Ostatnio komentowane:
Choroby układu oddechowego

Niezbędną do życia wymianę gazową umożliwia nam układ oddechowy. Choroby układu oddechowego są różne, warto jednak poznać te groźniejsze dla zdrowia i życia. Zapalenie opłucnej jest stanem zapalnym błony, która pokrywa oddzielnie każde płuco. Przyczynami pojawienie się zapalenia opłucnej są zakażenia bakteryjne lub wirusowe, drażnienie mechaniczne takie jak złamane żebro czy nowotwór. Charakterystycznymi objawami zapalenia […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Pęczki piramidowe

Wszedłszy do rdzenia pacierzowego, dążą także do rdzenia przedłużonego, gdzie tworzą sznur klinowaty (cuneatus). Włókna tych szlaków rozszczepiają się i otaczają komórki tworzące klinowate (n. cuneatus). 3. Pęczek móżdżko-rdz en i o wy (sp;no-cerebellaris) ryc. 123 (3) utworzony jest przez włókna endogemczne, które wychodzą z komórek ułożonych w szarej substancyi piersiowej i górnej lędźwiowej części rdzenia w ł. zw. słupy Cl arka. Pęczki móżdżko-rdzeniowe znajdują się w szyjnej i piersiowej części rdzenia i przechodzą przez rdzeń przedłużony w ciałach powrózkowatych (corpora  Włókna tworzące te pęezki biegną dalej przez szypułkę móżdżkową (pedu.nculus cerebellaris) do móżdżku, gdzie kończą się, otaczając swymi dendrytami komórki P u r kin j e go robaka.2<4. P ęcze k z ny czyli Go wersa (ryc. 123. 4) jest również endogenicznego pochodzenia dotąd niezupełnie pewnie znanego. Pęczek ten przechodząc przez rdzeń przedłużony i most Varola tej samej strony a po osiągnięciu górnej części mostu, dzieli się na 3 części: jedna część włókien kończy się w ciałku czworaczem, druga dąży do wzgórka wzrokowego, a trzecia zwraca się w tył przez szypułkę móżdżkową wyższą (pedunculus cerebellî sup.) i wchodzi w kontakt z komórkami Purkinjego robaka, Szlaki zstępujące rdzenia. 1. Do najważniejszych należą: Pęezki piramidowe, które biegną w sznurach przednich i b ocznyeh. Pęczki piramidow e sznurów przednich (Ryc. 123. 5) są to szlaki bezpośrednie, pęczki zaś w sznurach boeznyeh (ryc. 123. 6) są skrzyżowane. Włókna nerwowe, tworzące pęczki piramidowe, pochodzą z komórek piramidowych okolicy psyehomotoryeznej kory mózgowej i ulegają zwyrodnieniu, jeżeli ta ezęšó kory mózgowej zostaje zniszczoną. Pęczki piramidowe skrzyżowane poczynają się w przeciwległej półkuli mózgu i krzyżują się t. zn. przechodzą przez linię środkową w dolnej części rdzenia przedłużonego (decussatio pyramidum).  Pęczki piramidowe przednie biegną po tej samej stronie rdzenia i krzyżują się stopniowo w swoim przebiegu w przedniem spoidle rdzenia kręgowego. Wszystkie włókna pęczków piramidowych kończą się w rdzeniu kręgowym w ten sposób, że wstępując do szarej substancyi rdzenia otaczają delikatnemi zakończeniami ruchowe komórki przednich rogów. Każde włókno pęczków piramidowych łąezy jedną komórkę kory mózgowej z komórkami przednich rogów odpowiedniego odcinka rdzenia pacierzowego. Z tego wnosimy, że drogi te przenoszą podniety ruchowe z kory mózgowej do motorycznych komórek ruchowych rdzenia. Ku przodowi od pęczków piramidowych w sznurze boczFizyologia człowiekanym znajduje się zbita wiązka włókien, które również ulegają zwyrodnieniu w kierunku zstępującym. Są to tak zwane pęczki Monakowa (rubro-spinalÔ; ich włókna pochodzą z komórek jądra czerwonego (nucleus ruber) ł. j. masy szarej substancyi w Środomózgowiu-položonych weniralnie od jądra trzeciego nerwuŻe pochodz4 z półkuli móżdżku tej samej strony. Wykazano jednak z wielkiem prawdopodobieństwem, Że pochodzą one z jądra Dei ters ‘ a. w rdzeniu przedluŻonym, które stanowi stae.yę miedzy móżdżkiem a rdzeniem pacierzowym. Włókna te znane jako: 3. pęczki przedsionkowo-rdzeniowe (vestibulo-ypinateS). Oprócz tych szlaków istnieje jeszcze mała grupa włókien w tył. nyeh sznurach białej substaneyi, które po przeei?eiu rdzenia zwyrodnieniu ku dołowi na przestrzeni kilku odcinków. Włókna te, twovąee tak zwany 4. pęczek przecinkowy, pochodzą przeważnie u korzonków tylnych, których włókna wszedłszy do rdzenia, sie na ramie i zstępujące nadto jednźlk zawierają one włókna poehodząee z komórek rdzenia, utrzymują zatem zwiv,ek pomiędzy poszczególnymi odcinkami rdzenia pacierzowego, [hasła pokrewne: ginekologia estetyczna, ultrasonografy, Neutrogena opinie ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Międzymózgowie i środomózgowie

Aby głębiej jeszcze wniknąć w poznanie czasowego pvzebiegu procesów psychicznych, staramy się proces ten uczynić nieco zawilszym, każemy p, osobie badanej reagować dopiero, gdy nie jakakolwiek podnieta zadziała, lecz gdy zadziała pewna podnieta wybrana z kilku innych. I tak n. p. ma osoba badana sygnalizować, gdy zjawi się światło czerwone nie reagować, gdy zobaczy światło […]

Witaminy, mikroelementy i makroelementy

Często dyskutujemy na temat witamin, a nie zawsze wiemy, jak cenną rolę ogrywają w naszym organizmie. Witaminy nie potrafią się same wytworzyć w naszym organizmie. Aby ich mieć pod dostatkiem, powinniśmy spożywać produkty spożywcze bogate właśnie w witaminy. Witaminy stosujmy i leczniczo i profilaktycznie tylko w uzasadnionych przypadkach. Najlepiej spożywać je rano podczas śniadania. Jak […]

Zdrowy tryb życia

Duży postęp technologiczny, bardzo niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. Słuchając opowieści starszych pokoleń można usłyszeć, że dawniej ludzie nie mieli takiego komfortu jak obecnie. Kiedyś nie było kolei, autobusów, samochodów. Ludzie praktycznie wszędzie poruszali się pieszo. Rarytasem był koń oraz odpowiedni wóz. Do szkół chodzono pieszo, większość osób pracowało na polu. Obecnie jest to nie […]

DevURL
Partnerzy serwisu: