Ostatnio komentowane:
Okresowe badania lekarskie

W każdym kraju świata a zatem również i w Polsce wszystkich pracowników (niezależnie od tego, na jaką umowę są zatrudnieni) obowiązują rygorystyczne badania okresowe wykonywane, co dwa lub trzy lata w zależności od tego, w jakiej branży jest zatrudniona konkretna osoba. Wówczas takie badania okresowe pozwolą utrzymać takiego pracownika w pełnym zdrowiu. Co jest szczególnie […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Ośrodki sensoryczne

Jeszcze bardziej widocznem to się staje, gdy oceniamy wrażenie wzrokowe wywołane przez przedmiot jakiś, którego wyobrażenie powstaje z większego szeregu wrażeń nietyłko wzrokowych ale i innych. Wyobrażenie pomarańč ezy składa się nietyłko z wrażeń wzrokowych, i to różnorodnych, (kształt, wielkość, barwa, bryłowatość) ,ale i dotykowych, węchowych i smakowych, z których każde też jeszcze jest złożone. Na podstawie pewnych spostrzeżeń i badań możemy przyjąć, że różne ośrodki sensoryczne, w których wrażenia te powstajtb są ze sobą połączone, że yyobrażenie nasze tworzy się na podstawie kojarzenia ze sobą tych wrażeń; przeto drogi nerwowe łączące te ośrodki ze sobą a przebiegające bądź w samej korze mózgowej, bądź też pod w białej substancyi, nazywamy drogami kojarzennemi (asocyacyjnemi p. str. 331 i nast). Jeżeli zatem ośrodek jakiś n. p. wzrokowy pozostanie nienaruszony, a zniszczeniu ulegmł drogi kojarzenne. łączące ten ośrodek z inuemi częściami kory mózgowej, to powstaje stan, który nazywamy ślepo ftł. d ucho w zł. Człowiek taki otrzymuje wrażenia wzrokowe, nie jest jednak w stanie wrażeń tych zużytkować. Nie jest on ślepy w znaczeniu zwyczajnem, bo widzi, ale jest Ślepy duchowo, bo nie rozumie tego, co widzi.  Takie połowicze skrzyżowunie nerwow wzrokowyeh znajduje si? u wszystkich zwierząt, które mają, oczy osadzone w ten sposób w głowie, Że patrzeć obu oczami na jeden przedmiot, czyli są wyposaŻone w tak zwane widzenie bryłowate, stereoskopowe. U zwierząt zaś, których oczy osadzone są głowy, u których zatem na obu siatkówkach nie mog\} powstawać równoeześnie obrazy z tych stunyeh przedmiotów (t. zw. widzenie panoramowe), nerwy wzrokowe uleăą. całkowitemu skrzyżowaniu. Najnowsze doświadczenia Mi n ko wskiego (1911) bardzo dokładnie płueprowadzone przemawiają za tem, że umiejscowienie ośrodków wzrokowych w płacie potylicznym psa jest inne, niż sądził Munk. Jako ezę4Ć, której zniszczenie powoduje stałą Ślepotę, należy na podstawie tych doświadczeń uważa«.pwierzchnię przyśrodkową (medyalną) i ezę4Ó dolnej (do móżdżka zwróconej powierzchni płatu po ty licznego. Każdy ośrodek połączony jest ze znaczną (3/4) częścią siatkówki przeciwległej, reszta siatkówki stoi w związku przeważnie z korą tej samej strony.Kliniczne spostrzeżenia dowiodły po nad wszelką wątpliwość, że i u człowieka ośrodek wzroku znajduje się w placie potyl i ezn y m, a mianowicie zajmuje małą tylną część na wypukłej powierzchni tego płatu oraz tę część kory na powierzchni medyalnej, która tworzy zakręt zwany klinem (cuneus), może także korę mózgową wypełniającą szczelinę ostrogo wą (@ssura calcarina) i gur. lingualiș ryc. 113 i 114, str. 323. Kora, mózgowa sfery wzrokowej okazuje pewne cechy charakterystyczne w budowie swej, któremi różni się od innych partyi kory mózgo• wej. Z powodu takiego samego połącznia siatkówki każdego oka z obu ośrodkami wzrokowymi, jakie według powyższego opisu istnieje u psa, małpy i t. d., yystępuje po zniszczeniu sfery wzrokowej jednej półkuli ślepota połowicza (hemianopsia) przeciwległej poNowy pola widzenia. [więcej w: domowe sposoby na trądzik, żywność, gabinet lekarski ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Ciałka czworacze (Corpora quadrigeminaj)

z zmysłem wzroku i słuchu i pośredniczą_y ruchach wy w oływ an yeh wrażeni ami wzr oko w e ryg. Mianowicie przednia para wzgórków zawiera ośrodki ruchowe dla mię śni gałki ocznej i mięśni wewnętrznych oka (tęczówki i ciałka rzęskowego). Drażnienie przednich wzgórków powoduje ruchy Źrenicy, oczopląs czyli drżenie gałek ocznych (nystagmus), podnoszenie powiek górnych […]

Zatrucia

Najczęściej spotykanymi zatruciami są niewątpliwie zatrucia pokarmowe. Jednym z bardzo niebezpiecznych zatruć pokarmowych jest zatrucie jadem kiełbasianym. Jad kiełbasiany jest toksyną, która wytwarza się w warunkach beztlenowych. Jest to jedna z najsilniejszych toksyn. Do zatrucia dochodzi na skutek spożycia zepsutych konserw, domowych przetworów mięsnych. Pierwsze objawy pojawiają się już po 12. godzinach. Objawami są zawroty […]

Odruchy skórne i głębokie

Odruchy miejscowe powstają n ajczę4ciej pod wpływem podniet słabych. Gdy siła podniety wzrasta, obejmuje ruch odruchowycoraz większe grupy mięśni, przedewszystkiem tejsamej strony ciała, a później i strony przeciwległej. Po przecięciu n. p. rdzenia pacierzowego zwierząt ssących w części szyjnej drażnienie kończyny przedniej powoduje najpierw odruch drażnionej kończyny, potem kończyny tylnej tej samej strony i ogona; […]

DevURL
Partnerzy serwisu: