Ostatnio komentowane:
Wyniki metody ekstyrpacyi

Celem uzupełnienia wyników badania otrzymanych metodą drażnienia, a więcej jeszcze celem oznaczenia umiejscowienia czynności czuciowych w korze mózgowej, przę dsięwzięli liczni badacze doświadczenia z wycinaniem częśeł Metodą ekstyrpacyi można bowiem oznaczyć niețylko lokaale i czuciowtwjgkkolwiek ma ona pewne niedogodności które sprawiają, że co do dokładności lokalizaeyi, stoi ona Î50za metodą drażnienia. Wycięcie bowiem nawet ograniczonej […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Rozpoznania przebiegu włókien nerwowych w układzie nerwowym centralnym

Nieco później włókno osiowe także się przerywa tak, Że nie tworzy ju; eiągłogei fizyologîeznej we włóknie nerwowem. Temu towaryyyy powiększenie i byjanie osłonki Schwmmn. W dalszym grudki myeIfifillegają resorbeyi i znikają, a w jakie dwadzieścia kilka dni po przeeięeiu pierwotna struktura włókna nerwowego zypełnie zagika i wa zawierający jądra i proțąl)lazmg. Jeżeli nie przyjdzie do regeneracyi, to miejsce włókna zajmuje z czasem nitka tkanki łącznej. Na Odstawie łych komórce neywoyej 1+Tływ na od*ywienie włokna nerwoyego z giej wvehodąeego Î_uwgŻauły ciało kogpÓrki nerwowej jâŔÔĂÔdek troficzny włókna. W nerwie przeciętym tylko ta cześć ulega zwyrodnieniu, która została odcięta od ośrodków troficznych. Fakt ten został pierwszy raz dokładnie opisany przez Wall era i dostarcza nam on sposobu rozpoznania przebiegu włókien nerwowych w układzie nerwowym centralnym. Podobnie i włÓkna białej substancyî rdzenia eo do swego od całości związku swego z komórkami nerwowemi, gdy zwi:yzek ten jest przerwany, to ta część włókna, która odcięta jest Od komórki, ulega zwyrodnieniu. Widzimy to już w korzonkach nerwowych : Gdy przetniemy korznek przedni (ryc. 122 1h‘ to ezy4Ó środkowa, pozostała przy rdzeniu nie zmienia się wcale, natomiast odcinek Obwodowy ulega zwyrodnieniu tak, Że w pniu nerwu mieszanego można rozpoznać wszystkie włókna odśrodkowe zwyrodniałe, Jeżeli natomiast przetniemy korzonek tylny, to skutek zaleŻeÓ będzie od miejsca przeeięeia. Gdy mianowicie przekrój zneAjduje się obwodowo od zwoju t. j. między zwojem a miejscem połączenia sie obydwóch korzonków, to wszystkie włókna dośrodkowe (ezueiowe) nerwu mieszanegó będą zwyrodniałe; jeżeli natomiast przetniemy korzonek tylny między zwojem a rdzeniem (ryc. 112 H), to włókna dośrodkowe pnia nerwowego nietknięte, a za to dośrodkowe o deinki włókien dośrodkowy eh ulegną zwyrodnieniu i to zarÓwno w korzonku, jak i dalej w rdzeniu, tak, Że moŻemy l)ostępować za temi włóknami zwyrodniałemi aż do rdzenia przedłużonego. Biała substancya. W. białej substancyi rdzenia pacierzowego odróżnić możemy pasma czyli pęczki, z których jedne w razie przecięcia ulegają zwyrodnieniu w kierunku wstępuŔcym, inne w kierunku zstępującym; są i włókna (asoeyacyjne) czyli szlaki krótkie, które zawierają włókna zstępujące i wstępujące. ze szlaków wstępującygh.  Włókna zawarte w tych pęczkach przyśrodkowych pochodzą z komórek zwojów międzykręgowych, skąd drogą korzonków tylnych wchodzą do rdzenia, a przekroczywszy pęczki B da cha (p. niżej), biegną w części przyśrodkowej tylnych sznurów wprost aż do rdzenia przedłużonego, gdzie tworzą sznur smukły (funąculus gracilis) a następnie rozszczepiają się na gałą.zki oboczne, które otaczają komórki nerwowe smukłego (nucleus gracilis). 2. Tylno bo hu, ryc. 123 (2), czyli kli no wațy, utworzony jest po obu stronach z włókien pochodzenia również egzogenicznego, czyli także z komórek zwojów międzykręgowych. [podobne: przedłużanie rzęs, odwodnienie, psycholog warszawa ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Ukąszenia, użądlenie

Człowiek ukąszony przez zwierzę powinien skonsultować się z lekarzem, bowiem może się to wiązać z wieloma niebezpiecznymi dla zdrowia a nawet życia konsekwencjami. Podstawowa wiedza na temat następstw takich wypadków powinna być znana każdemu z nas. Warto również zapoznać się z wiedzą na temat pierwszej pomocy. Kiedy już zostaniemy ukąszeni przez zwierzę należy się zastanowić […]

Choroby onkologiczne

W naszym kraju bardzo dużo osób ma problemy ze zdrowiem. Nie tylko osoby starsze, ale coraz częściej chorują dzieci osoby w młodym wieku. Nie od dziś wiadomo, że obecnie wiele osób ma powikłania onkologiczne. W mediach można sporo usłyszeć, że rak wcześnie wykryty może być całkowicie wyleczony. Jednak wiele osób lekceważy bóle. Tak nie powinno […]

Czasowy przebieg procesów psycho-fizycznych

W badaniu procesów psy chicznych po większej części jesteśmy ograniczeni do obserwacyi introspektywnych, podmiotowych. Bardzo szczupłe są metody badania przedmiotowego tych zjawisk a do nieh należy w pierwszym rzędzie określenie ich czasowego przebiegu, czyli mierzenie t. zw. czasu świądomęj re ȚĘeyi. Czas świadomej reakcył jestto czas, który upływa od chwili zadziałania podniety na jeden z […]

DevURL
Partnerzy serwisu: