Ostatnio komentowane:
Żmudne leczenie w Afryce

Mogłoby się wydawać, że służba zdrowia w naszym kraju kuleje. Jednak nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak w innych krajach ludzie chorują i nie mają dostępu do podstawowej opieki medycznej. Dlatego wiele osób wyjeżdża na misje do krajów afrykańskich, aby choć minimalnie pomóc. Dla nas jest to nie do pomyślenia. Jednak ludzie żyjący […]

DevURL
Polecamy rowniez:
System reklamy Test

Wyniki metody ekstyrpacyi

Celem uzupełnienia wyników badania otrzymanych metodą drażnienia, a więcej jeszcze celem oznaczenia umiejscowienia czynności czuciowych w korze mózgowej, przę dsięwzięli liczni badacze doświadczenia z wycinaniem częśeł Metodą ekstyrpacyi można bowiem oznaczyć niețylko lokaale i czuciowtwjgkkolwiek ma ona pewne niedogodności które sprawiają, że co do dokładności lokalizaeyi, stoi ona Î50za metodą drażnienia. Wycięcie bowiem nawet ograniczonej czękei kory mózgowej narusza — przynajmniej na czas jakiś — także funkcyę ośrodków położonych w okolicach sąsiadujących z miejscem operaeyi a to z powodu wywołanych operacyą zmłan w krążeniu, z powodu ucisku i t. d. Także drogi nerwowe, nietyłko przynależne do wyciętej ezęŠci kory mÓzgowej, ale i przebiegające pod nią drogi kojarzenia łączące inne, odległe nieraz części kory mózgowej, mogą uledz przerwaniu lub też przez ucisk stale lub czasowo być wyłączone z funkcyi. Prócz tego po każdej takiej operaeyi występują kory mózgowej są pod wielu względami podobne do ruchów dowolnych. Są to właściwie kombinagye ruchów w postaei n. p. wyprostowania wraz z odwodzeniem (abdukeyą) i skręceniem i t. p. Przychodzą one zatem do skutku przez ezynnośó kilku grup mięśni zaopatrujących jeden lub więcej stawów, a tylko rzadko powstaje skurez jednej grupy mięśni, nigdy zaś skurcz jednego mięśnia. Te kombinaeye ruchów twornł się bądź w korze samej. bądź też ośrodki kory dają podlliețę jednej kończynie, rozdział na drobniejsze pola dla poszczególnych części n. p. osobnych stawów, palców i t. d. jest tu o wiele ostrzejszy tak, że drażnienie ograniczające się do takiego małego pola, powoduje ruchy malej grupy mięśniowej, a nie obejmuje• — jak u niższych małp — całej kończyny. Z wymienionych już doświadczeń, wykonanych w eelaeh rozpoznawczych u człowieka, poznano, że rozmieszczenie okolicy psyehomotoryeznej jest u człowieka w głównych zarysach podobne do układu tych ośrodków w korze mózgowej małp wyższyeh. Okolica psychomotoryczna zajmuje zatem zwój Ro lan da prze (gyrus centralis anterior) n aj bar dziej ku tyłowi wysnnięte party e zwojów czołowych i płatek przyśrodkowy (lo-‘Z-eu.4 bidus paracentratis). ryc. 110, W granicach tej sfery znajdują się ośrodki motoryczne dla ruchów oczu i głowy w zwojach czołowych, ośrodki zaś dla mięśni twarzy, karku, tułowia, kończyny górnej i kończyny dolnej, są rozmieszczone w analogiczny sposób jak u małp w zwoju środkowym przednim; płatek przyśrodkowy (lobulu.s paracentrali$) na przyśrodkowej powierzchni kory mózgowej tworzy dalszy ciąg sfery psychomotorycznej kończyny dolnej  psa (zwierząt mięsożernych) podaje ryc. 108. Widzimy na niej, że ośrodek kończyny przedniej zajmuje boczną część zakrętu esowatego przedniego i tylnego, ośrodek tylnej kończyny znajduje się części środkowej zakrętu esowatego tylnego; w przednim zakręeie esowatym powyżej ośrodka kończyny przedniej leżą ośrodki mięśni karku, ośrodki zaś mięśni twarzy mieszczą się zakręcie wieńcowym. U niższych ssaków jak n. p. u królika ośrodki motoryezpe ułożone są osi długięj.ólkul mózgpyych. [przypisy: zielona kawa, podpaski czy tampony, badanie emg warszawa ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Przeczytaj też:
Obszary kory mózgowej

W nowszych czasach stosowano i inne sposoby wyłączenia pewnych obszarów kory mózgowej, mające tę zaletę, że to wyłączenie mogło być tylko czasowe. Tu należy stosowanie na korę, mózgu rozczynu kokainy, lub miejscowe oziębienie kory (Tre ndel en b urg). Kokainizowanie lub oziębianie kory znosi jej czynIlość na czas działania kokainy względnie trwania oziębienia a nie […]

Sposoby leczenia

Sposobów leczenia, różnego rodzaju dolegliwości w naszym kraju jest wiele. Co za tym idzie każdy z nas ma możliwości dopasowania do siebie najbardziej akceptowalnych metod. Jednakże wiele z nich opiera się na lekach, naświetlaniach, operacjach itd. Rzadko, kto decyduje się na niekonwencjonalne sposoby leczenia. Ponieważ nie wierzy w ich skuteczność. Są jednak wyjątki, które podejmowały […]

Korzonki rdzenia

Prawo Bella. Na różnicę w roli fizyologicznej korzonków przednich i tylnych wskazał pierwszy w roku 1811 lekarz angielski Karol B ell a Mag en die (1822) za.pomocą doświadczeń dokładnie oznaczył kierunek przewodzenia obu tych rodzajów korzonków. Prawo okrešlaŔgęAlę_tych korzonków w przee I I a lub Bella-Mąg.ęA@iego, a opiewa ono: korzonki prze d wyłącznie Ț_uÔowe, k […]

DevURL
Partnerzy serwisu: