Ostatnio komentowane:
Samodzielne leczenie

Szamani, przydomowi lekarze i inne osoby, które uważały, że znają się na medycynie i są w stanie indywidualnie leczyć dawno już odeszły do lamusa. Z ich usług korzysta teraz bardzo mało osób. Większość, bowiem przejrzała na oczy i postanowiła korzystać jedynie z zaufanych lekarzy pierwszego kontaktu lub wybitnych specjalistów w konkretnej tematyce. A wszystko na […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Pola kory mózgowej

Pola kory mózgowej, z których wychodzą włókna wieńcowe i w których znajduŔ się z. ośrodki psychosensoryczne i psychomotoryczne, zajmują na półkuli mózgowej człowieka mniej więcej jedną trzecią część całej powierzchni, Między temi polami znajdują się rozlegle miejsca, które nie mają bezpośredniego związku z włóknami nerwowemi dośrodkowemi ani tei nie wychodzą z nich podniety ruchowe; toteż zniszczenie pewnych partyi kory nie pociąga za sobą ani wyraźnych ściśle zlokalizowanych zmian czucia ani też porażeń. Z tego, cośmy dotąd już o czynności kory mózgowej poznali, wynika niewątpliwie, że w wymienionych tu częściach kory znajdują się ośrodki koj arze nia j n e, W ośrodkach tych przychodzi do skutku połączenie i niejako opracowanie wrażeń otrzymanych drogą nermienia słyszanych słów pozostaje nienaruszoną. Mięśnie służące do artykulacyi mowy nie są porażone, gdyż chory taki może nimi się posługiwać do wykonywania innych funkeyi n. p. mimiki, żueia, połykania, nawet może dmuchać, gwizdać, śpiewać. Nie może tylko wykonywaó tych skomplikowanych ruchów, któreby się złożyły regularne dźwięki artykułowane słów. Powstaje u niego wyobrażenie mowy, sam jednak wyobrażenia udzielić nie może otoezeniu. nie może sam mówić ani powtarzać słyszanych i dobrze rozumianych słów, słowem jestto znowu szczególna forma duchowego porażenia narzędzi mowy. Ośrodek gensoryezny i ośrodek motoryczny mowy ze sobą złączone włóknami nerwowemi, utrzymująeemi Śeisly związek między nimi. Włókna te przechodzą wzdłuż t. zw. wyspy (insula) od tylu ku przodowi, być może nietyłko w białej substaneyi tej okolicy, lecz także w korze samej. Jeżeli to połączenie ulegnie przez sprawę chorobową przerwie, powstaje t. zw. p ara fazy a. Chory taki zarówno przy dowolnem mówieniu, jak i powtarzaniu słyszaNi.ych słów mówi co innego, niż chce. Słysząc zaś sam własne słowa, wie o tem i okazuje, że źle mówi, nie może jednak połączyć zgodnie wyobrażenia sensorycznego danego słowa z potrzebnem do wypowiedzenia F wyobrażeniem motorycznem. Zmiany Chorobowe mowy po zniszczeniach kory mdzgowej bywają często o wiele bardziej skomplikowane niż tu przedstawiono, eo nas zmusza do przyjęcia, Że pyrÓcz wymienionych dwóch ośrodków mowy znąjdują się w korze mózgowej (lewej półkuli) jeszcze inne ośrodki z tamtymi w ścisłym zwityku. Ośrodki mowy są w związku nietyłko z drogami i ośrodkami słuchowymi ale talGë i ž wzrokowymi i dotykowymi. Wyobra;enie słowa powstaje bowiem nietyłko :pod wpływem słuchu, ale także pod wpływem wraŻeń wzrokowych, szczególnie wyobraŻenie słowa czytanego. Analogicznie do ośrodka słuchowego mowy istnieje taki ośrodek wzrokowy, którego zniszczenie sprawia, Że chory nie może nazwać widzianych przedmiotów, a może to uczynić. gdy ktoś słowo dane wypowie lub gdy ten przedmiot pozna przez dotyk. Zniszczenie tego ośrodka, albo przerwanie dróg ł’4ezvyeh ten ośrodek z innymi ośrodkami mowy, pociągnie też najczęściej za sobą niemożność czytania (ale.cia). (Ośrodek czytania ryc. 113). Obrazy wzrokowe liter nie wywołuj:} wtedy przez kojarzenie odpowiednich obrazów pamięciowych tych słów, które one Może się to tyezyĆ nietyłko liter ale n. p. także cyfr lub nut muzycznych. Wreszcie jako analogiezny do motorycznego ośrodka mowy znamy ogrodek motoryczny pisania, którego zniszczenie powoduje utratę zdolności pisania (agraphia). Ośrodek ten leży obok ośrodka psychomotorycznego kończyny górnej, utraciwszy mowę i nauczywszy się ponownie mówić (prawą pólkulą), doznało nowego krwotoku w półkuli prawej i Odtąd utraciło zdolność mÓwiema na zawsze (Exner). [patrz też: olej konopny, olejek tamanu, dieta i zdrowie ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Bezpieczny, zdrowy seks

W obecnych czasach, w naszej kulturze seks jest czymś normalnym. Granica wieku rozpoczęcia stosunków seksualnych stale się obniża. Często zdarza się tak, że ludzie idą do łóżka po pierwszej randce. A co gorsza zdarza się nawet przygodny seks na dyskotece, czy na imprezie, gdzie się kompletnie nie zna drugiej strony. Często seks jest zaspokojeniem pożądania. […]

Odruchy rdzeniowe

Odruchy rdzeniowe podzielić możemy ze względu na narząd wykonawczy na takie, w których występuje czynność mięśni szkieletu i takie, w których narządem wykonawczym są mięŠnie gładkie lub gruczoły. Pierwsze nazywamy odruchami animalnymi, drucrłe. wegetacyjnymi; te zaś zależnie od tego, czy wchodzą w czynność mięśnie gładkie, czy gruczoły, nazywamy odruchami trzewiowymi lub wy n 1 czy […]

Międzymózgowie i środomózgowie

Aby głębiej jeszcze wniknąć w poznanie czasowego pvzebiegu procesów psychicznych, staramy się proces ten uczynić nieco zawilszym, każemy p, osobie badanej reagować dopiero, gdy nie jakakolwiek podnieta zadziała, lecz gdy zadziała pewna podnieta wybrana z kilku innych. I tak n. p. ma osoba badana sygnalizować, gdy zjawi się światło czerwone nie reagować, gdy zobaczy światło […]

DevURL
Partnerzy serwisu: