Ostatnio komentowane:
Epidemie chorób

Historia nie tylko naszego kraju, ale również i świata jest niestety bardzo „bogato wyposażona” we wszelkiego rodzaju tragiczne wydarzenia. Wystarczy chociażby wspomnieć o takich tragicznych losach jak wojny światowe, zamachy terrorystyczne czy też znane z historii Polski najazdy innych plemion i narodów. A to jeszcze nie wszystko. Bo oprócz tego należy również wspomnieć o różnych […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Włókna czuciowe

Pozorny z prȚya Bella stanowi zjawisko t. zw. czucia zwrot, kțore juz Magendie sam był _skonstatownł. Jeżeli mianowicie drażnimy przedni korzonek u zwierzęcia ciepło-krwistego n, p, psa, to często zwierzę reaguje na tę podniet? objawami holu. Zjawisko to nie pochodzi jednak stąd, Że j włókna dośrodkowe wchodzą przez przednie korzenie do rdzenia, albowiem jeżeli przetniemy taki korzonek, to draŻnienie odśrodkowego końca nie daje objawÓw, a. tylko przez obwodowego końca. przepiętego korzonka wywołuje sie reakcye,X A przewodzenie czucia ustaje i w tym obwodowym końcu, jeśli przetniemy równocześnie odpowiedni korzonek tylny albo kilka sąsiednich tylnych. Przewodzenie to odbywa się tu zatem też przez korzonki tylne w kierunku dośrodkowym, ehoĆ ezęŚë drogi przebywa Ono w kierunku odśrodkowym przez korzonek przedni. Włókna, które in wchodz%} w grę,  to włókna czuciowe z samego rdzenia a zwłaszcza jego opon, które posiadujtk bardzo liczne zakończenia ezueiowe. Część włókien czuciowych samego rdzema i opon t. j. te, które się na grzbietnej jego stronie, wehodą do rdzenia wprost przez tylne korzenie. Te zaś włókna czuciowe, które zaopatrują przedni} powierzchnie rdzenia i okrywajty-•eją tkanki, opisuj} dhGszą drogę, ł. j. wychodząc z rdzenia przez tylne korzonki, zwraetlją Si? po przejśeill przez zwój miedzykręgowy z powrotem do kanału kręgowego razem z przednim korzonkiem; to zatem rzeczywiste włókna zwrotne. Jak widzimy, nie jest to wcale wyjątek z prawa. Bella, lecz dokładne jego przeprowadzenie. Wskazuje ono, i włókna czuciowe bardzo blisko przedniej powierzchni rdzenia si’ znajduji}ce, nie są z rdzeniem połączone za poŚrednictwem przednich, lecz tylnych korzonków. Prawdziwy jednak wyjątek z tego prawa stanowi fakt dostrzeżony najpierw przez Strickera, a przez innych autorów wielokrotnie potwierdzony, że w tylnych korzonkach rdzenia pacierzowego psȚFzebiegajQ włókna odśrodkowe zaopatrujące mięśnie gładkie naczyń krwionośnych; są to mianowicie nerwy rozszeygąjące nagąynia (vasodilatgtores) Drażniąc tylne korzenie lędźwiowe psa, obserwuje się rozszerzenie naczyń w odpowiedniej tylnej kończynie, i to nie tylko przy drażnieniu elektrycznem, ale także mechanicznem. U żab zaś znajdują się w tylnych korzonkach rdzenia włókna ruchowe, które zaopatrują mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i pęcherza moczowego (Steinach). Widać zatem z tych doświadczeń, że nie wszystkie włókna odśrodkowe przechodz{ł przez korzonki przednie, lecz że niektóre takie włókna, — przynajmniej część tych, które zaopatrują mięśnie gładkie opuszczają rdzeń drogą korzeni tylnych. Zgadzają się z tem i wyniki badań embryologicznych, które wskazują, że niektóre włókna korzonków tylnych pochodzą z ruchowych komórek przednich rogów szarej substaneyi. Przewodzenie w rdzeniu pacierzowym, Całkowite pvzecięcie rdzenia pacierzowego znosi zupełnie związek czynnościowy między mózgiem a tą częścią ciała, której nerwy wychodzą z rdzenia poniżej miejsca pyzecięcia. Ustają w tych częściach ciała zarówno ruchy dowolne, jak i czucie, a pozostają tylko te czynn ości odruchowe i automatyczne, dla których ośrodki znajdują się w odciętej części rdzenia. To doświadczenie, od dawna niezliczone razy powtarzane, poparte przez wielką liczbę spostrzeżeń na ludziach, dowodzi, że przewodzenie podniet dośrodkowych od obwodu ku móggoyyh jak również i przewodzenie w kierunku odśrodkowym impulsów, wychodących z mózgu, dla tych części ciałay których nerwy _yyz chodzą z rdzenia, odbywa się przez rdzeń. Jedną więc z czynności rdzenia pacierzowego jest, jak wyżej już mówiliśmy, przewodzenie stanów czynnych, pośredniczenie między nerwami obwodowymi a mózgiem. [hasła pokrewne: ginekologia estetyczna, ultrasonografy, Neutrogena opinie ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Bezpieczny, zdrowy seks

W obecnych czasach, w naszej kulturze seks jest czymś normalnym. Granica wieku rozpoczęcia stosunków seksualnych stale się obniża. Często zdarza się tak, że ludzie idą do łóżka po pierwszej randce. A co gorsza zdarza się nawet przygodny seks na dyskotece, czy na imprezie, gdzie się kompletnie nie zna drugiej strony. Często seks jest zaspokojeniem pożądania. […]

Włókna czuciowe

Pozorny z prȚya Bella stanowi zjawisko t. zw. czucia zwrot, kțore juz Magendie sam był _skonstatownł. Jeżeli mianowicie drażnimy przedni korzonek u zwierzęcia ciepło-krwistego n, p, psa, to często zwierzę reaguje na tę podniet? objawami holu. Zjawisko to nie pochodzi jednak stąd, Że j włókna dośrodkowe wchodzą przez przednie korzenie do rdzenia, albowiem jeżeli przetniemy […]

Wizyta u ginekologa

Mimo tego, ze medycyna prężnie przesuwa się do przodu, to i tak wiele kobiet unika podstawowych badań. Niejednokrotnie można spytać przypadkowa kobietę, kiedy była ostatnio u ginekologa to odpowiada, że jak rodziła dziecko, a to było dwudziesta lat temu. Także nie należy brać przykładu z takich osób tylko należy przynajmniej raz do roku udać się […]

DevURL
Partnerzy serwisu: