Ostatnio komentowane:
Problemy z bezpłodnością

W ostatnim czasie w naszym kraju rodzi się coraz mniej dzieci. Przyczyn jest kilka. Po pierwsze niektórzy decydują się bardzo późno na dziecko. Bowiem najpierw ważna jest kariera zawodowa, trzeba mieć odpowiednie mieszkanie. Jednak, jeśli czegoś bardzo się chce to może być później problem. Bowiem im się jest starszym tym mogą być większe problemy. Jeśli […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Włókna czuciowe

Pozorny z prȚya Bella stanowi zjawisko t. zw. czucia zwrot, kțore juz Magendie sam był _skonstatownł. Jeżeli mianowicie drażnimy przedni korzonek u zwierzęcia ciepło-krwistego n, p, psa, to często zwierzę reaguje na tę podniet? objawami holu. Zjawisko to nie pochodzi jednak stąd, Że j włókna dośrodkowe wchodzą przez przednie korzenie do rdzenia, albowiem jeżeli przetniemy taki korzonek, to draŻnienie odśrodkowego końca nie daje objawÓw, a. tylko przez obwodowego końca. przepiętego korzonka wywołuje sie reakcye,X A przewodzenie czucia ustaje i w tym obwodowym końcu, jeśli przetniemy równocześnie odpowiedni korzonek tylny albo kilka sąsiednich tylnych. Przewodzenie to odbywa się tu zatem też przez korzonki tylne w kierunku dośrodkowym, ehoĆ ezęŚë drogi przebywa Ono w kierunku odśrodkowym przez korzonek przedni. Włókna, które in wchodz%} w grę,  to włókna czuciowe z samego rdzenia a zwłaszcza jego opon, które posiadujtk bardzo liczne zakończenia ezueiowe. Część włókien czuciowych samego rdzema i opon t. j. te, które się na grzbietnej jego stronie, wehodą do rdzenia wprost przez tylne korzenie. Te zaś włókna czuciowe, które zaopatrują przedni} powierzchnie rdzenia i okrywajty-•eją tkanki, opisuj} dhGszą drogę, ł. j. wychodząc z rdzenia przez tylne korzonki, zwraetlją Si? po przejśeill przez zwój miedzykręgowy z powrotem do kanału kręgowego razem z przednim korzonkiem; to zatem rzeczywiste włókna zwrotne. Jak widzimy, nie jest to wcale wyjątek z prawa. Bella, lecz dokładne jego przeprowadzenie. Wskazuje ono, i włókna czuciowe bardzo blisko przedniej powierzchni rdzenia si’ znajduji}ce, nie są z rdzeniem połączone za poŚrednictwem przednich, lecz tylnych korzonków. Prawdziwy jednak wyjątek z tego prawa stanowi fakt dostrzeżony najpierw przez Strickera, a przez innych autorów wielokrotnie potwierdzony, że w tylnych korzonkach rdzenia pacierzowego psȚFzebiegajQ włókna odśrodkowe zaopatrujące mięśnie gładkie naczyń krwionośnych; są to mianowicie nerwy rozszeygąjące nagąynia (vasodilatgtores) Drażniąc tylne korzenie lędźwiowe psa, obserwuje się rozszerzenie naczyń w odpowiedniej tylnej kończynie, i to nie tylko przy drażnieniu elektrycznem, ale także mechanicznem. U żab zaś znajdują się w tylnych korzonkach rdzenia włókna ruchowe, które zaopatrują mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i pęcherza moczowego (Steinach). Widać zatem z tych doświadczeń, że nie wszystkie włókna odśrodkowe przechodz{ł przez korzonki przednie, lecz że niektóre takie włókna, — przynajmniej część tych, które zaopatrują mięśnie gładkie opuszczają rdzeń drogą korzeni tylnych. Zgadzają się z tem i wyniki badań embryologicznych, które wskazują, że niektóre włókna korzonków tylnych pochodzą z ruchowych komórek przednich rogów szarej substaneyi. Przewodzenie w rdzeniu pacierzowym, Całkowite pvzecięcie rdzenia pacierzowego znosi zupełnie związek czynnościowy między mózgiem a tą częścią ciała, której nerwy wychodzą z rdzenia poniżej miejsca pyzecięcia. Ustają w tych częściach ciała zarówno ruchy dowolne, jak i czucie, a pozostają tylko te czynn ości odruchowe i automatyczne, dla których ośrodki znajdują się w odciętej części rdzenia. To doświadczenie, od dawna niezliczone razy powtarzane, poparte przez wielką liczbę spostrzeżeń na ludziach, dowodzi, że przewodzenie podniet dośrodkowych od obwodu ku móggoyyh jak również i przewodzenie w kierunku odśrodkowym impulsów, wychodących z mózgu, dla tych części ciałay których nerwy _yyz chodzą z rdzenia, odbywa się przez rdzeń. Jedną więc z czynności rdzenia pacierzowego jest, jak wyżej już mówiliśmy, przewodzenie stanów czynnych, pośredniczenie między nerwami obwodowymi a mózgiem. [hasła pokrewne: ginekologia estetyczna, ultrasonografy, Neutrogena opinie ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Odruchy skórne i głębokie

Odruchy miejscowe powstają n ajczę4ciej pod wpływem podniet słabych. Gdy siła podniety wzrasta, obejmuje ruch odruchowycoraz większe grupy mięśni, przedewszystkiem tejsamej strony ciała, a później i strony przeciwległej. Po przecięciu n. p. rdzenia pacierzowego zwierząt ssących w części szyjnej drażnienie kończyny przedniej powoduje najpierw odruch drażnionej kończyny, potem kończyny tylnej tej samej strony i ogona; […]

Osrodki psychosensoryczne

U małp i najprawdopodobniej też u człowieka są ośrodki psychosensoryczne czucia dotyku, bólu i temperatury oddzielone od ośrodków ruchowych; zajmują mianowicie bardziej tylny zarównież nie jest w stanie schodzić po schodach, po drabince i t. d., co pies prawidłowy czyni z łatwością. Gdy dostanie kość do ogryzania, przytrzymuje ją kończyną zdrową, a gdy go zmusimy […]

Rdzeń pacierzowy

W labiryncie sie urządzenia, które uważamy za aparat oȚ)wodowy zmysłu statycznego, informującego nas o położeniy ciała względem poziomu. W rzeczywistości wpływ podniet dochoclzących z labiryntu do móżdżku musi być bardzo znaczny, co wynika już z tego, że zniszczenie labiryntu pociąga za sobą objawy bardzo podobne do objawów wywołanych uszkodzeniami móżdżku. Ze rażnienie n erwÓw dośrodkowych […]

DevURL
Partnerzy serwisu: