Ostatnio komentowane:
Lokalizacya czynności kory mózgowej

Ciekawe doświadczenia na szczeniętach wykonał Dani lewsky. Nakładał on na czaszki młodych szczeniąt odpowiednie hełmy metalowe, które wstrzymywały rozrost czaszki a więc i mózgu i zauważył, że zwierzęta w następstwie tego były upośledzone pod względem psychicznym. Małp nawet niższych nie udało się dotąd utrzymać dłuższy czas przy życiu po wycięciu obu półkul mózgowych. W nielicznych […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Pęczki piramidowe

Wszedłszy do rdzenia pacierzowego, dążą także do rdzenia przedłużonego, gdzie tworzą sznur klinowaty (cuneatus). Włókna tych szlaków rozszczepiają się i otaczają komórki tworzące klinowate (n. cuneatus). 3. Pęczek móżdżko-rdz en i o wy (sp;no-cerebellaris) ryc. 123 (3) utworzony jest przez włókna endogemczne, które wychodzą z komórek ułożonych w szarej substancyi piersiowej i górnej lędźwiowej części rdzenia w ł. zw. słupy Cl arka. Pęczki móżdżko-rdzeniowe znajdują się w szyjnej i piersiowej części rdzenia i przechodzą przez rdzeń przedłużony w ciałach powrózkowatych (corpora  Włókna tworzące te pęezki biegną dalej przez szypułkę móżdżkową (pedu.nculus cerebellaris) do móżdżku, gdzie kończą się, otaczając swymi dendrytami komórki P u r kin j e go robaka.2<4. P ęcze k z ny czyli Go wersa (ryc. 123. 4) jest również endogenicznego pochodzenia dotąd niezupełnie pewnie znanego. Pęczek ten przechodząc przez rdzeń przedłużony i most Varola tej samej strony a po osiągnięciu górnej części mostu, dzieli się na 3 części: jedna część włókien kończy się w ciałku czworaczem, druga dąży do wzgórka wzrokowego, a trzecia zwraca się w tył przez szypułkę móżdżkową wyższą (pedunculus cerebellî sup.) i wchodzi w kontakt z komórkami Purkinjego robaka, Szlaki zstępujące rdzenia. 1. Do najważniejszych należą: Pęezki piramidowe, które biegną w sznurach przednich i b ocznyeh. Pęczki piramidow e sznurów przednich (Ryc. 123. 5) są to szlaki bezpośrednie, pęczki zaś w sznurach boeznyeh (ryc. 123. 6) są skrzyżowane. Włókna nerwowe, tworzące pęczki piramidowe, pochodzą z komórek piramidowych okolicy psyehomotoryeznej kory mózgowej i ulegają zwyrodnieniu, jeżeli ta ezęšó kory mózgowej zostaje zniszczoną. Pęczki piramidowe skrzyżowane poczynają się w przeciwległej półkuli mózgu i krzyżują się t. zn. przechodzą przez linię środkową w dolnej części rdzenia przedłużonego (decussatio pyramidum).  Pęczki piramidowe przednie biegną po tej samej stronie rdzenia i krzyżują się stopniowo w swoim przebiegu w przedniem spoidle rdzenia kręgowego. Wszystkie włókna pęczków piramidowych kończą się w rdzeniu kręgowym w ten sposób, że wstępując do szarej substancyi rdzenia otaczają delikatnemi zakończeniami ruchowe komórki przednich rogów. Każde włókno pęczków piramidowych łąezy jedną komórkę kory mózgowej z komórkami przednich rogów odpowiedniego odcinka rdzenia pacierzowego. Z tego wnosimy, że drogi te przenoszą podniety ruchowe z kory mózgowej do motorycznych komórek ruchowych rdzenia. Ku przodowi od pęczków piramidowych w sznurze boczFizyologia człowiekanym znajduje się zbita wiązka włókien, które również ulegają zwyrodnieniu w kierunku zstępującym. Są to tak zwane pęczki Monakowa (rubro-spinalÔ; ich włókna pochodzą z komórek jądra czerwonego (nucleus ruber) ł. j. masy szarej substancyi w Środomózgowiu-položonych weniralnie od jądra trzeciego nerwuŻe pochodz4 z półkuli móżdżku tej samej strony. Wykazano jednak z wielkiem prawdopodobieństwem, Że pochodzą one z jądra Dei ters ‘ a. w rdzeniu przedluŻonym, które stanowi stae.yę miedzy móżdżkiem a rdzeniem pacierzowym. Włókna te znane jako: 3. pęczki przedsionkowo-rdzeniowe (vestibulo-ypinateS). Oprócz tych szlaków istnieje jeszcze mała grupa włókien w tył. nyeh sznurach białej substaneyi, które po przeei?eiu rdzenia zwyrodnieniu ku dołowi na przestrzeni kilku odcinków. Włókna te, twovąee tak zwany 4. pęczek przecinkowy, pochodzą przeważnie u korzonków tylnych, których włókna wszedłszy do rdzenia, sie na ramie i zstępujące nadto jednźlk zawierają one włókna poehodząee z komórek rdzenia, utrzymują zatem zwiv,ek pomiędzy poszczególnymi odcinkami rdzenia pacierzowego, [hasła pokrewne: ginekologia estetyczna, ultrasonografy, Neutrogena opinie ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Choroby onkologiczne

W naszym kraju bardzo dużo osób ma problemy ze zdrowiem. Nie tylko osoby starsze, ale coraz częściej chorują dzieci osoby w młodym wieku. Nie od dziś wiadomo, że obecnie wiele osób ma powikłania onkologiczne. W mediach można sporo usłyszeć, że rak wcześnie wykryty może być całkowicie wyleczony. Jednak wiele osób lekceważy bóle. Tak nie powinno […]

Badania anatomiczne

Kora mózgowa  półkule mózgu tworzy nieregularną powierzchni? utworzoną przez liczno z a kręty (Oyrî), które oddzielone są od siebie r owkami (sulci). Kształt powierzchni Półkul jest mniej więcej w każdym mózgu ludzkim jednaki. Zakręty te i rowki rnoŻemy sobie wyobraziĆ jako powstałe przez nader znaczne pofałdowanie kory, która właśnie dzięki temu waniu ma wielką. powierzchnie. […]

Ośrodki psychomotoryczne. Wyniki metody drażnienia.

U małpy zajmuje okolica psychomotcvy•yeząA. ya powierze ni wypukłej półkuli z akręt grodkowv przedni (,gqrus centralis anterior), jako tęż.QȚzytykajtŁetł do niego część dwóch Przechodzi nadto na strongwrzyśgpglkoyą (medyalną), zajmująo ezęśó zaĘrętu samym obszarze, przedstawiającym całą okolicę psychomotoryezną, pojedyncze części zawiadują ruchami oddzielnych grup mięśni. y Najniżej umieszczone są ośrodki mięśni twavzy, języka i krtani. Ośrodki […]

DevURL
Partnerzy serwisu: