dochodzi wskutek dermatofitów czyli typowych grzybów skórnych ale często również przez drożdże, przede wszystkim odmiany Candida. Najczęściej […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Osrodki psychosensoryczne

U małp i najprawdopodobniej też u człowieka są ośrodki psychosensoryczne czucia dotyku, bólu i temperatury oddzielone od ośrodków ruchowych; zajmują mianowicie bardziej tylny zarównież nie jest w stanie schodzić po schodach, po drabince i t. d., co pies prawidłowy czyni z łatwością. Gdy dostanie kość do ogryzania, przytrzymuje ją kończyną zdrową, a gdy go zmusimy do uży cia chorej, to ruchy jej są niezgrabne i nie prowadzą do celu. Ale i te wszystkie zaburzenia coraz bardziej się zmniejszają a w dwa lub trzy miesiące po operaeyi znikają zupełnie. Widzimy z tego że ośrodki psychomotoryczne kory mózgowej zawiaduŔ ruchami zamierzoyłyyyz_myęgygyłyymi, pądczay_gdy rue y ogólne shlżące do lokomocy_i, mają swoje ośrodki gdzie indzłej , młanowieie niższych częściach układu nerwowego. Nawet dowolne, zamierzone ruchy może zwierzę mimo braku tych ośrod’ków wykonywaŕ•, jednak regulaeya dokładna tych ruchów jest znaczn ie upośledzoną. Zaburzenia w ruchach wskutek wycięcia okolicy psychomotorycz nej niższych małp lub pod wpływem miejscowego jej oziębienia metodą Trendelenburga są znaczniejsze, u nieh bowiem zdolność wykonywania ruchów izolowanych i kontrolowania swych ruchów ogÓlnych jest więcej rozwiniętą, a tem samem więcej złLleżną od kory mózgowej. Małpa taka po wycięciu okolicy psychomotorycznej odpowiadającej jednej kończyme, nie jest w stanie używać tej kończyny do chwytania pożywienia, do chwytania pvzedmiotu podanego, do szukania pasorzytÓw w sierści i t. d. Natomiast używa dobrze tej kończyny ruchach wspólnych z innemi kończynami przy bieganiu, wspinaniu się i t. d. Ale i u tych zwierząt objawy pora żenia po pewnym (dłuższym) czasie ustępują. Nieliczne doświadezenia na najwyższych małpach (na szympansie), którym Wycięto wyłącznie tylko ośrodek psychomotoryczny, staraŔe się nie naruszyć sfery czucia dotyku, przekonały również, że objawy porażenia wywołane operaeyą także ustępują, jakkolwiek po dłuższym jeszcze czasie.  Natomiast są objawy utraty funkcyi u człowieka po chorobowem zniszczeniu ośrodków pșychornotorycznych o wiele stalsze i trwalsze. I u człowieka jednak porażenie kończyny, której psychomotoryczna uległa zniszczeniu, nie jest zupełne. Z poezątku wprawdzie utrata ruchów dowolnych jest całkowita, ale wnet poezynają wracać stopniowo grubsze ruchy w wyższych stawach, (w barkowym i łokciowym, Względnie biodrowym i kolanowym) i wraca zdolność wykonywania t. zw. ruchów ogólnych (stanie, chodzenie). I te ruchy jednak nie odbywają Się z taką dokładnością, jak człowieka zdrowego, a pozostaje zupełna niemożno” ogólne zaburzenia krążeniu cieczy mózgo-rdzeniowej, które znów wpływa niejednakowo na funkcyę różnych ośrodków kory mózgowej, a przez to zaciera obraz wywołany samą ekstyrpacyą. Te wszystkie okoliczności powiększają i mnożą objawy utraty funkcyi. Ponieważ jednak po pewnym czasie te towarzyszące zmiany ustępuoą, ustają też i owe dodatkowe objawy a pozostają tylko te które rzeczywiście są następstwem wycięcia danej części kory mózgowej. Ale i w osądzeniu przemijających objawów musimy być ostrożni, albowiem w układzie nerwowym centralnym urządzenia, które zdolne są przywrócić utracone funkeye, lub skompenzowaÓ je, co już widać z tego, że jedne i te same grupy mięśni można pobudzić przez drażnienie kilku okolic kory mózgowej. [przypisy: spalacze tłuszczu, adopcja prenatalna, poduszki ortopedyczne ]

 

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Badania anatomiczne

Kora mózgowa  półkule mózgu tworzy nieregularną powierzchni? utworzoną przez liczno z a kręty (Oyrî), które oddzielone są od siebie r owkami (sulci). Kształt powierzchni Półkul jest mniej więcej w każdym mózgu ludzkim jednaki. Zakręty te i rowki rnoŻemy sobie wyobraziĆ jako powstałe przez nader znaczne pofałdowanie kory, która właśnie dzięki temu waniu ma wielką. powierzchnie. […]

Okresowe badania lekarskie

W każdym kraju świata a zatem również i w Polsce wszystkich pracowników (niezależnie od tego, na jaką umowę są zatrudnieni) obowiązują rygorystyczne badania okresowe wykonywane, co dwa lub trzy lata w zależności od tego, w jakiej branży jest zatrudniona konkretna osoba. Wówczas takie badania okresowe pozwolą utrzymać takiego pracownika w pełnym zdrowiu. Co jest szczególnie […]

Ośrodki psychomotoryczne. Wyniki metody drażnienia.

U małpy zajmuje okolica psychomotcvy•yeząA. ya powierze ni wypukłej półkuli z akręt grodkowv przedni (,gqrus centralis anterior), jako tęż.QȚzytykajtŁetł do niego część dwóch Przechodzi nadto na strongwrzyśgpglkoyą (medyalną), zajmująo ezęśó zaĘrętu samym obszarze, przedstawiającym całą okolicę psychomotoryezną, pojedyncze części zawiadują ruchami oddzielnych grup mięśni. y Najniżej umieszczone są ośrodki mięśni twavzy, języka i krtani. Ośrodki […]

DevURL
Partnerzy serwisu: