Ostatnio komentowane:
Badania anatomiczne

Kora mózgowa  półkule mózgu tworzy nieregularną powierzchni? utworzoną przez liczno z a kręty (Oyrî), które oddzielone są od siebie r owkami (sulci). Kształt powierzchni Półkul jest mniej więcej w każdym mózgu ludzkim jednaki. Zakręty te i rowki rnoŻemy sobie wyobraziĆ jako powstałe przez nader znaczne pofałdowanie kory, która właśnie dzięki temu waniu ma wielką. powierzchnie. […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Substancya szara

Szara substaneya rdzenia pacierzowego może być uważana jako gruby sznur utworzony przez szereg parzystych zwojów nerwowych, z których każdy zaopatruje odcinek ciała. To prawidłowe ułożenie zmodyfikowane zostało późniejszym okresie rozwoju odcinków przez przyrost nowych komórek ponuędzy odcinkami. Znaczne rozszerzenie szarej substancyi znajdujemy w dwóch miejscach rdzenia pacierzowego t. j. w_ggrubieniu szyjneny z którego wychodzi ot barkowy i w zgrubieniu lędźwioyokrzyżowem, które początek nerwom kończyn dolnych.

Niektóre grupy komórek szarej substaneyi są tak ułożone, że tworzą jakby slupy bądź przez całą długość rdzenia pacierzowego, bądź też na pewnej jego długości.

l. W rogach przednich znajdują się grupy_dțțżych komórek r Q’. 12.3″). Są to komÓrki o licznych wypustkach, z któryeh jedna przechodzi w przedniego korzonka; reszła wypustek to dendryty które tworzą delikatną sieć włókien bezrdzennych, pyzyezyniająe się do siatkowatej budowy szarej substaneyi. Grupa zewnętrzna wysyła włókna nerwowe speeyalnie do mięśni kończyn.

2.YAI) y boczn e (traętus intermedio-lateralis) ograniczają się do piersiowej i górnej lędźwiowej ezęśei rdzenia, gdzie tworzą tak zwany  składają się z komórek, które mają pewien związek z nerwami trzewiowymi. Wypustki osiowe tych komórek opuszczają rdzeń przez korzonki przednie i przez t. zw. białe gałązki łączące (rażni conununieanteg) wchodzą do układu wspólczulnego, w którego zwojach się kończą.

3. Komórki tylnych rogów (ryc. 123 b) są to komórki małe, ułożone w podstawie tylnych rogów.

4. Słupy Clarke_’a (ryc. 123 c) biegnące od VII lub VIII odcinka szyjnego do III lędźwiowego złożone są z komórek dwubiegunowych, wrzecionowatych, o osi równoległej do osi rdzenia tak, że na przekrojach poprzecznych rdzenia przedstawiają się w formie małych komórek okrągłych. Wypustki tych komórek są w związku z włóknami pochodząeemi z komórek tylnych rogów oraz z szlakami móżdżkowymi rdzenia.

Prócz wyliczonych grup rozróżniamy jeszcze komórki spoidłowe, różnej wielkości i różnego kształtu, których wypustki osiowe bądź końevĄ, się w szarej substancyi tej samej strony, bądź też przechodzą przez przednie spoidło białe na drugą stronę rdzenia i wreszcie komórki substancyi gelatynowej Rolanda. [hasła pokrewne: ginekologia estetyczna, ultrasonografy, Neutrogena opinie ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Drogi ruchowe

Również wiadomą jest rzeczą, że tak dr ogi ruchowe, jak i drogi czuciowe w przebiegu swoim od mózgu ku obwodowi ule gają skrzy żowani u. Widzieliśmy bowiem, że po zniszczeniu pewnych części kory mózgowej lub dróg białej substancyi mózgu występuje porażenie ruchów i utrata czucia po przeciwległej stronie ciała, a drażni,’țę okolicę  kory mózgowej, otrzymuje […]

Drogi dośrodkowe

Drogi dośrodkowe, yyghodząee z jednej półkuli mózgtvvzeehodzą po większej części przez T’lowę rdzenia tej samej strony, a się dopiero na tej wysokości rdzenia, gdzie go op Nby_przejśó do tyłyych korzonkÓw. ldtžc za włóknami czuciowemi w kierunku dośrodkowym t. j. kierunku, w którym przewodzą podnietę, powiemy, że włókna n er wów dośro d k owych, wchodzące […]

Ciałka czworacze (Corpora quadrigeminaj)

z zmysłem wzroku i słuchu i pośredniczą_y ruchach wy w oływ an yeh wrażeni ami wzr oko w e ryg. Mianowicie przednia para wzgórków zawiera ośrodki ruchowe dla mię śni gałki ocznej i mięśni wewnętrznych oka (tęczówki i ciałka rzęskowego). Drażnienie przednich wzgórków powoduje ruchy Źrenicy, oczopląs czyli drżenie gałek ocznych (nystagmus), podnoszenie powiek górnych […]

DevURL
Partnerzy serwisu: