Ostatnio komentowane:
Zdrowy tryb życia

Duży postęp technologiczny, bardzo niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. Słuchając opowieści starszych pokoleń można usłyszeć, że dawniej ludzie nie mieli takiego komfortu jak obecnie. Kiedyś nie było kolei, autobusów, samochodów. Ludzie praktycznie wszędzie poruszali się pieszo. Rarytasem był koń oraz odpowiedni wóz. Do szkół chodzono pieszo, większość osób pracowało na polu. Obecnie jest to nie […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Utrata wzroku

Człowiek dotknięty tego rodzaju upośledzeniem lub utratą wzroku często nie zdaje sobie wcale z tego sprawy, że jest ślepy, nie zauważa, że nie widzi tego, co znajduje się po jednej stronie jego pola widzenia, Jestto rzecz zrozumiała. Człowiek, który stracił wzrok wskutek zmian chorobowych oka, czuje brak podniet, które przedtem dochodziły do ośrodka wzrokowego w korze mózgowej i tam wywoływały wrażenia świadome, czuje, że teraz takie wrażenia nie powstają, wie więc o tem sam, że jest ślepy. Inaczej człowiek, który stracił sam ośrodek wzrokowy. Straciwsg,y narząd, w którym powstawały stany świadome, podnietami wzrokoeemi od prawej (skroniowej) strony siatkówki prawego oka i od prawej (nosowej) strony siatkówki lewego oka. Płat zaś potyliczny lewej półkuli w analogiczny sposób otrzymuje włókna nerwowe z lewych połów obydwóch siatkówek. Wyjątek stanowi część siatkówki zwana plamką t. j. ta część, która służy do dokładnego centralnego widzenia, a która połączona jest równomiernie z obydwiema *ółkulami mózgu. Łatwo zrozumieć, jakie będą objawy wycięcia lub zniszczenia jednego płatu potylicznego, Przypuśćmy, że zniszczeniu uległ płat potyliczny prawej półkuli. Następstwem tego będzie, że podrażnienie prawych połów obydwóch siatkówek nie wywoła wrażenia wzrokowego, czyli zwierzę nie będzie widziało temi częściami siatkówki. Że zaś stosunki załamania światła w oku są tego rodzaju, że prawą stroną siatkówek widzi zwierzę to, co się dzieje po lewej jego sțȚ9nie, przeto zwierzę w ten sposób pperowane będzie widziało tylko to, eo się znajduje po jego stronie prawejvjego „pole widzenia” będzie mniej więcej o połowę mniejsze kształtu półkola o Średnicy pionowej; lewa zaś strona pola widzenia będzie zniesiona. Stan taki naz wamy hemian ą względnie hem i am kręt środkowy (gurus central@.ogterior), poza rowkiem Rolanda rye. 113 i 114. Rozmieszczenie zaś tych ośrodków jest analogiczne do rozmieszczenia ośrodków psychomotorycznych t. j. ośrodki czuciowe głowy%i twarzy leżQ nąjbardziej ku dołowÎĂLatexaluie) idąg, dâlëjku stroiiiO przyśrodkowej, znajdujemy kolejncv ośrodki gzuciowe kóiîggyłvgórpych, tułowią, kończyn dolnych. Są też doświadczenia, które świadczą za tem, że te ośrodki sensoryczne przechodzą i na powierzchnię przyśrodkową (medyalną) na lobus payacentrali’ i na ggpyvornicatuy. Ośrodki wzroku. Wiemy, że im niżej stoi zwierzę ze względu na rozwój układu nerwowego, tem wyraźniej czynności przez nie wykonywane są spowodowane przez podniety czuciowe, które ni przechodnv przez korę mózgową, tem mniejszy jest udział ko w reakcyach zwierzęcia na takie podniety. Widzimy to szczególnie, badając zachowanie się różnych zwierząt pod wpływem podniet świetlnych. Ryba pozbawiona półkul mózgowych reaguje rozmaicie na różne barwy, żaba bez półkul mózgowych chwyta owady, nwwet u gołębia w pewien czas po operaeyi zauważyć można reakcye na podniety świetlne. Pies tak operowany już okazuje wyraźne objawy ślepoty, choć i u niego zauważymy reakcye odruchowe, jak mruganie powiekami pod wpływem rażącego światła. U niższych zwie mąt podniety świetlne dochodzą do ośrodków wzrokowych pierwszego rzędu (lobi odgrywaŔ rolę ośrodków odruchowych przystosowanych do podniet świetlnych. [więcej w: domowe sposoby na trądzik, żywność, gabinet lekarski ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Ukąszenia, użądlenie

Człowiek ukąszony przez zwierzę powinien skonsultować się z lekarzem, bowiem może się to wiązać z wieloma niebezpiecznymi dla zdrowia a nawet życia konsekwencjami. Podstawowa wiedza na temat następstw takich wypadków powinna być znana każdemu z nas. Warto również zapoznać się z wiedzą na temat pierwszej pomocy. Kiedy już zostaniemy ukąszeni przez zwierzę należy się zastanowić […]

Zdrowy tryb życia

Duży postęp technologiczny, bardzo niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. Słuchając opowieści starszych pokoleń można usłyszeć, że dawniej ludzie nie mieli takiego komfortu jak obecnie. Kiedyś nie było kolei, autobusów, samochodów. Ludzie praktycznie wszędzie poruszali się pieszo. Rarytasem był koń oraz odpowiedni wóz. Do szkół chodzono pieszo, większość osób pracowało na polu. Obecnie jest to nie […]

Ośrodek wzroku

Ośrodek wzroku jest w ścisłem l)olączeniu z ośrodkami motorycznymi, ktore zawiadują. ruchami oka. Drażnienie płatu potylicznego wywołuje sprzężony ruch obu oczu ku stronie półkuli drażnionej, skręcenie głowy w tę samą stronę, a zależnie od miejsca drażnionego zwrócenie obu oczu ku górze lub ku dołowi. Efekt ten otrzymujemy przez drażnienie ośrodka wzroku nawet i po wycięciu […]

DevURL
Partnerzy serwisu: