Ostatnio komentowane:
Móżdżek

Zwolna objawy te ustępują, a po miesiącach pozostają z nich zaledwie ślady. \ Wycięcie całego m óż d žku powoduje podobne objawy podrażnienia jak opisane, tylko jeszcze silniejsze oraz bardzo wybitne objawy ubytku funkcyi, które Lu ci ani obserwował u psów i małp (obserwacye niektóre trwały przeszło dwa lata). Z początku zwierzę tak operowane nie […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Ośrodki sensoryczne

Jeszcze bardziej widocznem to się staje, gdy oceniamy wrażenie wzrokowe wywołane przez przedmiot jakiś, którego wyobrażenie powstaje z większego szeregu wrażeń nietyłko wzrokowych ale i innych. Wyobrażenie pomarańč ezy składa się nietyłko z wrażeń wzrokowych, i to różnorodnych, (kształt, wielkość, barwa, bryłowatość) ,ale i dotykowych, węchowych i smakowych, z których każde też jeszcze jest złożone. Na podstawie pewnych spostrzeżeń i badań możemy przyjąć, że różne ośrodki sensoryczne, w których wrażenia te powstajtb są ze sobą połączone, że yyobrażenie nasze tworzy się na podstawie kojarzenia ze sobą tych wrażeń; przeto drogi nerwowe łączące te ośrodki ze sobą a przebiegające bądź w samej korze mózgowej, bądź też pod w białej substancyi, nazywamy drogami kojarzennemi (asocyacyjnemi p. str. 331 i nast). Jeżeli zatem ośrodek jakiś n. p. wzrokowy pozostanie nienaruszony, a zniszczeniu ulegmł drogi kojarzenne. łączące ten ośrodek z inuemi częściami kory mózgowej, to powstaje stan, który nazywamy ślepo ftł. d ucho w zł. Człowiek taki otrzymuje wrażenia wzrokowe, nie jest jednak w stanie wrażeń tych zużytkować. Nie jest on ślepy w znaczeniu zwyczajnem, bo widzi, ale jest Ślepy duchowo, bo nie rozumie tego, co widzi.  Takie połowicze skrzyżowunie nerwow wzrokowyeh znajduje si? u wszystkich zwierząt, które mają, oczy osadzone w ten sposób w głowie, Że patrzeć obu oczami na jeden przedmiot, czyli są wyposaŻone w tak zwane widzenie bryłowate, stereoskopowe. U zwierząt zaś, których oczy osadzone są głowy, u których zatem na obu siatkówkach nie mog\} powstawać równoeześnie obrazy z tych stunyeh przedmiotów (t. zw. widzenie panoramowe), nerwy wzrokowe uleăą. całkowitemu skrzyżowaniu. Najnowsze doświadczenia Mi n ko wskiego (1911) bardzo dokładnie płueprowadzone przemawiają za tem, że umiejscowienie ośrodków wzrokowych w płacie potylicznym psa jest inne, niż sądził Munk. Jako ezę4Ć, której zniszczenie powoduje stałą Ślepotę, należy na podstawie tych doświadczeń uważa«.pwierzchnię przyśrodkową (medyalną) i ezę4Ó dolnej (do móżdżka zwróconej powierzchni płatu po ty licznego. Każdy ośrodek połączony jest ze znaczną (3/4) częścią siatkówki przeciwległej, reszta siatkówki stoi w związku przeważnie z korą tej samej strony.Kliniczne spostrzeżenia dowiodły po nad wszelką wątpliwość, że i u człowieka ośrodek wzroku znajduje się w placie potyl i ezn y m, a mianowicie zajmuje małą tylną część na wypukłej powierzchni tego płatu oraz tę część kory na powierzchni medyalnej, która tworzy zakręt zwany klinem (cuneus), może także korę mózgową wypełniającą szczelinę ostrogo wą (@ssura calcarina) i gur. lingualiș ryc. 113 i 114, str. 323. Kora, mózgowa sfery wzrokowej okazuje pewne cechy charakterystyczne w budowie swej, któremi różni się od innych partyi kory mózgo• wej. Z powodu takiego samego połącznia siatkówki każdego oka z obu ośrodkami wzrokowymi, jakie według powyższego opisu istnieje u psa, małpy i t. d., yystępuje po zniszczeniu sfery wzrokowej jednej półkuli ślepota połowicza (hemianopsia) przeciwległej poNowy pola widzenia. [więcej w: domowe sposoby na trądzik, żywność, gabinet lekarski ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Zdarzenia na rynku

Zdarzenia, jakie występowały na naszym rynku, doprowadziły do sytuacji, w jakich to, nie do końca wierzymy wiedzy, jak również i kompetencji lekarzy. Co za tym idzie z pokolenia na pokolenie, co raz to bardziej zniechęcamy się do korzystania z usług powyższego obszaru. Ponieważ wychodzimy z założenia, że mogą oni pogorszyć stan, w jakim się znajdujemy. […]

Zatrucia

Najczęściej spotykanymi zatruciami są niewątpliwie zatrucia pokarmowe. Jednym z bardzo niebezpiecznych zatruć pokarmowych jest zatrucie jadem kiełbasianym. Jad kiełbasiany jest toksyną, która wytwarza się w warunkach beztlenowych. Jest to jedna z najsilniejszych toksyn. Do zatrucia dochodzi na skutek spożycia zepsutych konserw, domowych przetworów mięsnych. Pierwsze objawy pojawiają się już po 12. godzinach. Objawami są zawroty […]

Badania anatomiczne

Kora mózgowa  półkule mózgu tworzy nieregularną powierzchni? utworzoną przez liczno z a kręty (Oyrî), które oddzielone są od siebie r owkami (sulci). Kształt powierzchni Półkul jest mniej więcej w każdym mózgu ludzkim jednaki. Zakręty te i rowki rnoŻemy sobie wyobraziĆ jako powstałe przez nader znaczne pofałdowanie kory, która właśnie dzięki temu waniu ma wielką. powierzchnie. […]

DevURL
Partnerzy serwisu: