Ostatnio komentowane:
Złamania kończyn

Praktycznie każdy, chociaż raz w życiu miał coś złamanego. Wiek nie wybiera. Może to być dziecko, osoba w średnim wieku, czy starsza. Złamać nogę czy rękę można w różny sposób. Największy odsetek złamań odnotowuje się w okresie zimowym, gdzie są śliskie chodniki, ulice i inne powierzchnie na dworze. Dlatego warto zima mieć antypoślizgowe buty, aby […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Rdzeń przedłużony

Korzonki nerwowe. Każdy nerw rdzepięyygąceyna siwd w oma korzonka ruiUprzednim i tylnym (ryc. 12!). Korzonek przedni (6) wychodzi w postaci kilku wiązek z przednio-bocznej części rdzenia; kovzonek tylny (1) wychodzi jako wiązka z tylnej części rdzenia, przylegającej do tylnego rogu szarej substancyi. Oba zaś przedniej części półkuli móżdżku daje objayy analogiczne w przedniej kończynie.Widzieliśmy wyżej, że po rozległych nawet zniszczeniach móżdżku objawy po pewnym czasie ustępują i ruchy, które były bezładne, stają się mniej lub więcej normalnymi. Poprawa ta następuje prawdopodobnie w ten sposób, że czynność regulowania ruchów wykonywa obecnie po utracie odpowiednich ośrodków móżdżku, kora mózgowa, mianowicie okoliea psychomotoryczna. Jeżeli się wytnie psu móżdżek, a następnie usunie się okolice psychomotoryczne obu półkul mózgowych, to taki pies nie jest w stanie chodzió ani stać. Stan taki obserwowany przez Lucianiego przez II miesięcy nie poprawił się do końca życia. Z tego oczywiście wynika, że tu przez wycięcie okolicy psychomotorycznej usunięto te ośrodki, które po stracie móżdżku mogły kompensatoryjnie regulować ruchy. Badanie prądów czynnościowych wykazało też wzajemne wpływanie kory mózgowej, a mianowicie okolicy psychomotorycznej, na korę półkul móżdżku i odwrotnie (Beck i Bikeles). Oprócz bardzo licznych włókien nerwowych, które łączą wszystkie prawie pnie nerwów z mózgiem, a którym rdzeń przedłużony zawdzęcza swoją funkcyę przewodzenia, posiada rdzeń przedłużony liczne także ośrodki nerwowe (jądra nerwów V—XI) ryc. 118 i 119, str. 348, które czynią go siedzilu najważnie•sz ch dla ż Bia odruchów i czynności autorłytyezyygh. druchy te i czynności automatyczne spełniają bardzo ważną rolę w regulaeyi krążenia krwi, utrzymaniu i regulowaniu ruchów oddechowych, ruchów ważnych dla mechanizmu trawienia, pośredniczą w ważnych czynnośeiaeh wydzielniczych i t. p. i są też dokładnie opisane w odnośnych dzi łach fizyologii. Rdzeń pacierzowy spełnia dwojakiego rodzaju czynności i zadania: 1) Jest narządem centralnym, który zawiera lis czne ośrodki odruchowe i 2) stanowi vrze wodnik, ląeząey narzt@y obwodowe ciała z mózgiem. Budowa rdze. nia odpowiada też tej dwojakiej czynności. Składa się on bowiem z słupa szarej substaneyi, którą można uważać za zbiór ułożonych nad sobą ośrodków odrnehowyeh, otoczonego od zewnątrz wpływem których móżdżek wysyła podniety odśrodkowe (bez wspóludziału świadomości) zapomocą nerwów odśrodkowych do niższych ośrodków motorycznych (rdzenia) a także i podniety do ośrodków psychomotorycznych kory mózgowej. W ten sposób wpływa na mięśnie czynne podczas lokomocyi i innych ruchów, podnosi ich tonus i reguluje ich sprawność. Jako nerwy dośrodkowe, zapomocą których móżdżek otrzymuje podniety obwodowe, znamy nerw przedsionkowy (n. vestibuktórego zakończenia obwodowe znajdują się w labiryncie ucha oraz drogi móżdżkowo-boczne w sznurach bocznych rdzenia pacierzowego. [podobne: plomby gwarancyjne, meydycna estetyczna, ginekolog ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Tyłomzgowie

W skład tyłomózgowia wchodzi most Varola, móżdżek i rdzeń przedłużony. Na przekroju poprzecznym mostu widzimy szlaki włókien nerwowych o przebiegu podłużnym, inne o przebiegu poprzecznym, oraz liczne nagromadzenia szarej substancyi. Powstanie mostu możemy sobie wyobrazić w ten sposól), Że stronie grzbietnej i bocznej od piramid potworzyły si? zwoje komórek nerwowych, do których dochodzt} włókna nerwowe […]

Samodzielne leczenie

Szamani, przydomowi lekarze i inne osoby, które uważały, że znają się na medycynie i są w stanie indywidualnie leczyć dawno już odeszły do lamusa. Z ich usług korzysta teraz bardzo mało osób. Większość, bowiem przejrzała na oczy i postanowiła korzystać jedynie z zaufanych lekarzy pierwszego kontaktu lub wybitnych specjalistów w konkretnej tematyce. A wszystko na […]

Czucia skórne

Atoli spostrzeżenia nowsze z dziedziny neuropatologii i doświadczenia na zwierzętach pogląd ten znacznie zmodyfikowały. Przekonano się n. p., że pęczki piramidowe u niższych ssaków są bardzo słabo rozwinięte, a u wyższych — jak n. p. u psów nie stanowiîl one jedynej drogi dla podniet ruchowych. Albowiem po przecięciu pęczków piramidowych na brzusznej powierzchni rdzenia przedłużonego […]

DevURL
Partnerzy serwisu: