Ostatnio komentowane:
Wirus HIV

Niejednokrotnie można usłyszeć o wirusie HIV. Do dziś nie znalezione odpowiedniej szczepionki, czy też całkowitego wyliczenia z tej dolegliwości. W naszym kraju najczęściej nosicielami wirusa HIV są narkomani oraz osoby zarażone od innej. Sposoby zarażania mogą odbyć się poprzez stosunek seksualny, używanie tych samych narzędzi chirurgicznych, w gabinecie dentystycznym, używanie tych samych strzykawek czy żyletek. […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Schorzenia móżdżka

Charakterystycznymi objawami, które u ezlo wieka występu.W_ w przebiegu schorzeń móżdżku, są za wroty głowy i bezład móżdżko wy, j. chód chwiejny, zygzakowaty, silna abdukcya, wyrzucenie kończyn poza zamierzony ruch i t. d. Objawów wybitnych zaburzenia czucia stawowego i mięśniowego podobnych do opisanych wyżej u zwierząt nie stwierdzono. Zauważyć jednak należy, Że znane są przypadki, w których przy sekcyi skonstatowa.no dość rozlegle zniszczenie móżdżku, a za życia nie było przedtem żadnych stałych objawów utraty funkeyi. Zgadza się to i z doŚwiadczeniami na zwierzętach, że funkcye jednej części mÓżdżku może w zupełności objąć inna. Jakkolwiek doświadczenia Lucianiego nie we wszystkiem zostały przez innych badaczy potwierdzone, możemy jednak na podstawie obserwowanych objawów z pewnośehț twierdzić, Że A)óżdżek w Wiera bitny I na ruchy ciała, a w szezególności wielkie znaczenie w okładnem regulowaniu țygIyyyghŔw. Do móżdżku dochodzą drogą nerwów dośrodkowych liczne podniety, pod 344 warstw a j czyli molekularna lub ziarnista zawiera mȚłe komórki gwieździ s te, kt.óĘyeh wypustki osiowe doehodzt} do warstwy molekularnej zewnętrznej: Nadto zawieraj} nieregularne komórki G 01 gie g o, które poezștek nitkom Osiowym, tworącym synapsy z wypustkami Włókien C aj al a. Nadto zawiera ta warstwa komórki gleju. Biała substaneya, znajdująca się pod koł%} zawiera liczne włókna odśrodkowe dośrodkowe, z wymienionych tu komÓrek szarej substaneyfi, względnie do nieh doehodąee. Oprócz szu•ej substaneyi kory mózgowej posiada jeszcze móżdżek nagromadzenia szarej substancyi wewnątrz, które odróżnić moŻna jako (nuncleus medî«lis , jwdra boczne Trzednie i tylne (nn. lateraleg anter. et post.) zewnętrzne (nn. externi). tych j@er; nosącyeh zreszt4 u człowieka różne nazwy jak corpu.s dentatgon, embolus, leus globosus, nuncleus tygmenti, z włÓknuni białej substaneyi mÓŻdŽku nie jest dostatecznie znany. DO poznania Czynności móżdżku zdążano temi samemi m tocłami, które służĄ. do studyowania lokalizaeyi ezynnošci półkul mózgowyeh, ł. j. drogą wycinania. całego lub ezęŚei móżdżku, metodą drażnienia, badaniem prądów ezynnośeiowyeh, wreszcie obserwowaniem objawów zboczeń funkcyi u ludzi, dotkniętych chorobą móżdżku. Objawy po całkowitej lub częściowej ekstyrpaeyi móżdżku są nader charakterystyczne, ich dokładne studyowanie zawdzięczamy głównie Lucianiemu i Munkowi. Należy odróżnić objawy występujące bezpośrednio po operacyi i utrzymujące się jeszcze krótki czas po niej od zmian funkcyi, które pozostają stale. W pierwszym okresie po wycięeitl jednej półkuli móżd ż ku występują jako objawy podrażnienia niepokój, kurcze toniczne w kończynach po stronie operacyi, skręcenie tułowia ku tej samej stronie, toczenie się około długiej osi ciała ku stronie zdrowej, zez oczny (strabigmpłs i Objawy te trwają około tygodnia a towarzyszą im jako objawy ubytku funkeyi: atonia i osłabienie mięśni po stronie operacyi tak, że zwierzę bez oparcia nie może stać ani chodzić. [podobne: plomby gwarancyjne, meydycna estetyczna, ginekolog ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Wizyta u ginekologa

Mimo tego, ze medycyna prężnie przesuwa się do przodu, to i tak wiele kobiet unika podstawowych badań. Niejednokrotnie można spytać przypadkowa kobietę, kiedy była ostatnio u ginekologa to odpowiada, że jak rodziła dziecko, a to było dwudziesta lat temu. Także nie należy brać przykładu z takich osób tylko należy przynajmniej raz do roku udać się […]

Rozpoznania przebiegu włókien nerwowych w układzie nerwowym centralnym

Nieco później włókno osiowe także się przerywa tak, Że nie tworzy ju; eiągłogei fizyologîeznej we włóknie nerwowem. Temu towaryyyy powiększenie i byjanie osłonki Schwmmn. W dalszym grudki myeIfifillegają resorbeyi i znikają, a w jakie dwadzieścia kilka dni po przeeięeiu pierwotna struktura włókna nerwowego zypełnie zagika i wa zawierający jądra i proțąl)lazmg. Jeżeli nie przyjdzie do […]

Czucia skórne

Atoli spostrzeżenia nowsze z dziedziny neuropatologii i doświadczenia na zwierzętach pogląd ten znacznie zmodyfikowały. Przekonano się n. p., że pęczki piramidowe u niższych ssaków są bardzo słabo rozwinięte, a u wyższych — jak n. p. u psów nie stanowiîl one jedynej drogi dla podniet ruchowych. Albowiem po przecięciu pęczków piramidowych na brzusznej powierzchni rdzenia przedłużonego […]

DevURL
Partnerzy serwisu: