Ostatnio komentowane:
Lokalizacya czynności kory mózgowej

Ciekawe doświadczenia na szczeniętach wykonał Dani lewsky. Nakładał on na czaszki młodych szczeniąt odpowiednie hełmy metalowe, które wstrzymywały rozrost czaszki a więc i mózgu i zauważył, że zwierzęta w następstwie tego były upośledzone pod względem psychicznym. Małp nawet niższych nie udało się dotąd utrzymać dłuższy czas przy życiu po wycięciu obu półkul mózgowych. W nielicznych […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Rdzeń pacierzowy

W labiryncie sie urządzenia, które uważamy za aparat oȚ)wodowy zmysłu statycznego, informującego nas o położeniy ciała względem poziomu. W rzeczywistości wpływ podniet dochoclzących z labiryntu do móżdżku musi być bardzo znaczny, co wynika już z tego, że zniszczenie labiryntu pociąga za sobą objawy bardzo podobne do objawów wywołanych uszkodzeniami móżdżku. Ze rażnienie n erwÓw dośrodkowych powoduje stany czynne w móżdżku, wykazały doświadczenia (Becka i Bikelesa), w których badano prądy czynnościowe móżdżku. Okazało się mianowicie, że jeżeli pełłłezymy móżdżek z galwanometrem, to podczas drażnieniw nerwów dośrodkowych zarówno kończyn tylnych jak i przednich powstają wyraźne prądy czynnościowe w korze móżdżky, szcąegÔJnie robaka. -—-—błŔGiadezenia z wycięciem jednostronnem móżdżku, oraz z badaniem prądów Czynnościowych wykazały, że każda półkula móżdżku stoi w związku z obiema połowami ciała, Że jednak wpływ na tę samą stronę Ciała jest przeważający, a zatem odmiennie niż wpływ półkul mózgowych. Badanie lokalizacyi móżdżku, t. j. badanie, CZY pewne części móżdżku stoją. w związku tylko z pewnemi częściami ciała, podobnie, jak Się to rzecz ma z czynnością kory mózgowej, zajmowało w ostatnich ezasach licznych autorów- Doświadczenia niektórych z nich (Rynberk, Rothmann i w których psom wycinano pojedyncze płatki móżdżku, przemawiają za taką lokalizacyą. Zgodnych jednak wyników co do znaczenia kory móżdżku badania dotąd nie dostarczyły. Według doświadczeń Becka i Bikelesa .yygîęgie tylnej okolicy półkul móżdżku powoduje objawy bezładu w końY’4YYie tylnej tej samej stronynvyeięcie 345dzenia w za wielkiem przywodzeniu (addukcyi) (krzyżowanie) i odwodzeniu (abdukcyi) kończym Słowem, głównym objayęyy_yvygyęgiy móżdżku jest bezład, który. nazywamy. bezładem móżdżkowym (gła– OL” 12 Tia cerebellaris). Oprócz tego występuje drżenie całego ciała, szczególnie zaś podobnie według Lucianiego występuje osłabienie mięŚni (asthe i zniesienie napięcia mięśni gatonia). Zwierzę jest leniwe, apatyczne, nuży się łatwo. Oprócz opisanych objawów ruchowych obserwuje się u zwierząt po wycięciu móżdżku lub jego części także zaburzenia czucia migśniowego i stawowego, prawłe zupełnie takie same jak te które występują po zmszczeniaeh okolicy psychomotorycznej kory mózgowej (patrz str. 319). Pies tak operowany ustawia częstokroć kończynę w nieprawidłowej pozycyi, sztucznie nadanego położenia nieprawidłowego nie poprawia i t. d.Metoda drażnienia kory móżdżku celem oznaczenia jej ezynności nie doprowadziła do żadnych wyników. Ażeby otvzymaÓ jakiekolwiek ruchy ciała przez drażnienie kory móżdżku, musi stosować prądy bardzo silne, które niewątpliwie rozszerzają się na części sąsiednie, jak ciałka czworacze, rdzeń przedłużony i t. d. Drażnienie zaś kory móżdżku środkami chemicznymi n. p. strychniną (Beck i Bikeles) jest zupełnie bezskuteczne. Z tego zatem należy wnosić, że kora móżdżku jest zupełnie niepobudliwą. [podobne: plomby gwarancyjne, meydycna estetyczna, ginekolog ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Czucia skórne

Atoli spostrzeżenia nowsze z dziedziny neuropatologii i doświadczenia na zwierzętach pogląd ten znacznie zmodyfikowały. Przekonano się n. p., że pęczki piramidowe u niższych ssaków są bardzo słabo rozwinięte, a u wyższych — jak n. p. u psów nie stanowiîl one jedynej drogi dla podniet ruchowych. Albowiem po przecięciu pęczków piramidowych na brzusznej powierzchni rdzenia przedłużonego […]

Ludzkie sygnały choroby

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z naszych postępków bezwzględnie odbija się na naszym zdrowiu. Co za tym idzie, ważnym jest, a żeby mieć tego świadomość i nie wystawiać swoich organizmów na powyższe próby. Ponieważ każda z takich sytuacji, zostawia ślad, który nie konieczne od razu, ale nawet po kilku latach może dać […]

Wizyta u ginekologa

Mimo tego, ze medycyna prężnie przesuwa się do przodu, to i tak wiele kobiet unika podstawowych badań. Niejednokrotnie można spytać przypadkowa kobietę, kiedy była ostatnio u ginekologa to odpowiada, że jak rodziła dziecko, a to było dwudziesta lat temu. Także nie należy brać przykładu z takich osób tylko należy przynajmniej raz do roku udać się […]

DevURL
Partnerzy serwisu: