Ostatnio komentowane:
Bezpieczny, zdrowy seks

W obecnych czasach, w naszej kulturze seks jest czymś normalnym. Granica wieku rozpoczęcia stosunków seksualnych stale się obniża. Często zdarza się tak, że ludzie idą do łóżka po pierwszej randce. A co gorsza zdarza się nawet przygodny seks na dyskotece, czy na imprezie, gdzie się kompletnie nie zna drugiej strony. Często seks jest zaspokojeniem pożądania. […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Rozpoznania przebiegu włókien nerwowych w układzie nerwowym centralnym

Nieco później włókno osiowe także się przerywa tak, Że nie tworzy ju; eiągłogei fizyologîeznej we włóknie nerwowem. Temu towaryyyy powiększenie i byjanie osłonki Schwmmn. W dalszym grudki myeIfifillegają resorbeyi i znikają, a w jakie dwadzieścia kilka dni po przeeięeiu pierwotna struktura włókna nerwowego zypełnie zagika i wa zawierający jądra i proțąl)lazmg. Jeżeli nie przyjdzie do regeneracyi, to miejsce włókna zajmuje z czasem nitka tkanki łącznej. Na Odstawie łych komórce neywoyej 1+Tływ na od*ywienie włokna nerwoyego z giej wvehodąeego Î_uwgŻauły ciało kogpÓrki nerwowej jâŔÔĂÔdek troficzny włókna. W nerwie przeciętym tylko ta cześć ulega zwyrodnieniu, która została odcięta od ośrodków troficznych. Fakt ten został pierwszy raz dokładnie opisany przez Wall era i dostarcza nam on sposobu rozpoznania przebiegu włókien nerwowych w układzie nerwowym centralnym. Podobnie i włÓkna białej substancyî rdzenia eo do swego od całości związku swego z komórkami nerwowemi, gdy zwi:yzek ten jest przerwany, to ta część włókna, która odcięta jest Od komórki, ulega zwyrodnieniu. Widzimy to już w korzonkach nerwowych : Gdy przetniemy korznek przedni (ryc. 122 1h‘ to ezy4Ó środkowa, pozostała przy rdzeniu nie zmienia się wcale, natomiast odcinek Obwodowy ulega zwyrodnieniu tak, Że w pniu nerwu mieszanego można rozpoznać wszystkie włókna odśrodkowe zwyrodniałe, Jeżeli natomiast przetniemy korzonek tylny, to skutek zaleŻeÓ będzie od miejsca przeeięeia. Gdy mianowicie przekrój zneAjduje się obwodowo od zwoju t. j. między zwojem a miejscem połączenia sie obydwóch korzonków, to wszystkie włókna dośrodkowe (ezueiowe) nerwu mieszanegó będą zwyrodniałe; jeżeli natomiast przetniemy korzonek tylny między zwojem a rdzeniem (ryc. 112 H), to włókna dośrodkowe pnia nerwowego nietknięte, a za to dośrodkowe o deinki włókien dośrodkowy eh ulegną zwyrodnieniu i to zarÓwno w korzonku, jak i dalej w rdzeniu, tak, Że moŻemy l)ostępować za temi włóknami zwyrodniałemi aż do rdzenia przedłużonego. Biała substancya. W. białej substancyi rdzenia pacierzowego odróżnić możemy pasma czyli pęczki, z których jedne w razie przecięcia ulegają zwyrodnieniu w kierunku wstępuŔcym, inne w kierunku zstępującym; są i włókna (asoeyacyjne) czyli szlaki krótkie, które zawierają włókna zstępujące i wstępujące. ze szlaków wstępującygh.  Włókna zawarte w tych pęczkach przyśrodkowych pochodzą z komórek zwojów międzykręgowych, skąd drogą korzonków tylnych wchodzą do rdzenia, a przekroczywszy pęczki B da cha (p. niżej), biegną w części przyśrodkowej tylnych sznurów wprost aż do rdzenia przedłużonego, gdzie tworzą sznur smukły (funąculus gracilis) a następnie rozszczepiają się na gałą.zki oboczne, które otaczają komórki nerwowe smukłego (nucleus gracilis). 2. Tylno bo hu, ryc. 123 (2), czyli kli no wațy, utworzony jest po obu stronach z włókien pochodzenia również egzogenicznego, czyli także z komórek zwojów międzykręgowych. [podobne: przedłużanie rzęs, odwodnienie, psycholog warszawa ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Odruchy rdzeniowe

Odruchy rdzeniowe podzielić możemy ze względu na narząd wykonawczy na takie, w których występuje czynność mięśni szkieletu i takie, w których narządem wykonawczym są mięŠnie gładkie lub gruczoły. Pierwsze nazywamy odruchami animalnymi, drucrłe. wegetacyjnymi; te zaś zależnie od tego, czy wchodzą w czynność mięśnie gładkie, czy gruczoły, nazywamy odruchami trzewiowymi lub wy n 1 czy […]

Rdzeń przedłużony

Korzonki nerwowe. Każdy nerw rdzepięyygąceyna siwd w oma korzonka ruiUprzednim i tylnym (ryc. 12!). Korzonek przedni (6) wychodzi w postaci kilku wiązek z przednio-bocznej części rdzenia; kovzonek tylny (1) wychodzi jako wiązka z tylnej części rdzenia, przylegającej do tylnego rogu szarej substancyi. Oba zaś przedniej części półkuli móżdżku daje objayy analogiczne w przedniej kończynie.Widzieliśmy wyżej, […]

Wyniki metody ekstyrpacyi

Celem uzupełnienia wyników badania otrzymanych metodą drażnienia, a więcej jeszcze celem oznaczenia umiejscowienia czynności czuciowych w korze mózgowej, przę dsięwzięli liczni badacze doświadczenia z wycinaniem częśeł Metodą ekstyrpacyi można bowiem oznaczyć niețylko lokaale i czuciowtwjgkkolwiek ma ona pewne niedogodności które sprawiają, że co do dokładności lokalizaeyi, stoi ona Î50za metodą drażnienia. Wycięcie bowiem nawet ograniczonej […]

DevURL
Partnerzy serwisu: