Ostatnio komentowane:
Choroba nie wybiera

Najbardziej dotkliwym tematem jest dla nas choroba małych dzieci, które dopiero, co niewinnie stąpają po świecie, a co za tym idzie muszą borykać się z tyloma przeciwnościami losu. Dla rodziców sytuacja, w jakich choruje ich pociecha, jest najtrudniejszą, z jaką tylko mogli się zmagać. Ponieważ jak doskonale wiadomo, dziecko w zależności od wieku, w jakim […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Tyłomzgowie

W skład tyłomózgowia wchodzi most Varola, móżdżek i rdzeń przedłużony. Na przekroju poprzecznym mostu widzimy szlaki włókien nerwowych o przebiegu podłużnym, inne o przebiegu poprzecznym, oraz liczne nagromadzenia szarej substancyi. Powstanie mostu możemy sobie wyobrazić w ten sposól), Że stronie grzbietnej i bocznej od piramid potworzyły si? zwoje komórek nerwowych, do których dochodzt} włókna nerwowe od półkul mózgowych, a które same włókna do móżdżku i kończą się w robaku (vermis) strony przeciwległej. Za pośrednictwem więc zwojów mostu każda półkltla mózgowa jest połyzona z korą przeciwległej półkuli móżdżku. PrÓez tych zwojów znąjsię w moście jądra V, VI, VII i VIII nerwów mózgowych.Z tej budowy wynika też i ezynność fizy 010 gie zna mos t u. Doświadczenia osobno do poznania tej czynności wykonane, jakoteż i przypadki chorobowe, w których ogniska umieszczone były w moście, nic innego ponad wnioski wysnute z badania budowy nie dostarczyły. z innemi częściami układu nerwowego są liczne i dziel:} si? na dwie grupy: włókna doprowadzŁifțce podniety do rnÓŻdŻku włókna przewodzące podniety z móżd-żku do innych ezeŚei układu nerwowego Środkowego.

l. Włókna Țowodzăye9_poehodzą: a) z rdzenia pacierzowego (neurony mÓŻdŻko-rdzeni0we) a mianowicie ze słupów Clarka; b) z rdzenia przedłużonego a mianowicie z jądra smukłego (nucleus qracilłs), jź}dra klinowatego (nucleus cuneatus) i jądra oliwy (nucleus OlÎvae); c) z mostu Varola, z ner,Vt1 przedsionkowego (n. vestibulapis) i jźțder mostowych; d) z kory przeciwległej półkuli mózgu przez wzgórek wzrokowy przeciwległy i sznulk? móŻdŻkową środkowș tej samej strony (Qedunculus cerebelli ad ponton).

2. Komórki Purkinjego zawarte korze móżdżku początek włóknom 0 przewodzeniu odśrodkowem, zdążającem dostacyę pośrednivdla wrażeń zmysłowych najrozmaitsąęgo rodzajy.tagyęvktórej stosunek do kory_mózgowej jest bardzo ścisły i różnorody. Niewątpliwie tu znajdują się nader ważne ośrodki, mające wielkie znaczenie dla różnego rodzaju ruchów ciała, które stoją w związku z wrażeniami zmysłowemi. serwacye kliniczne przemawiajțț za tem, że we.yggórkach wzrokowych znajduje się ośrodek ruchóy_mimicznych.

Dokładna analiza pojedynczych finkcyi wzgórka wzrokowego, jakoteŻ objawów, wywohnyeh przez uszkodzenie jego lub drażnienie ma bardzo zacieśnione granice, albowiem organ ten nie jest dostępny bez rozległego uszkodzenia innych waŻnyeh ezęgei mózgu, a podczas draŻnienia. go także trudno uchronić się od rozchodzenia się prądu na sąsiednie częâei mÓzgowia.. Nxdto wwrunki dla zastępezej funkeyi innych części mózgu po uszkodzeniu wzgórk•a wzrokowego są bardzo korzystne tak, Że objawy po niezbyt rozległych uszkodzeniach wzgórka wzrokowego szybko przemijaj}, albo też wcale się nie zjawiajt}. Wytłómaczenie tego zachowania się dostarcza już między innemi okoliczność, Że obydwa wzgórki wzrokowe działają bilateralnie dzięki połączeniom, Jakie między niemi się znąidtțią. (Conzîssura mollîs). [hasła pokrewne: rutinoscorbin forum, gabinet ginekologiczny, naturalne suplementy diety ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Ośrodki mowy

Przede wszystkiem stwierdzono jako fakt niewątpliwy, że eśrodki mowy znajdują się tylko w jednej półkuli i to niemal u wszystkich ludzi w pólkuli le w ej, Jest w ogóle rzee,zą stwierdzoną, że półkula lewa pod względem ośrodków psychomotorycznych jest lepiej wykształeona niż prawa, co jest w związku z praworęcznością. Ze zaś artykulacya mowy należy do […]

Czasowy przebieg procesów psycho-fizycznych

W badaniu procesów psy chicznych po większej części jesteśmy ograniczeni do obserwacyi introspektywnych, podmiotowych. Bardzo szczupłe są metody badania przedmiotowego tych zjawisk a do nieh należy w pierwszym rzędzie określenie ich czasowego przebiegu, czyli mierzenie t. zw. czasu świądomęj re ȚĘeyi. Czas świadomej reakcył jestto czas, który upływa od chwili zadziałania podniety na jeden z […]

Trądzik i jego leczenie

Mogłoby się wydawać, że dolegliwości chorobowe występują tylko u starszych osób. Nie ma bardziej błędnego stwierdzenia. Nastolatki w okresie dojrzewania mają do czynienia z uciążliwym trądzikiem. Jest to pewny rodzaj choroby skóry. Trądzik młodzieńczy najczęściej pojawia się na twarzy. Co gorsza wygląda to bardzo nieprzyjemnie i to tego krosty mogą boleć? W dużym stopniu powstawanie […]

DevURL
Partnerzy serwisu: