Ostatnio komentowane:
Lokalizacya czynności kory mózgowej

Ciekawe doświadczenia na szczeniętach wykonał Dani lewsky. Nakładał on na czaszki młodych szczeniąt odpowiednie hełmy metalowe, które wstrzymywały rozrost czaszki a więc i mózgu i zauważył, że zwierzęta w następstwie tego były upośledzone pod względem psychicznym. Małp nawet niższych nie udało się dotąd utrzymać dłuższy czas przy życiu po wycięciu obu półkul mózgowych. W nielicznych […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Rdzeń przedłużony

Korzonki nerwowe. Każdy nerw rdzepięyygąceyna siwd w oma korzonka ruiUprzednim i tylnym (ryc. 12!). Korzonek przedni (6) wychodzi w postaci kilku wiązek z przednio-bocznej części rdzenia; kovzonek tylny (1) wychodzi jako wiązka z tylnej części rdzenia, przylegającej do tylnego rogu szarej substancyi. Oba zaś przedniej części półkuli móżdżku daje objayy analogiczne w przedniej kończynie.Widzieliśmy wyżej, że po rozległych nawet zniszczeniach móżdżku objawy po pewnym czasie ustępują i ruchy, które były bezładne, stają się mniej lub więcej normalnymi. Poprawa ta następuje prawdopodobnie w ten sposób, że czynność regulowania ruchów wykonywa obecnie po utracie odpowiednich ośrodków móżdżku, kora mózgowa, mianowicie okoliea psychomotoryczna. Jeżeli się wytnie psu móżdżek, a następnie usunie się okolice psychomotoryczne obu półkul mózgowych, to taki pies nie jest w stanie chodzió ani stać. Stan taki obserwowany przez Lucianiego przez II miesięcy nie poprawił się do końca życia. Z tego oczywiście wynika, że tu przez wycięcie okolicy psychomotorycznej usunięto te ośrodki, które po stracie móżdżku mogły kompensatoryjnie regulować ruchy. Badanie prądów czynnościowych wykazało też wzajemne wpływanie kory mózgowej, a mianowicie okolicy psychomotorycznej, na korę półkul móżdżku i odwrotnie (Beck i Bikeles). Oprócz bardzo licznych włókien nerwowych, które łączą wszystkie prawie pnie nerwów z mózgiem, a którym rdzeń przedłużony zawdzęcza swoją funkcyę przewodzenia, posiada rdzeń przedłużony liczne także ośrodki nerwowe (jądra nerwów V—XI) ryc. 118 i 119, str. 348, które czynią go siedzilu najważnie•sz ch dla ż Bia odruchów i czynności autorłytyezyygh. druchy te i czynności automatyczne spełniają bardzo ważną rolę w regulaeyi krążenia krwi, utrzymaniu i regulowaniu ruchów oddechowych, ruchów ważnych dla mechanizmu trawienia, pośredniczą w ważnych czynnośeiaeh wydzielniczych i t. p. i są też dokładnie opisane w odnośnych dzi łach fizyologii. Rdzeń pacierzowy spełnia dwojakiego rodzaju czynności i zadania: 1) Jest narządem centralnym, który zawiera lis czne ośrodki odruchowe i 2) stanowi vrze wodnik, ląeząey narzt@y obwodowe ciała z mózgiem. Budowa rdze. nia odpowiada też tej dwojakiej czynności. Składa się on bowiem z słupa szarej substaneyi, którą można uważać za zbiór ułożonych nad sobą ośrodków odrnehowyeh, otoczonego od zewnątrz wpływem których móżdżek wysyła podniety odśrodkowe (bez wspóludziału świadomości) zapomocą nerwów odśrodkowych do niższych ośrodków motorycznych (rdzenia) a także i podniety do ośrodków psychomotorycznych kory mózgowej. W ten sposób wpływa na mięśnie czynne podczas lokomocyi i innych ruchów, podnosi ich tonus i reguluje ich sprawność. Jako nerwy dośrodkowe, zapomocą których móżdżek otrzymuje podniety obwodowe, znamy nerw przedsionkowy (n. vestibuktórego zakończenia obwodowe znajdują się w labiryncie ucha oraz drogi móżdżkowo-boczne w sznurach bocznych rdzenia pacierzowego. [podobne: plomby gwarancyjne, meydycna estetyczna, ginekolog ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Utrata wzroku

Człowiek dotknięty tego rodzaju upośledzeniem lub utratą wzroku często nie zdaje sobie wcale z tego sprawy, że jest ślepy, nie zauważa, że nie widzi tego, co znajduje się po jednej stronie jego pola widzenia, Jestto rzecz zrozumiała. Człowiek, który stracił wzrok wskutek zmian chorobowych oka, czuje brak podniet, które przedtem dochodziły do ośrodka wzrokowego w […]

Ludzkie sygnały choroby

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z naszych postępków bezwzględnie odbija się na naszym zdrowiu. Co za tym idzie, ważnym jest, a żeby mieć tego świadomość i nie wystawiać swoich organizmów na powyższe próby. Ponieważ każda z takich sytuacji, zostawia ślad, który nie konieczne od razu, ale nawet po kilku latach może dać […]

Wzgórek wzrokowy (Thalamus obticus)

Odro soezewkowate (N. lenticularis), między torebką wewnętrzno i zewnętrzn•ą podzielone jest przez guhstnneye białą na trzy warstwy szarej substancyi. Dwie wewnętrzne tworzą globus paltidîl$, zewnętrzna Ełgżnen. Komórki nerwowe wewnętrznej warstwy wehodzs} także w zwivek z gałązkami oboeznemi włókien projekcyjnych torebki wewnętrznej. Wzgó rek wzrokowy (thalamus opticus) otrzymuje włÓkna: 1) z kory mÓzgowej; przeehodz} one przez […]

DevURL
Partnerzy serwisu: