Ostatnio komentowane:
Transplantologia

To, co kiedyś było niemożliwe, obecnie dzięki nauce jest. Tak jest z medycyna. Dzięki temu, że robi się corocznie wiele badań, to coraz więcej chorób jest odpowiednio leczonych. Naukowcy często poświęcają swoje życie, aby odkryć szczepionkę, bądź lek na określoną chorobę. Ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z takiego faktu, że kiedyś umierano na zwykłą […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Tylny ośrodek kojarzenia

Jeżeli podnieta dosięgnie ośrodków motorycznych i wywoła w nich stan czynny, wtedy wyrazi się on we formie impulsu Odśrodkowego, jako wyładowanie najczęściej w postaci ruchu dowolnego. Na to wyładowanie ma wpływ stan, w jakim się znajdują w danej chwili wszystkie ośrodki kory mózgowej; toteż ruch dowolny jest co do istoty swojej o wiele bardziej skomplikowany niż odruch. W przeciwstawieniu do odruchów nie zawsze można wskazać, czy dany ruch dowolny poprzedziła bezpośrednio jakaś podnieta zewnętrzna; owszem stale działające podniety zewnętrzne  Ośrodki asoeyacyjne zajmują na każdej półkuli mózgowej 3 różne obszary, mianowicie: I) obszar Czykow y ozy li prze 2) yy.sepkowy czyli średni i 3) obszar ty_l IVY, który obejmuje części płatów ciemieniowego, potylicznego i skroniowego. Zależnie od swoich poląezeń ma każdy z wymienionych obszarów kojarzennych inne zadania w opracowywaniu wrażeń zmyslowyeh. P łat c zol o wN. Schorzenia kory mózgowej płatów czołowych u człowieka połączone są w niektórych przypadkach z wyraźną zmiaru usposobienia i charakteru, bardzo często też z wybitnem upośledzeniem inteligencyi, nie pociąga jednak za sobą zaburzeń czucia lub ruchów. Także i u zwierząt, którym usunięto oba płaty czołowe mózgu, zauważono wyraźne objawy upośledzenia inteligencyi i zmianę w usposobieniu. Psy przedtem łagodne, po operacyi stają się zlośliwymi, są silnie podrażnione, za zbliżeniem się człowieka, do którego przedtem były przyzwyczajone, warczą, rzucają się na niego i kąsają. Przytem ruchy ieh są niezręczne, trudno im przytrzymać k04ó rzuconą, potykają się lub ślizgają przy chodzeniu i t. d. Podobnie zauważono i n małp po wycięciu płatów czołowych pogorszenie się usposobienia i obniżenie inteligencyi. Tylny ośrodek kpjarzenia. Następstwo zniszczenia kory mózgowej i substaneyi białej w zakresie tylnego ośrodka kojarzenia obiawia się friko mniej lub więcej wyraźna duchowa; o ile zniszczeniu uległa także odpowiednia część (gyrčd8 angularis) półkuli lewej występuje też i aleksya (p. str. 330).Człowiek dotknięty ślepotą odbiera wrażenia świetlne, lecz nie poznź!ie przedmiotów i osób swego otoczenia, albowiem brak u niego zdolności kojarzenia, które jest koniecznem dla zrozumienia tego eo widzi. Wzrokowe obrazy pamięciowe częściowo pozostały, nie mogą. jednak być wywołane przez wraŻenia wzrokowe z powodu braku połączeń z ośrodkiem wzrokowym, podczas gdy ze strony innych zmysłÓw mo}.emy je wywołać. Chory taki n. 11. nie pomaje po twarzy osoby, należącej do jego najbliższej rodziny, lecz poznaje ją, zaraz, gdy kto wymieni jej imię, Ze wszystkiego, cośmy poznali o czynności ośrodków zmysłowych i asocyaeyjnyeh, nożna sobie wyobrazić, jaki jest podkład fizyologiezny czynności psychicznych. Liczne połączenia pomiędzy tymi ośrodkami jednej i drugiej kategoryi, umożebniają wspólne ich działanie i na tem polega jednolitość czynności kory mózgowej. Podstawę każdej czynności psychicznej tworzy wyobr aże- wów dośrodkowych a powstałych w ośrodkach czuciowych, stąd też otyzymują podnietę ośrodki ruchowe. Tu przerabiają: się wrażenia w wyobrażenia i wyższe kompleksy psychiczne, słowem tu niewątpliwie znajduje się podstawa anatomiczna czyn psychicznych. Jako takie pola ośrodków kojarzenia uważamy głównie płaty cz ołowy, znaczną c zę ść, płatu ciemieniowego i korę podstawy mÓzgu. U zwierząt pola te w przeciwstawieniu do sfery ściśle psychomotoryeznej i psychosensoryeznej są tem mniejsze, na ; im niższym stopniu rozwoju ich mózg Się znajduje. Pola asoeyacyjne były przedmiotem szczegółowych badań FI e eh s i g a, który przekonał się, że w rozwoju mózgu włókna tych pól najpóźniej ze wszystkich innych otrzymują osłonki rdzenne; włókna zaś białej substaneyi zdaniem Fleehsiga nie osiągają pierwej swej pełnej funkcyi, póki nie dostają osłonki rdzennej. Zgadza się to z zn anym faktem, że kojarzenie myśli stanowi najpóźniejszą fazę w rozwoju dziecka.[patrz też: meydycna estetyczna, zielona kawa, nietrzymanie moczu ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Opinia na temat medycyny

Często spotykamy się z opinią, w jakiej dowiadujemy się, że kiedyś takich chorób, jaki dziś nie było. Jednakże osoby wypowiadające te słowa nie do końca są świadomi tego, o czym mówią. Ponieważ jak doskonale wiadomo kiedyś medycyna, nie była na tyle rozbudowanym obszarem. Skupiała się tylko na widocznych objawach, na odczuwalnym bólu, jak również i […]

Choroby onkologiczne

W naszym kraju bardzo dużo osób ma problemy ze zdrowiem. Nie tylko osoby starsze, ale coraz częściej chorują dzieci osoby w młodym wieku. Nie od dziś wiadomo, że obecnie wiele osób ma powikłania onkologiczne. W mediach można sporo usłyszeć, że rak wcześnie wykryty może być całkowicie wyleczony. Jednak wiele osób lekceważy bóle. Tak nie powinno […]

Tyłomzgowie

W skład tyłomózgowia wchodzi most Varola, móżdżek i rdzeń przedłużony. Na przekroju poprzecznym mostu widzimy szlaki włókien nerwowych o przebiegu podłużnym, inne o przebiegu poprzecznym, oraz liczne nagromadzenia szarej substancyi. Powstanie mostu możemy sobie wyobrazić w ten sposól), Że stronie grzbietnej i bocznej od piramid potworzyły si? zwoje komórek nerwowych, do których dochodzt} włókna nerwowe […]

DevURL
Partnerzy serwisu: