Ostatnio komentowane:
Zdrowy tryb życia

Duży postęp technologiczny, bardzo niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. Słuchając opowieści starszych pokoleń można usłyszeć, że dawniej ludzie nie mieli takiego komfortu jak obecnie. Kiedyś nie było kolei, autobusów, samochodów. Ludzie praktycznie wszędzie poruszali się pieszo. Rarytasem był koń oraz odpowiedni wóz. Do szkół chodzono pieszo, większość osób pracowało na polu. Obecnie jest to nie […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Tyłomzgowie

W skład tyłomózgowia wchodzi most Varola, móżdżek i rdzeń przedłużony. Na przekroju poprzecznym mostu widzimy szlaki włókien nerwowych o przebiegu podłużnym, inne o przebiegu poprzecznym, oraz liczne nagromadzenia szarej substancyi. Powstanie mostu możemy sobie wyobrazić w ten sposól), Że stronie grzbietnej i bocznej od piramid potworzyły si? zwoje komórek nerwowych, do których dochodzt} włókna nerwowe od półkul mózgowych, a które same włókna do móżdżku i kończą się w robaku (vermis) strony przeciwległej. Za pośrednictwem więc zwojów mostu każda półkltla mózgowa jest połyzona z korą przeciwległej półkuli móżdżku. PrÓez tych zwojów znąjsię w moście jądra V, VI, VII i VIII nerwów mózgowych.Z tej budowy wynika też i ezynność fizy 010 gie zna mos t u. Doświadczenia osobno do poznania tej czynności wykonane, jakoteż i przypadki chorobowe, w których ogniska umieszczone były w moście, nic innego ponad wnioski wysnute z badania budowy nie dostarczyły. z innemi częściami układu nerwowego są liczne i dziel:} si? na dwie grupy: włókna doprowadzŁifțce podniety do rnÓŻdŻku włókna przewodzące podniety z móżd-żku do innych ezeŚei układu nerwowego Środkowego.

l. Włókna Țowodzăye9_poehodzą: a) z rdzenia pacierzowego (neurony mÓŻdŻko-rdzeni0we) a mianowicie ze słupów Clarka; b) z rdzenia przedłużonego a mianowicie z jądra smukłego (nucleus qracilłs), jź}dra klinowatego (nucleus cuneatus) i jądra oliwy (nucleus OlÎvae); c) z mostu Varola, z ner,Vt1 przedsionkowego (n. vestibulapis) i jźțder mostowych; d) z kory przeciwległej półkuli mózgu przez wzgórek wzrokowy przeciwległy i sznulk? móŻdŻkową środkowș tej samej strony (Qedunculus cerebelli ad ponton).

2. Komórki Purkinjego zawarte korze móżdżku początek włóknom 0 przewodzeniu odśrodkowem, zdążającem dostacyę pośrednivdla wrażeń zmysłowych najrozmaitsąęgo rodzajy.tagyęvktórej stosunek do kory_mózgowej jest bardzo ścisły i różnorody. Niewątpliwie tu znajdują się nader ważne ośrodki, mające wielkie znaczenie dla różnego rodzaju ruchów ciała, które stoją w związku z wrażeniami zmysłowemi. serwacye kliniczne przemawiajțț za tem, że we.yggórkach wzrokowych znajduje się ośrodek ruchóy_mimicznych.

Dokładna analiza pojedynczych finkcyi wzgórka wzrokowego, jakoteŻ objawów, wywohnyeh przez uszkodzenie jego lub drażnienie ma bardzo zacieśnione granice, albowiem organ ten nie jest dostępny bez rozległego uszkodzenia innych waŻnyeh ezęgei mózgu, a podczas draŻnienia. go także trudno uchronić się od rozchodzenia się prądu na sąsiednie częâei mÓzgowia.. Nxdto wwrunki dla zastępezej funkeyi innych części mózgu po uszkodzeniu wzgórk•a wzrokowego są bardzo korzystne tak, Że objawy po niezbyt rozległych uszkodzeniach wzgórka wzrokowego szybko przemijaj}, albo też wcale się nie zjawiajt}. Wytłómaczenie tego zachowania się dostarcza już między innemi okoliczność, Że obydwa wzgórki wzrokowe działają bilateralnie dzięki połączeniom, Jakie między niemi się znąidtțią. (Conzîssura mollîs). [hasła pokrewne: rutinoscorbin forum, gabinet ginekologiczny, naturalne suplementy diety ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Badanie przewodzenia czucia dotyku

Badanie przewodzenia czucia dotyku szczególnie napotyka na znaczne trudności i dało wyniki dotąd niepewne. pliwości zdaje się nie ulega, że ważny udział biorą w przewodzeniu czucia tego szn ury tylne rdzenia, których zniszczenie vueezywiście wywołuje zaburzenia w czuciu dotyku, jakkolwiek niezupełnie je znosi. Przebieg dróg czucia dotyku jest — jak się zdaje — różny w […]

Choroby onkologiczne

W naszym kraju bardzo dużo osób ma problemy ze zdrowiem. Nie tylko osoby starsze, ale coraz częściej chorują dzieci osoby w młodym wieku. Nie od dziś wiadomo, że obecnie wiele osób ma powikłania onkologiczne. W mediach można sporo usłyszeć, że rak wcześnie wykryty może być całkowicie wyleczony. Jednak wiele osób lekceważy bóle. Tak nie powinno […]

Zdarzenia na rynku

Zdarzenia, jakie występowały na naszym rynku, doprowadziły do sytuacji, w jakich to, nie do końca wierzymy wiedzy, jak również i kompetencji lekarzy. Co za tym idzie z pokolenia na pokolenie, co raz to bardziej zniechęcamy się do korzystania z usług powyższego obszaru. Ponieważ wychodzimy z założenia, że mogą oni pogorszyć stan, w jakim się znajdujemy. […]

DevURL
Partnerzy serwisu: